POC Atellica DCA Dr Patient Review Results Exam Room

Förbättra patientupplevelsen med optimerade patientnära diabetestestningar på din klinik

Diabetes är ett av av vår tids största globala hälsoproblemen. Sjukdomen fortsätter att växa och allt fler lever idag med oupptäckt diabetes.

Det har visat sig att patientnära testning av HbA1c är mer effektiv än andra testmetoder. Omedelbara testresultat ger möjlighet till direkt rådgivning, något som bidrar till förbättrad diabeteskontroll både för patienter och kliniker.

Atellica® DCA1 är ett kompakt, litet och bärbart patientnära analysinstrument för diabetes, som ger snabba svar av hög kvalitet.  


För att hålla jämna steg med den växande diabetespopulationen behöver vårdgivare en testlösning som är snabb, flexibel och pålitlig. Atellica DCA bygger på branschens mest pålitliga tekniker inom diabetestestning. Genom att leverera HbA1c-resultat på bara 4 minuter kan kliniker effektivt få en ökad diabeteskontroll, med patienten vid sin sida. Förbättrat arbetsflöde ger bättre patientupplevelse

Atellica DCA ger exakta resultat på bara 4 minuter, är lätt att placera och är designad för att effektivisera diabetestestning och ge ökad kontroll till både patienter och sjukvårdspersonal. Med liten provmängd, snabba resultat och förmågan att analysera hemolyserade prover minskas preanalytiska fel och patientens slipper flera nålstick. Inbyggda trenddiagram ger möjlighet att följa patienten, underlättar kliniskt beslutsfattande och möjliggör en bättre användarupplevelse.

Data Security Lock icon

Patient ID-länk sammankopplar patientprov med reagenskassett för att undgå felidentifikation av prover.

Watch time savings icon

Hepariniserad kapillär möjliggör provhållningstid på 4 minuter.

Certification Reduced Errors Ribbon icon

Påverkas inte av hemolyserade prover och kan hjälpa till att minska preanalytiska fel. 

Training Certification Graduation Cap icon

Lätttillgängligt och interaktivt utbildningsinnehåll.För att läsa mer om Atellica DCA och de tekniska detaljerna besök denna sida:

1
2
3