Atellica® DCA Analyzer 3 modules

Förbättrad diabetesvård med Atellica® DCA

Spara tid och förbättra produktiviteten med patientnära diabetestestning.

Diabetes är ett av av vår tids största globala hälsoproblemen. Sjukdomen fortsätter att växa och allt fler lever idag med oupptäckt diabetes.

Det har visat sig att patientnära testning av HbA1c är mer effektiv än andra testmetoder. Omedelbara testresultat ger möjlighet till direkt rådgivning, något som bidrar till förbättrad diabeteskontroll både för patienter och kliniker.

Atellica® DCA1  är en innovativ lösning som täcker dina behov och sätter en ny standard för vad man kan förvänta sig av patientnära diabetestestning. 


Föreställ dig friheten med att välja ditt optimala arbetsflöde, anpassat efter dina behov och att standardisera det i hela din organisation.

Atellica DCA är en förnyad utgåva av den etablerade DCA Vantage med samma goda analyskvalitet. Det patientnära analysinstrumentet är kompakt, litet och bärbart och ger snabba resultat av hög kvalitet. Detta bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsflödet, något som även förbättrar produktiviteten. Samtidigt erbjuder Atellica DCA god klinisk prestanda för bättre patientbehandling.

Branschledande immunanalysteknik levererar tillförlitlig prestanda och utmärkt precision över hela analysområdet. Erbjud ett bättre behandlingsprogram för diabetes genom att effektivisera vardagen för sjukvårdspersonal, kliniker och patienter med nya Atellica DCA. 


Förbättrat arbetsflöde ger bättre patientupplevelse

  • Atellica DCA ger exakta resultat på bara 4 minuter, är lätt att placera och är designad för att effektivisera diabetestestning och ge ökad kontroll till både patienter och sjukvårdspersonal.
  • Med liten provmängd, snabba resultat och förmågan att analysera hemolyserade prover minskas preanalytiska fel och patientens slipper flera nålstick.
  • Inbyggda trenddiagram ger möjlighet att följa patienten, underlättar kliniskt beslutsfattande och möjliggör en bättre användarupplevelse.
  • Atellica DCA använder vår egenutvecklade Auto-Checks™-teknologi och kör interna kvalitetskontroller och systemkalibreringar som hjälper till att förhindra felaktiga resultat.
  • Med en säker anslutning till ditt EMR-system via WiFi- eller Ethernet-anslutning ger Atellica DCA en extra trygghet och reducerar möjligheten för mänskliga fel.
  • Använd våra elektroniska interaktiva utbildningsmoduler för att få och upprätthålla kunskap. 
Data Security Lock icon

Patient ID-länk sammankopplar patientprov med reagenskassett för att undgå felidentifikation av prover.

Watch time savings icon

Hepariniserad kapillär möjliggör provhållningstid på 4 minuter.

Certification Reduced Errors Ribbon icon

Påverkas inte av hemolyserade prover och kan hjälpa till att minska preanalytiska fel. 

Training Certification Graduation Cap icon

Lätttillgängligt och interaktivt utbildningsinnehåll.

1
2
3