Terms of Use

Termenii de utilizare

1. Sfera de aplicare

1.1 Acești Termeni de utilizare Siemens Healthcare SRL (”Siemens Healthineers”) guvernează utilizarea paginilor internet furnizate de Siemens Healthcare SRL și/sau filialele Siemens Healthcare GmbH („Site-ul Siemens Healthineers"). Orice utilizare a Site-ului Siemens Healthineers este permisă pe baza acestor Termeni de utilizare, care pot fi modificați sau înlocuiți de alți termeni și condiții, de exemplu, pentru achiziția de produse și servicii, la alegerea Siemens Healthineers. Utilizatorul acceptă acești Termeni de utilizare în versiunea lor actuală de fiecare dată când vă logați sau dacă o logare nu este solicitată, când începeți să utilizați Site-ul Siemens Healthineers.

1.2 Informații pentru profesioniștii în sănătate: Site-ul Siemens Healthineers, inclusiv, dar nelimitat la www.healthcare.siemens.com și site-urile sale afiliate, oferă o resursă online pentru profesioniștii în sănătate.


2. Servicii

2.1 Siemens Healthineers oferă pe Site-ul Siemens Healthineers informații, software și documentație conexă, după caz, pentru vizualizare sau descărcare.

2.2 Siemens Healthineers poate înceta în orice moment operarea întregului Site Siemens Healthineers sau a unor părți ale acestuia. Siemens Healthineers nu își asumă răspunderea și nu va fi responsabil pentru disponibilitatea continuă a Site-ului Siemens Healthineers.

2.3 Siemens Healthineers poate refuza accesul Utilizatorilor la Site-ul Siemens Healthineers în orice moment, fără preaviz și fără a oferi motive.


3. Înregistrare, parola

3.1 Unele pagini ale Site-ului Siemens Healthineers pot fi protejate de parolă. Din motive de siguranță și securitate a tranzacțiilor comerciale, numai Utilizatorii înregistrați pot accesa aceste pagini. Siemens Healthineers își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui Utilizator, la alegerea sa. Siemens Healthineers își rezervă dreptul să supună orice parte a Site-ului Siemens Healthineers unei cerințe de înregistrare, chiar dacă acea parte a fost anterior liber accesibilă. Siemens Healthineers va avea dreptul să împiedice Utilizatorii să acceseze una sau mai multe zone protejate de parolă prin blocarea Datelor Utilizatorului (așa cum sunt definite mai jos) în orice moment și fără a fi obligată să ofere motive. Cele de mai sus se aplică în special dacă un Utilizator:
• Folosește o identitate falsă cu scopul de a induce în eroare pe alții;
• Încalcă acești Termeni de utilizare sau neglijează obligația de a avea grijă cu privire la Datele Utilizatorului; sau
• Nu utilizează Site-ul Siemens Healthineers o perioadă mai lungă de timp.

3.2 Când se înregistrează, Utilizatorul va oferi informații corecte și va informa Siemens Healthineers online și fără întârziere dacă aceste informații se modifică în timp. Utilizatorul se va asigura că adresa email furnizată lui Siemens Healthineers este actuală și eficientă pentru contactarea Utilizatorului.

3.3 Utilizatorul va primi un cod de acces la înregistrare, care cuprinde un User ID și o parolă („Datele Utilizatorului"). La primul acces, Utilizatorul va schimba parola primită de la Siemens Healthineers cu o parolă cunoscută numai de Utilizator. Datele Utilizatorului permit Utilizatorului să vizualizeze sau modifice datele sale sau să retragă consimțământul său pentru prelucrarea datelor, după caz.

3.4 Utilizatorul este responsabil pentru toate tranzacțiile și alte activități desfășurate cu Datele Utilizatorului și se va asigura că Datele Utilizatorului nu sunt accesibile terților. Utilizatorul se va deloga de la toate site-urile protejate cu parolă la sfârșitul fiecărei sesiuni online. Dacă un Utilizatorul devine conștient de orice utilizare incorectă a Datelor Utilizatorului de către terți, Siemens Healthineers trebuie să fie informată în scris sau prin e-mail fără întârziere.

3.5 După primirea unei notificări conform secțiunii 3.4, Siemens Healthineers va refuza accesul Utilizatorului la toate zonele protejate cu parolă cu Datele Utilizatorului afectate. Accesul va fi permis din nou numai cu o cerere către Siemens Healthineers sau o nouă înregistrare a Utilizatorului.

3.6 Utilizatorul poate solicita în orice moment, în scris, ștergerea înregistrării sale, cu condiția ca această ștergere să nu afecteze sau împiedice realizarea adecvată a unei relații contractuale. În urma acestei solicitări, Siemens Healthineers va șterge toate Datele Utilizatorului și orice alte date de identificare personale ale Utilizatorului în conformitate cu legislația aplicabilă de îndată ce aceste date nu mai sunt necesare.


4. Dreptul de utilizare a Informațiilor, Software și Documentației

4.1 Orice utilizare a informațiilor, software-ului și documentației furnizate de Siemens Healthineers pe Site-ul Siemens Healthineers și a oricăror actualizări ale acestora, („Conținutul Siemens Healthineers”) vor fi supuse acestor Termeni de utilizare sau termenilor licenței aplicabile agreați cu Siemens Healthineers, cu condiția că termenii licenței agreați separat vor prevala întotdeauna asupra acestor Termeni de utilizare.

4.2 Siemens Healthineers acordă Utilizatorului un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza Conținutul Siemens Healthineers în măsura în care este agreat între Siemens Healthineers și Utilizator sau, dacă nu există un astfel de acord, în conformitate cu scopul destinat de către Siemens Healthineers prin punerea la dispoziție a acestui conținut.

4.3 Software-ul va fi pus la dispoziție numai în codul obiect fără nici o cheltuială pentru Utilizator. Codul sursă nu va fi pus la dispoziție, cu excepția codului sursă al programelor informatice „open source” dacă și în măsura în care condițiile licenței aplicabile prevalează asupra acestor Termeni de utilizare și solicită divulgarea codului sursă. În acest caz, Siemens Healthineers va pune la dispoziție codul sursă în schimbul plății costurilor.

4.4 Utilizatorul nu va distribui Conținutul Siemens Healthineers terților sau nu îl va pune la dispoziție în orice alt mod. Cu excepția cazului în care este solicitat de legile obligatorii aplicabile, Utilizatorul nu va modifica, dezasambla, face inginerie inversă sau decompila software sau orice părți ale acestuia care fac parte din Conținutul Siemens Healthineers. Utilizatorul poate face o copie de rezervă a software-ului, dacă este necesar pentru a garanta utilizarea lui.

4.5 Conținutul Siemens Healthineers este protejat de legile dreptului de autor, tratatele internaționale cu privire la dreptul de autor și alte legi și convenții cu privire la proprietatea intelectuală și Utilizatorul le va respecta. În mod special, Utilizatorul nu va îndepărta orice coduri alfanumerice, mărci sau avize de drept de autor din Conținutul Siemens Healthineers.


5. Proprietatea intelectuală

5.1 Cu excepția prevederilor Secțiunii 4 din acești Termeni de utilizare, orice nume de branduri și alt Conținut Siemens Healthineers puse la dispoziție pe Site-ul Siemens Healthineers nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, completate sau utilizate în orice mod fără permisiunea prealabilă scrisă a Siemens Healthineers.

5.2 Acești Termeni de utilizare nu vor conferi orice drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală Utilizatorului, inclusiv drepturi de autor, drepturi de branduri, brevete sau modele de utilități, cu excepția celor expres acordate în acest contract și Siemens Healthineers nu va avea nici o obligație implicită de a conferi aceste drepturi.


6. Obligațiile Utilizatorului

6.1 În timp ce utilizează Site-ul Siemens Healthineers, Utilizatorul nu va:
Aduce daune sau încălca drepturile personale ale terților;

Încălca moravurile publice;
• Încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate;
• Încărca, stoca sau distribui orice conținut care conține malware, precum viruși, Cai Troieni, viermi, spyware sau orice alte programe malițioase;
• Încărca, stoca sau distribui hyperlink-uri sau conținut care sunt ilegale, încalcă obligațiile de confidențialitate sau la care Utilizatorul nu are dreptul;
• Distribui materiale publicitare sau emailuri nesolicitate („spam"), inclusiv avertismente incorecte despre viruși, defecte etc.
• Solicita sau solicita participarea la orice loterie, sistem snowball, scrisori în lanț, joc piramidă sau scheme similare.

6.2 Dacă Utilizatorul încalcă orice obligație care derivă din acești Termeni de utilizare și fără a aduce atingere altor remedii ale Siemens Healthineers, Utilizatorului i se va refuza accesul imediat la Site-ul Siemens Healthineers.


7. Conținutul terților

7.1 Site-ul Siemens Healthineers poate conține hyperkink-uri la pagini web ale terților. Siemens Healthineers nu controlează și nu își va asuma nici o răspundere pentru conținutul și informațiile furnizate pe acele pagini web. În plus, Siemens Healthineers nu aprobă sau nu face declarații cu privire la acest e pagini web ale terților sau conținutul lor. Utilizarea acelor pagini web va fi exclusiv pe riscul Utilizatorului.

7.2 Site-ul Siemens Healthineers poate ocazional conține informații sau date furnizate de terți, precum, dar nelimitate la postări în grupuri de utilizatori. Siemens Healthineers nu își asumă nici o răspundere pentru orice asemenea informații sau date ale terților.


8. Calitatea sau defectele titlului

8.1 Orice garanții sau răspundere pentru defecte ale Conținutului Siemens Healthineers cu privire la calitate sau titlu, exprese sau implicite sunt excluse, inclusiv garanțiile pentru corectitudine, completitudine, vandabilitate și/sau adecvarea pentru un anumit scop sau absența drepturilor terților, cu excepția comportamentului voit greșit, fraudei, neglijenței grave, vătămării corporale sau decesului.

8.2 Conținutul Siemens Healthineers poate conține descrieri generale ale posibilităților tehnice ale unor produse care pot să nu fie disponibile în anumite cazuri (de exemplu, datorită modificărilor produsului). Orice aceste descrieri pot să nu fie înțelese ca garanții contractuale și Utilizatorul acceptă că performanța produselor va fi stabilită la momentul achiziției.


9. Altă răspundere. Viruși

9.1 Răspunderea Siemens Healthineers pentru defecte în legătură cu calitatea și titlul va fi determinată în conformitate cu prevederile Secțiunii 8 din aceste Condiții. Orice răspundere suplimentară a Siemens Healthineers este exclusă, cu excepția și în măsura solicitată de legea aplicabilă obligatorie, de exemplu, în cazuri de comportament voit greșit, fraudă, neglijență gravă, vătămare corporală sau deces, incapacitatea de a atinge caracteristicile garantate, ascunderea frauduloasă a unui defect sau în cazul încălcării unor obligații contractuale esențiale. Daunele în cazul încălcării unor obligații contractuale esențiale sunt limitate la daunele previzibile obținute ale contractului dacă nu există comportament voit greșit sau neglijență gravă.

9.2 Deși Siemens Healthineers se străduie să păstreze Site-ul Siemens Healthineers fără viruși și alte viruși malware, Siemens Healthineers nu poate oferi nici o garanție în acest scop. Utilizatorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția proprie, pentru a asigura securitatea adecvată și în special, va utiliza un scaner de viruși înainte de a descărca orice Conținut Siemens Healthineers. În plus, Utilizatorul va lua măsuri de securitate rezonabile și în special va utiliza un scaner de viruși înainte de a încărca orice conținut pe Site-ul Siemens Healthineers.

9.3 Secțiunile 9.1 și 9.2 nu intenționează și nu implică orice modificări în povara dovezii în detrimentul Utilizatorului.


10. Controalele exportului

10.1 Exportul anumitor informații, software și documentații poate, de exemplu, datorită naturii lor sau scopului destinat sau destinației lor, să fie supus obținerii autorizației. Utilizatorul se va conforma strict regulamentelor de export pentru Conținutul Siemens Healthineers, în special cele ale UE și ale statelor membre UE individuale și SUA.

10.2 Utilizatorul va verifica în mod special:
• Conținutul Siemens Healthineers nu va fi folosit pentru orice scop legat de armamente, energie nucleară, arme sau altă utilizare militară;
• Nici o întreprindere sau persoană fizică enumerate în Lista de Persoane Interzise SUA (DPL) nu va primi bunuri, software sau tehnologie care are originea în SUA;
• Nici o întreprindere sau persoană fizică numite în Lista Avertismentelor SUA, Lista Entităților SUA sau Lista Națională a Persoanelor cu statut special SUA nu va primi bunuri care au originea în SUA fără permisiune; și
• Notificările de avertizare timpurii ale autorităților României vor fi respectate.

Accesul la software, documentație și informații pe Site-ul Siemens Healthineers va avea loc numai dacă se conformează cu testele și garanțiile de mai sus. Dacă Utilizatorul nu respectă prevederile de mai sus, Siemens Healthineers nu va fi obligată să presteze servicii.

10.3 La cerere, Siemens Healthineers va informa Utilizatorul cu privire la persoanele de contact pentru informații suplimentare.


11. Produsele etichetate care nu sunt ale Siemens

Produsele etichetate care nu sunt ale Siemens oferite în catalogul Accesoriilor sunt fabricate de furnizori terți și nu de către Siemens Healthineers sau afiliații săi. Mărcile înregistrate și numele de branduri ale acestor produse accesorii sunt deținute de furnizorul terț respectiv. Siemens Healthineers oferă și vinde aceste accesorii pentru a completa produsele și soluțiile sale de Îngrijire a sănătății.


12. Protecția confidențialității datelor

Pentru colectarea, utilizarea și prelucrarea unor date de identificare personale ale Utilizatorului pe Site-ul sau în legătură cu Site-ul Siemens Healthineers, Siemens Healthineers va respecta legile aplicabile cu privire la protecția confidențialității datelor și Politica de confidențialitate și protecție a Datelor Site-ului Siemens Healthineers, care este disponibilă prin hyperlink pe Site-ul Siemens Healthineers.


13. Acorduri suplimentare, jurisdicția, legea aplicabilă

13.1 Orice acorduri suplimentare necesită forma scrisă.

13.2 Jurisdicția competentă va fi în București, România.

13.3 Siemens Healthineers nu face nici o declarație cu privire la Conținutul Siemens Healthineers oferit pe Site-ul Siemens Healthineers Website că ar fi adecvat sau disponibil pentru vizualizare sau descărcare în locații din afara României. Dacă Utilizatorii accesează Site-ul Siemens Healthineers din alte țări decât România, acei Utilizatori sunt exclusiv responsabili pentru respectarea legilor locale. Accesul la Conținutul Siemens Healthineers din țări în care acel conținut este ilegal este interzis.

13.4 Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați de și toate litigiile cu privire la sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau obiectul lor vor fi soluționate în conformitate cu Legile României, cu excluderea regulilor privind conflictul de legi. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la contractele pentru vânzarea internațională de bunuri (CISG) din 11 aprilie 1980 este exclusă.