Siemens Healthineers Data Privacy Policy

Politica de confidențialitate a datelor Siemens Healthineers

Versiunea: martie 2019

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru Siemens Healthineers. Politica de confidențialitate de mai jos explică modul în care Siemens Healthineers prelucrează datele dvs. personale și descrie drepturile dvs. asociate.
________________________________________

Operatorul
Societatea Siemens Healthineers („Siemens Healthineers" sau „Noi”) menționată în antetul acestui site va prelucra datele dvs. personale în calitate de Operator în conformitate cu această Politică de confidențialitate și legile aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
________________________________________

Prelucrarea datelor dvs. personale

Siemens Healthineers prelucrează datele dvs. personale ca parte a utilizării de către dvs. a site-urilor noastre și serviciilor online așa cum sunt descrise în continuare:

Utilizarea site-urilor

Când utilizați site-urile noastre, Siemens Healthineers prelucrează informațiile care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru comunicare și care pot fi trimise automat nouă de către browserul dvs. sau dispozitivul dvs., de exemplu, adresa IP, tipul de dispozitiv, tipul de browser, paginile vizitate, data și ora cererii.

Noi prelucrăm aceste informații pentru a vă permite să vizitați site-urile, să îmbunătățim și accelerăm prezentarea site-urilor, să adaptăm și pregătim informațiile oferite pentru anumite grupuri țintă și să proiectăm site-urile în funcție de preferințele utilizatorului.

În plus, noi prelucrăm aceste informații pentru a asigura conformitatea cu Termenii noștri de utilizare, pentru a exercita sau a ne apăra împotriva reclamațiilor și pentru a preveni și contracara acțiuni frauduloase și similare, inclusiv atacuri împotriva infrastructurii noastre IT.

Baza legală pentru prelucrare este protejarea intereselor legitime ale Siemens Healthineers în calitate de operator de website (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).


Abonamente și participarea la sondaje
Pe site-urile noastre vă puteți abona la diverse informații, precum buletine informative sau ne puteți furniza comentariile și feedback-ul dvs. prin participarea la sondaje. Siemens Healthineers prelucrează datele personale pe care le-ați introdus pe site, de exemplu, date de contact, precum nume și prenume, adresa email, numărul de telefon sau observații/comentarii.

Siemens Healthineers folosește aceste date personale pentru a vă contacta și a vă furniza informațiile solicitate, pentru a prelucra comentariile dvs. și feedback-ul dvs. și pentru a adapta și pregăti informațiile oferite pentru anumite grupuri țintă.

Baza legală pentru prelucrare este consimțământul dvs. (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).


Utilizarea formularelor de contact și interfețe conversaționale
Ne puteți contacta direct prin formulare de contact și interfețe conversaționale „chatbots” pe site-ul nostru și în special să furnizați datele dvs. de contact. Siemens Healthineers prelucrează datele de contact pe care le furnizați, precum nume și prenume, adresa email sau numărul de telefon, precum și informațiile pe care le furnizați într-o cerere de suport, pentru a răspunde la și clarifica cererea dvs.

Baza legală pentru prelucrare este consimțământul dvs. (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Dacă cererea dvs. are ca scop încheierea unui contract, baza legală pentru prelucrare este execuția unui contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).


Servicii online
Pe site-urile noastre puteți să vă înregistrați pentru diverse Servicii Online Siemens Healthineers prin furnizarea datelor dvs. personale, de exemplu, pentru a accesa documente tehnice ale produselor noastre sau pentru a face schimb de informații în forumurile utilizatorilor.

Siemens Healthineers prelucrează datele personale pe care le-ați introdus când utilizați Serviciile Online Siemens Healthineers, de exemplu, când vă înregistrați sau vă logați, precum numele și prenumele, adresa email, numărul de telefon, comentarii sau postări pe forum.

Siemens Healthineers prelucrează datele dvs. personale,
• Pentru a furniza serviciile și caracteristicile Serviciilor Online și pentru a gestiona utilizarea dvs. a Serviciilor Online sau pentru a vă permite să utilizați serviciile și caracteristicile Serviciilor Online;
• Pentru a verifica identitatea dvs. și a permite autentificarea utilizatorului;
• Pentru a asigura conformitatea cu Termenii noștri de utilizare, a stabili sau a ne apăra împotriva reclamațiilor în justiție și a preveni acțiuni frauduloase sau similare, inclusiv atacuri împotriva infrastructurii noastre IT.

Baza legală pentru prelucrare este consimțământul dvs. (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR), execuția unui contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) sau protejarea intereselor legitime ale Siemens Healthineers în calitate de furnizor de servicii online (Art. 6 para 1 lit. f GDPR).


Prelucrarea datelor personale cu privire la relația dvs. de afaceri cu Siemens Healthineers
În contextul unei relații de afaceri cu Siemens Healthineers, noi prelucrăm datele personale ale persoanelor de contact ale clienților, părților interesate, partenerilor de afaceri, furnizorilor și partenerilor („partenerii de afaceri”). Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Siemens Healthineers pentru Partenerii de afaceri în partea de jos a paginii sub titlul „Descărcări".
________________________________________

Cookie-uri
Noi utilizăm cookie-uri pe acest site. Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri în Politica noastră privind cookie-urile. Ea descrie modul în care puteți obiecta la utilizarea cookie-urilor.
________________________________________

Linkuri la alte site-uri
Prezenta Politică de confidențialitate se aplică numai la site-urile Siemens Healthineers și nu la site-urile terților și aplicațiile terților. Site-urile Siemens Healthineers pot conține linkuri la site-urile terților și aplicații care pot fi de interes pentru dvs. Siemens Healthineers nu este responsabilă pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. de către site-uri sau aplicații care nu sunt operate de Siemens Healthineers, nici nu este responsabilă pentru conținutul lor. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate a datelor ale respectivilor furnizori.
________________________________________

Mobile Apps
Siemens Healthineers vă oferă de asemenea o gamă largă de aplicații pe care le puteți descărca pe dispozitivul dvs. mobil, precum smartphone-ul dvs. ("Mobile Apps"). Unele din aceste aplicații au propria lor politică de confidențialitate. Aceste politici de confidențialitate pot fi vizualizate pe App Store înainte de a descărca Mobile App și în Mobile App.
________________________________________

Destinatarii și divulgarea datelor personale
Siemens Healthineers lucrează cu alte companii afiliate și furnizori de servicii externi și poate transfera datele dvs. personale cu scopurile descrise mai sus la:
• Alte societăți Siemens Healthineers și societăți din Grupul Siemens;
• Furnizorii de servicii care prelucrează datele ca parte a prestării serviciilor lor pentru Siemens Healthineers (de exemplu, furnizorii de servicii pentru activitățile de întreținere IT, prelucrarea întrebărilor, administrarea identităților utilizatorilor);
• Instanțe de judecată, tribunale de arbitraj, autoritățile legale sau consultanți juridici, dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru a respecta legea aplicabilă sau pentru a afirma, exercita sau a ne apăra împotriva reclamațiilor în justiție.

În calitate de societate globală, Siemens Healthineers are afiliați în țări din afara Spațiului Economic European (SEE) („țări terțe”) și cooperează cu furnizori de servicii externi care pot fi situați în țările terțe. Țările terțe sunt țările în care legea aplicabilă nu garantează același nivel de protecție a datelor ca în SEE.

Dacă destinatarii datelor dvs. personale sunt situați în țări terțe pentru c are Comisia UE nu a adoptat o decizie de adecvare pentru ca un nivel adecvat de protecție a datelor să existe în aceste țări terțe, Siemens Healthineers va lua alte măsuri pentru a implementa garanții adecvate pentru protecția datelor dvs. personale în conformitate cu GDPR.

Prin urmare, noi vom transmite datele dvs. personale la societățile Siemens Healthineers și Siemens în țări terțe dacă ele au implementat regulile corporatiste obligatorii ale Siemens pentru protecția datelor personale (Regulile corporatiste obligatorii, "BCR") aprobate de autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Puteți găsi mai multe informații despre Siemens BCR sub titlul "Descărcări" la baza acestei pagini.

Datele personale sunt transferate numai la destinatari externi în țările terțe dacă, de exemplu, ei au încheiat (i) clauze standard de protecție a datelor UE cu Siemens Healthineers sau au introdus (ii) Reguli corporatiste obligatorii sau sunt autorizați conform (iii) Scutului de confidențialitate pentru destinatari cu sediul în SUA.

Pentru mai multe informații despre garanțiile respective, vă rugăm să consultați următoarele linkuri:
• Clauze EU Standard cu privire la protecția datelor cu caracter personal

• Reguli corporatiste obligatorii
• Scutul de confidențialitate

Mai multe informații și o copie a măsurilor implementate pot fi obținute la cerere de la Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers (vezi datele de contact sub "Contact").
________________________________________

Durata păstrării datelor
Siemens Healthineers va prelucra datele dvs. personale numai cât timp este necesar cu scopul de a îndeplini scopul prelucrării (de exemplu, până când problema pentru care ne-ați contactat este clarificată complet) sau până când revocați consimțământul dvs. sau veți obiecta la prelucrare și nu există nici o bază legală sau motive legitime superioare pentru prelucrare.

În măsura în care Siemens Healthineers trebuie să prelucreze datele dvs. personale pentru a îndeplini o obligație legală sau prelucrarea este necesară pentru a stabili, exercita sau a se apăra împotriva unor reclamații în justiție, Siemens Healthineers va păstra datele dvs. personale până când obligația legală este îndeplinită sau reclamațiile în justiție au fost apărate.
________________________________________

Drepturile dvs.
În conformitate cu legea privind confidențialitatea datelor aplicabilă în UE/SEE, aveți dreptul – cu condiția ca cerințele legale să fie îndeplinite– să:
• Să obțineți confirmarea dacă Siemens Healthineers prelucrează datele dvs. personale și dacă da, să obțineți accesul la datele dvs. personale prelucrate de Siemens Healthineers precum și alte informații;
• Să obțineți rectificarea datelor dvs. personale incorecte prelucrate de Siemens Healthineers,
• Să obțineți de la Siemens Healthineers ștergerea datelor dvs. personale prelucrate de Siemens Healthineers,
• Să obțineți de la Siemens Healthineers restricționarea prelucrării datelor dvs. personale,
• Să obțineți datele dvs. personale pe care le-ați furnizat lui Siemens Healthineers într-un mod structurat, folosit de obicei și într-un format lizibil de către mașini sau să solicitați ca datele dvs. personale să fie transmise unui alt destinatar,
• Să obiectați la prelucrarea datelor dvs. personale de către Siemens Healthineers și pe motive legate de situația dvs. particulară, să obiectați la prelucrarea datelor dvs. personale în măsura în care prelucrarea datelor dvs. personale este bazată pe interese legitime.

Dacă ați acordat lui Siemens Healthineers consimțământul dvs. de a prelucra datele dvs. personale, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor, de exemplu, retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragere. După retragere, Siemens Healthineers poate prelucra datele dvs. personale numai în măsura în care Siemens Healthineers își poate baza prelucrarea pe un alt temei legal.

Dacă doriți să exercitați oricare din drepturile dvs., vă rugăm să contactați Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers (vezi datele de contact sub "Contact").
________________________________________

Contact pentru întrebări și reclamații, Responsabilul Protecția Datelor
Responsabilul Protecția Datelor al Siemens Healthineers și Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers oferă suport pentru toate problemele legate de confidențialitatea datelor, precum întrebări, comentarii, îngrijorări sau reclamații. Responsabilul Protecția Datelor și Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers pot fi contactați la www.bkms-system.net/SHS-DP.

Responsabilul Protecția Datelor Siemens Healthineers și Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers vor depune toate eforturile să soluționeze și remedieze cererea sau reclamația dvs. În afară de contactarea Responsabilului Protecția Datelor al Siemens Healthineers și Organizația Protecția Datelor Siemens Healthineers, aveți posibilitatea ca în orice moment să contactați autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor pentru problema sau reclamația dvs. O prezentare generală a autorităților naționale și internaționale cu privire la protecția datelor este disponibilă aici.

Această Politică de confidențialitate este actualizată din când în când. Data ultimei actualizări poate fi găsită la începutul acestei Politici de confidențialitate. Noi vă recomandăm să vizitați această pagină regulat pentru a verifica dacă au apărut orice actualizări.

Descărcări
Binding Corporate Rules (“BCR”) – Summary of Third Party Rights 
Siemens Healthineers Business Partner Privacy Notice