Cios Spin

Cios SpinNowe perspektywy. Pełna kontrola.

Konwencjonalne obrazowanie 2D nie zawsze zapewnia wystarczającą ilość informacji niezbędnych do prawidłowego umieszczenia śrub i implantów. Obrazowanie 3D w trakcie operacji może mieć zatem kluczowy wpływ na poprawę wyników leczenia chirurgicznego.

Opracowaliśmy aparat RTG z ramieniem C - Cios Spin® w celu udostępnienia specjalistom narzędzia do obrazowania w trybie 3D, które można bezproblemowo zintegrować z rutynowymi procedurami klinicznymi. To mobilne ramię C 2D i 3D czuwa nad prawidłowym przebiegiem i jakością operacji. Aparat można w łatwy sposób zintegrować z rutynowymi zabiegami chirurgicznymi. Jest on wyposażony w specjalistyczne technologie 3D, dzięki którym chirurg może ocenić, czy operacja przyniosła oczekiwane rezultaty.

Zobacz Film o aparacie RTG z ramieniem C - Cios Spin - Czy śruby zostały umieszczone prawidłowo?
Najnowocześniejsze mobilne obrazowanie 3D do użytku śródoperacyjnego w celu zapewnienia wysokiej jakości zabiegu
 • Większa pewność w skomplikowanych przypadkach
 • Większa wydajność śródoperacyjnego obrazowania 3D
 • Większa efektywność finansowa operacji

 

 

Cechy i korzyści

Ramię C - Cios Spin® dostarczając operatorowi zestaw nowych informacji zwiększa pewność diagnostyczną podczas rutynowych zabiegów chirurgicznych i zapewnia pełną kontrolę nad procedurami. Aparat sprzyja poprawie wyników leczenia, zmniejszeniu kosztów operacyjnych i ryzyka, poprawie wydajności pracy oraz podniesieniu renomy placówki.

Konwencjonalne obrazowanie 2D nie zawsze zapewnia wystarczającą ilość informacji, które są niezbędne do prawidłowego umieszczenia śrub i implantów podczas skomplikowanych zabiegów.

Chirurdzy osiągają ogromne korzyści dzięki narzędziom śródoperacyjnym. Pozwalają im one ocenić, czy zabieg przyniósł oczekiwane rezultaty. Ma to bezpośrednie przełożenie na uzyskanie optymalnego wyniku operacji i umożliwia dokonywanie korekt w trakcie zabiegu w celu uniknięcia powikłań pooperacyjnych.

Aparat Cios Spin dzięki zastosowaniu specjalistycznych technologii 3D umożliwia precyzyjną kontrolę jakości w trakcie operacji. Wyposażony jest w narzędzia do użytku śródoperacyjnego, pozwalające ocenić rezultaty podjętych czynności i sprzyjające zapewnieniu optymalnych wyników operacji.

Większa pewność śródoperacyjnego obrazowania 3D
Większa pewność śródoperacyjnego obrazowania 3D
 • Większa pewność diagnostyczna dzięki obrazowaniu 3D w trakcie operacji. Dzięki precyzyjnej wizualizacji 3D najdrobniejszych detali można z dużą pewnością zidentyfikować struktury anatomiczne, implanty, śruby i urządzenia.
 • Zoptymalizowana widoczność ważnych struktur anatomicznych. Funkcja redukcji artefaktów pochodzenia metalowego (MAR) umożliwia ograniczenie artefaktów w obrazowaniu 3D, takich jak martwe pola i smugi.
 • Niezwykle wysoka jakość obrazowania 3D w przypadku otyłych pacjentów i tkanek miękkich. Aparat Cios Spin dysponuje mocą 25 kW1 i unikalną jednostką magazynowania energii (ESU) 1, która w razie potrzeby potraja stosowaną moc.
 • Bezproblemowa integracja z nawigacją: cyfrowy interfejs NaviLink 3D1 automatycznie transferuje pakiety danych 3D do certyfikowanych systemów nawigacji, aby umożliwić przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego pod kontrolą obrazu przy jednoczesnej nawigacji.

 


Kluczowym celem w codziennej praktyce klinicznej jest zwiększenie efektywności. Zbyt skomplikowane obrazowanie śródoperacyjne 3D powoduje opóźnienia w przepływie pracy lub wymaga trudnej do opanowania, specjalistycznej wiedzy. Z tych powodów często nie jest stosowane w rutynowej praktyce klinicznej.

Aparat Cios Spin opiera się na inteligentnej koncepcji plug-and-play. Aby stworzyć chirurgom warunki efektywnego i nieprzerwanego przepływu pracy, aparat Cios Spin został wyposażony w pakiety funkcjonalności, takie jak Easy 3D. Są one łatwe do opanowania, ich używanie jest przyjazne i można je w prosty sposób zintegrować z rutynowymi procedurami chirurgicznymi.

 

Mobile C-Arms - Cios Spin
Szybkie i łatwe obrazowanie 3D.
 • Szybkie i łatwe obrazowanie 3D. Dzięki klarownym wskazówkom krok po kroku, krótkiemu czasowi skanowania oraz intuicyjnym funkcjom wizualizacji 3D aparat Cios Spin poprawia wydajność pracy w trybie 3D.
 • Uproszczona śródoperacyjna ocena śrub. Funkcja Screw Scout1 automatycznie lokalizuje śruby optymalizując ich widoczność w odpowiednich warstwach 3D. Możesz natychmiast rozpocząć proces oceny śrub i oszczędzić czas pracy w trybie 3D.
 • Większa skuteczność w umieszczaniu drutów Kirschnera.2 Funkcja Target Pointer1 wyświetla odpowiednią trajektorię, która optymalizuje proces umieszczania drutów Kirschnera oraz innych urządzeń oszczędzając czas.
 • Dużo przestrzeni dla wymagających konfiguracji. Duże rozmiary ciała wymagają odpowiedniej przestrzeni, a bezpieczna nawigacja to klucz do efektywnego obrazowania 3D. Dzięki odległości 94 cm (36.9”) pomiędzy lampą a detektorem aparat Cios Spin oferuje wystarczająco dużo miejsca w przypadku wszystkich ustawień.

 

Mobile C-Arms - Cios Spin
 • Zachowanie wysokich standardów kontroli zakażeń. Dzięki powierzchniom antybakteryjnym, specjalnej konstrukcji sprzętu oraz kompleksowej koncepcji czyszczenia spełnisz najwyższe standardy w tym wymagającym i ważnym obszarze.
 • Zwiększ możliwości dzięki Cios OpenApps. Skorzystaj z kompatybilnych, certyfikowanych aplikacji dostępnych w Siemens Healthineers Digital Marketplace, które zwiększą możliwości wykonywania różnych procedur przez Twoje ramię C oraz Twoją placówkę.
 • Łatwiejsze pozycjonowanie dzięki zielonej wiązce lasera. Zielona wiązka lasera jest lepiej widoczna na skórze oraz krwi niż konwencjonalna, czerwona wiązka.
 • Szybkie, precyzyjne pozycjonowanie. Sterowanie elektromagnetycznymi hamulcami i lokalizatorem wykorzystującym wiązkę lasera możliwe jest z obszaru sterylnego i umożliwia szybkie dostosowanie pozycji ramienia C.

 


Jeżeli nieprawidłowe umieszczenie śrub i implantów nie zostanie wykryte podczas operacji, może to wywołać negatywne skutki finansowe. To między innymi koszty związane z ponownymi interwencjami chirurgicznymi, dłuższymi pobytami w szpitalu, dodatkową diagnostyką pooperacyjną oraz odpowiedzialnością z tytułu odszkodowań.

Możliwość wykonywania śródoperacyjnych korekt na podstawie obrazów 3D uzyskanych przy pomocy aparatu Cios Spin pozwala na ograniczenie tych dodatkowych kosztów.

Śródoperacyjne obrazowanie 3D przy pomocy aparatu Cios Spin redukuje wskaźnik powikłań, pooperacyjnych badań tomograficznych czy czas pobytu pacjentów w szpitalu i tym samym pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Twojego oddziału. To inwestycja, która się zwraca.

 

Mobile C-Arms - Cios Spin

Zyskaj dzięki śródoperacyjnemu obrazowaniu 3D: Zwiększ efektywność finansową

 • Śródoperacyjne obrazowanie 3D zwraca się
 • Technologia 3D może pomóc w zmniejszeniu liczby ponownych interwencji chirurgicznych
 • Jej celem jest przyspieszenie diagnostyki pooperacyjnej, skrócenie czasu pobytu w szpitalu oraz zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej

 

Zastosowanie kliniczne

Specyfikacje techniczne

Aparat Cios Spin łączy zaawansowane technologie 3D, wydajność i precyzję. Dowiedz się więcej o jego konstrukcji.

Specyfikacja systemu

 

Technologia detektora

Detektor płaski wykonany w technologii CMOS

Pole widzenia

30 cm x 30 cm

Rozdzielczość obrazu

1952 x 1952 pikseli

Moc wyjściowa

25 kW / 15 kW1

Ruch orbitalny

+/- 100°

Głębokość ramienia C

74 cm

Wolna przestrzeń

93.6 cm

 

 

Obrazowanie 3D

 

Schemat skanowania

Izocentryczny

Projekcje do rekonstrukcji 3D

Do 400

Wielkość objętości 3D

16 cm x 16 cm x 16 cm

Rozdzielczość objętości 3D

512 x 512 x 512 pikseli

Szybkość skanowania

30 sekund

Podgląd 3D

Jednoczesne wyświetlanie 3 projekcji
(transwersalnej, czołowej i sagitalnej)

Renderowanie objętości 3D

Technika modelowania objętościowego (volume rendering technique, VRT)

Redukcja artefaktów pochodzenia metalicznego

Tak1

 

Przepływy pracy klinicznej

Akwizycja obrazu

Pojedynczy obraz
Fluoroskopia
Fluoroskopia wysokopoziomowa1
Subtrakcja / Roadmap1
Tryb cyfrowej sekwencji filmowej (Digital Cine Mode)1

Interfejs nawigacyjny

NaviLink 3D1

Usługi DICOM

Funkcja DICOM Send / Storage Commitment1
Funkcja DICOM Print1
Funkcja DICOM Query / Retrieve1
Funkcja Worklist / MPPS1

Przesyłanie danych

 LAN / WLAN1

1
2