logo Sprawny Staż

Sprawny Staż w Siemens Healthineers: Tworzymy różnorodne zespołySprawny Staż to program koordynowany przez Fundację Grupy ERGO Hestia Integralia skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby poznać charakterystykę pracy w dużej firmie podczas płatnego stażu. Siemens Healthineers jest partnerem programu od samego początku tj. 2022 roku.

19.05.2023

Celem inicjatywy jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem opartym na takich wartościach jak równość czy różnorodność. W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2022 roku do organizacji dołączyło troje stażystów, którzy przez kolejnych kilka miesięcy wspierali pracowników działu prawnego, administracji i produktowego. Po zakończeniu stażu jedna z uczestniczek zdecydowała się kontynuować współpracę z Siemens Healthineers i w styczniu 2023 roku dołączyła do zespołu legal. Co ważne, przed oficjalnym rozpoczęciem programu eksperci Fundacji Integralia przeprowadzili serię webinarów dla pracowników pt. Zmień Perspektywę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Były to bardzo wartościowe spotkania, które zdecydowanie podniosły świadomość na temat wyzwań, z jakimi mierzą się na co dzień.

O doświadczeniach z przebiegu pierwszej edycji, motywacjach i wyzwaniach (zarówno uczestników jak i menedżerów) oraz tym, dlaczego warto wziąć udział w projekcie usłyszycie w poniższym materiale video oraz przeczytacie w rozmowie z Moniką Antepowicz, Dyrektorką HR Siemens Healthineers.

Monika Antepowicz: Równość szans i likwidacja barier to założenia, z którymi w Siemens Healthineers głęboko się identyfikujemy. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń, dlatego wspieramy i angażujemy się w inicjatywy, które mają na celu budowanie przyjaznych i otwartych na różnorodność miejsc pracy.

Monika Antepowicz: Stażyści, którzy spróbowali swoich sił w firmie Siemens Healthineers wykazali się dużym zaangażowaniem, otwartością oraz ogromną gotowością do nauki i włączenia się w pracę firmy. Wszyscy sumiennie wywiązywali się ze swoich obowiązków i – co niezmiernie istotne – szybko znaleźli wspólny język z kolegami i koleżankami ze swoich zespołów. Mamy poczucie, że bardzo szybko odnaleźli się w naszej organizacji, że dobrze się z nami czuli, co nas niezmiennie cieszy. Na tyle dobrze, że jedna z uczestniczek programu – Zofia, od stycznia dołączyła na stałe do zespołu prawnego Siemens Healthineers.

Monika Antepowicz: Wszystkim, którzy mają pewne obawy chciałabym powiedzieć, że należy zmienić perspektywę 😉. Udział w programie Sprawny Staż jest bardzo cennym doświadczeniem dla obu stron. Dla stażystów jest świetną okazją do sprawdzenia się w pracy w mniejszej lub większej organizacji i zaprezentowania swoich talentów. Dla nas – pracodawców i menedżerów, to jedyna w swoim rodzaju okazja do tego, aby w praktyce poznać bariery, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i – jeżeli to konieczne - wprowadzić systemowe rozwiązania, które mogłyby je wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć, w imię budowanie otwartego miejsca pracy. Wszystkie działania dostosowawcze, które pracodawcy podejmują z myślą o pracownikach z niepełnosprawnością to nie jest inwestycja w pojedyncze osoby. To ogromnie ważna inwestycja w miejsce pracy i w kulturę firmy, która służy wszystkim pracownikom. Raz dokonane usprawnienia w infrastrukturze, przełamane bariery i przetarte szlaki czy podwaliny pod inkluzywną kulturę to trwała wartość. Co jednak najważniejsze, udział w programie najlepiej pokazuje, że wszyscy jesteśmy sobie równi i równie skutecznie możemy spełniać się w życiu zawodowym.