Staż 2024

Staż to nie tylko nauka, to także rzeczywisty wkład w utrzymanie technologii służących pacjentom

Jak zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w czasie studiów? Wziąć udział w programie stażowym. Zwłaszcza takim, który zapewnia różnorodną ofertę zajęć praktycznych oraz daje realną szansę na zatrudnienie. O to, jak przebiegają praktyki terenowe w dziale serwisu Siemens Healthineers i dlaczego warto wziąć w nich udział zapytaliśmy naszych „ambasadorów” – absolwentów pierwszej oraz ubiegłorocznej edycji programu stażowego, czyli Magdę i Mateusza.

12.02.2024

Trwa rekrutacja do 18 edycji stażu w dziale Serwisu Siemens Healthineers. Stażu, który z wielu powodów można uznać za wyjątkowy 😊 Przede wszystkim z uwagi na formę i przebieg. Uczestniczki/uczestnicy programu stażowego (studentki/studenci elektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz mechatroniki) przez 3 następujące po sobie miesiące w okresie między lipcem a grudniem towarzyszą inżynierkom/inżynierom serwisu w ich codziennej pracy. Co ważne, stażystki/stażyści podróżują po całej Polsce, co 2 tygodnie zmieniając lokalizację. Pracują między innymi w Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu. 

Po drugie, bogaty program. Stażyści/stażystki mają okazję zdobywania bezcennego doświadczenia w zakresie obsługi serwisowej sprzętu medycznego zarówno do diagnostyki obrazowej, jak i laboratoryjnej. Po kilkudniowym szkoleniu wprowadzającym z zakresu BHP i prezentacji portfolio, uczestnicy/uczestniczki biorą udział (u boku mentorów) w wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, wymianie komponentów, aktualizacji oprogramowania czy napraw aparatów u klienta. Z reguły uczą się przez kilka tygodni działania i naprawy jednej grupy urządzeń, najczęściej w jednej lokalizacji (np. przez 2 tygodnie aparatów usg, w kolejnej lokalizacji aparatów rtg, potem tomografii komputerowej systemów analizatorów do testów immunochemicznych etc.). Pozwala to na zdobycie bogatego doświadczenia w wielu kluczowych z punktu widzenia technologii medycznych obszarach.

Last but not least, staż w Siemens Healthineers to nie tylko czas nabywania nowych umiejętności, ale też realna szansa na zatrudnienie i prawdziwy start w branży technologii medycznych. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby każdy z kandydatów miał okazję nabycia pożądanych na stanowisku inżyniera/inżynierki serwisu umiejętności. Od pierwszej edycji programu stażowego, czyli 2004 roku, w firmie zatrudnionych zostało aż 68 absolwentów programu (w tym 3 absolwentki😉), w tym dwóch stażystów z ubiegłego roku:

Magda Barcikowska, obecnie Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Siemens Healthineers to absolwentka pierwszego programu stażowego organizowanego w 2004 roku. Mateusz Sobieraj, od stycznia tego roku Młodszy Inżynier Serwisu, wziął udział w ubiegłorocznej edycji. Co sądzą o praktyce w Siemens Healthineers? Jak ją wspominają i co doradziliby przyszłym uczestni(cz)kom?