Zrównoważone oddziaływanie środowiskowe - Redukcja zużycia energii systemów MR nawet o 40%? AI sprzyja obniżaniu kosztów

96% materiałów stosowanych w produkcji urządzeń Siemens Healthineers można poddać recyklingowi, rekondycjonowaniu lub regeneracji.

14.11.2023
Michał Pytel
Michał Pytel, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Rezonans Magnetyczny w Siemens Healthineers 

Zrównoważony rozwój, w tym redukcja negatywnego wpływu na środowisko podczas produkcji i eksploatacji technologii, jest jednym z filarów odpowiedzialnego biznesu. Według szacunków ochrona zdrowia odpowiada za 4,4% globalnej emisji gazów cieplarnianych, z czego ponad 7% generują oddziały radiologii. W Polsce co roku instaluje się kilkaset nowych aparatów w pracowniach diagnostyki obrazowej (MR, TK, RTG, USG) dlatego zredukowanie zużycia energii systemów medycznych, np. MR – najbardziej energochłonnych urządzeń na oddziałach radiologicznych, winno być jednym w priorytetów producentów.

W Siemens Healthineers 96% materiałów stosowanych w produkcji można poddać recyklingowi, czy tzw. rekondycjonowaniu lub regeneracji. Technologie medyczne to nie tylko rozwiązania inżynieryjne, ale także oprogramowanie, które także ma wymiar środowiskowy. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań – w tym opartych o AI – w zarządzaniu danymi i obrazowaniu medycznym umożliwia redukcję zużycia energii nawet o 40%.

O zrównoważonym rozwoju, odpowiedzialnym biznesie i tym, jak sztuczna inteligencja sprzyja obniżaniu kosztów w rozmowie z Michałem Pytlem, Siemens Healthineers.