Program badań MR całego ciała w Siemens HealthineersBadanie whole-body MR to nieinwazyjne badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego umożliwiające zobrazowanie niemal całego ciała. Badanie to było dostępne dla każdego pracownika i każdej pracownicy Siemens Healthineers w ramach wdrożonego w 2022 roku firmowego programu badań profilaktycznych. Do końca września 2023 roku z badania skorzystało 270 osób.

04.10.2023

Odpowiedzialność pracodawców za zdrowie społeczności firmowej może sięgać znacznie dalej niż wykupienie abonamentu w prywatnej sieci przychodni lub zlecenie badań okresowych. Menedżerowie mogą wdrażać własne efektywne programy profilaktyki zdrowotnej zakładające serie bezpłatnych badań w kierunku konkretnych chorób – mówi Joanna Miłachowska, Prezeska Zarządu Siemens Healthineers. - W programie badań rezonansu magnetycznego całego ciała wzięło udział ponad 80% pracowników naszej firmy. To świetny wynik biorąc pod uwagę fakt, że w ogólnokrajowych programach profilaktycznych bierze udział kilka-kilkanaście procent uprawnionych. Wysoka frekwencja to wypadkowa wielu czynników, ale wierzę, że konsekwentne budowanie w firmie kultury dbałości o zdrowie ma swoje znaczenie.

Badanie Whole-body MR może być wykorzystywane jako badanie profilaktyczne zarówno u pacjentów z grup wrażliwych (u dzieci, kobiet w ciąży, obciążonych genetycznie), jak i u pacjentów, u których nie występuje podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwory.

Profilaktyka onkologiczna nie była jedynym powodem dla wyboru tego badania. Zależało nam na maksymalnie uniwersalnym, przesiewowym badaniu. Większość pracowników naszej firmy pracuje „w terenie” – siły sprzedaży, projekt managerowie, inżynierki i inżynierowie serwisu czy aplikanci i aplikantki na co dzień podróżują po całej Polsce, co w dłuższej perspektywie jest niemałym obciążeniem dla organizmu – mówi Monika Antepowicz, Dyrektorka HR, Siemens Healthineers. Z kolei pracownicy biurowi lub pracujący zdalnie z domu są narażeni na różnego rodzaju dolegliwości wynikające z długiej pracy przy komputerze, np. zwyrodnienia kręgosłupa – dodaje. 

Z programu mogli skorzystać wszyscy pracownicy i wszystkie pracownice Siemens Healthineers. W pierwszej kolejności (październik 2022) do udziału w badaniu zostały zaproszone osoby, które ukończyły 60. rok życia. Co miesiąc-dwa uwalniano kolejne terminy, angażując osoby z kolejnych grup wiekowych. Ostatnie badanie wykonano we wrześniu 2023 roku.

Do badania nie trzeba było się szczególnie przygotować. Po przyjeździe do placówki należało uzupełnić kwestionariusz pacjenta, poinformować o przebytych i trwających chorobach, jak również przyjmowanych lekach i ew. implantach. Przed wejściem do pracowni, w przebieralni, należało zdjąć wszystkie metalowe elementy (np. okulary, biżuterię). Tym, co zdecydowanie podnosiło komfort podczas trwającego niecałą godzinę badania była możliwość oglądania filmów. W każdej chwili można było również przerwać badanie ściskając w dłoni specjalną gruszkę.

W ramach programu przebadano do końca września 270 osób w standardzie ONCO-RADS. Wszystkie badania wykonano w pracowni rezonansu magnetycznego Quadia w Piasecznie – ośrodku referencyjnym Siemens Healthineers. U 43 pracowników zdiagnozowano zmiany i objawy wymagające pogłębionej diagnostyki, z czego u 10 osób były to kwestie wymagające natychmiastowej reakcji - w tym podejrzenia chorób nowotworowych, stwardnienia rozsianego czy zapalenie mięśnia sercowego. U ponad połowy pracowników zdiagnozowano różnego stopnia zwyrodnienia kręgosłupa.

W Siemens Healthineers na przestrzeni ostatnich 5 lat wdrożono kilkanaście akcji badań profilaktycznych dla pracowników. W 2018 r. przeprowadzono kompleksowy pakiet badań kardiologicznych realizowany we współpracy z LUX MED zakładający między innymi badania laboratoryjne i obrazowe oraz konsultację z kardiologiem. W 2019 roku zaoferowano wykonanie badań genetycznych w kierunku zakrzepicy oraz predyspozycji do nowotworów - u kobiet raka piersi i jajnika, u mężczyzn prostaty. W 2020 roku uruchomiono program całościowej diagnostyki kręgosłupa i narządu ruchu. Badania obejmowały m.in. konsultację fizjoterapeutyczną, badanie kręgosłupa i postawy ciała w pozycji spoczynkowej i w ruchu za pomocą cyfrowej analizy 4D oraz końcową konsultację w zakresie aktywności fizycznej. W czasie pandemii wszyscy pracownicy mieli możliwość bezpłatnego wykonania testów w kierunku COVID-19, a następnie ci, którzy przechorowali COVID-19 mogli skorzystać z kompleksowego zestawu badań pocovidowych – zarówno obrazowych jaki i laboratoryjnych. Wraz z końcem pandemii uruchomiono kolejne akcje profilaktyczne, tym razem badania alergologiczne zakładające wykonanie testu ALEX na 295 alergenów molekularnych i ekstrakty alergenów oraz właśnie program profilaktyki onkologicznej. Każdy w programów cieszył się dużą popularnością; w każdym brało udział minimum 50% zatrudnionych.

Mało jest tematów równie uniwersalnych, co zdrowie. Mało jest także obszarów, w których jako pracodawcy możemy zrobić coś równie ważnego dla naszej firmowej społeczności. Wspieranie poczucia przynależności jest tu tylko miłym dodatkiem, bo dotykamy rzeczy znacznie ważniejszych – kwestii związanych ze zdrowiem i życiem – dodaje Joanna Miłachowska.