MAMMOVISTA B.smart

Pełne spektrum. Wyjątkowa wydajność.

mammovista bsmart

Odczyt badań mammograficznych jest utrudniony wskutek coraz większej ilości danych z wielu źródeł, niedoborów personelu oraz czasochłonnej interpretacji badań, które są coraz częściej wykonywane metodą tomosyntezy w ramach programów badań przesiewowych. Radiolodzy są coraz bardzie obciążeni pracą i często znajdują się pod presją, ponieważ oczekuje się od nich szybszego dostarczenia wyników. W związku z cyfrową transformacją opieki zdrowotnej potrzebne są zaawansowane, multimodalne rozwiązania do wizualizacji piersi, które mogą usprawnić operacje kliniczne. 

mammovista bsmart

MAMMOVISTA B.smart zapewnia obsługę pełnego spektrum metod akwizycji danych, od mammografii po systemy do badań metodą rezonansu magnetycznego i ultrasonografii. Jest to rozwiązanie zgodne z podejściem Agile (elastyczności biznesowej) i neutralne z punktu widzenia dostawcy (vendor-neutral), które pozwala na osiągnięcie wyjątkowej wydajności przez radiologów obciążonych czasochłonnym odczytem badań metodą tomosyntezy. W pełni zintegrowane wsparcie oparte na działaniu sztucznej inteligencji nowej generacji2, a także analiza zestawionych obok siebie powiązanych danych MR, są dostępne w ramach jednego widoku.


The gamechanging new interface of MAMMOVISTA B.smart has a clear and intrinsically logical structure based on the Siemens Healthineers User Interface (SHUI) design.

  Cechy i korzyści

  mammovista bsmart

  Dzięki przyspieszeniu ładowania obrazu nawet o 75%3 wydajność operacyjna i szybkość odczytu mogą znacznie wzrosnąć. Z kolei sztuczna inteligencja2 nowej generacji pomaga zwiększyć dokładność diagnostyczną o 10%4. Dostępność pełnego spektrum danych multimodalnych i analityki MRI umożliwia diagnostykę w czasie rzeczywistym i wykonywanie natychmiastowych porównań.

  Intuicyjna i łatwa obsługa to podstawowe kryteria sukcesu w przypadku każdego interfejsu oprogramowania specyficznego dla danej domeny, wykorzystywanego w procesie podejmowania skomplikowanych decyzji klinicznych lub terapeutycznych. Oprogramowanie MAMMOVISTA B.smart wykorzystuje przełomowy, nowy interfejs oparty na strukturze projektowej SHUI5, który jest niezwykle przyjazny dla użytkownika. Oprogramowanie zapewnia wiele przepływów pracy do badań przesiewowych lub diagnostycznych oraz płynne zarządzanie podwójnymi odczytami (ang. blinded double reading)8, ułatwiając codzienne wykonywanie rutynowych badań.

  mammovista bsmart

  Dodatkowa wartość kliniczna tego rozwiązania wynika z optymalizacji zarządzania rosnącym obciążeniem pracą. Łącząc szybszy odczyt z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji2, oprogramowanie MAMMOVISTA B.smart poprawia efektywność ekonomiczną dzięki obniżonym kosztom całkowitego posiadania (TCO, ang. total cost of ownership) zoptymalizowanym nawet o 15%3 oraz zmniejszeniu obciążenia pracą o 63%6.

  • Uzyskaj najwyższą rozdzielczość7w unikalnej tomosyntezie z szerokim kątem skanu wynoszącym 50° dzięki połączeniu oprogramowania MAMMOMAT Revelation z oprogramowaniem MAMMOVISTA B.smart oraz szybkim odczytem badań przeprowadzanych metodą tomosyntezy. 
  • Nadążaj za postępem w dziedzinie metod klinicznych dzięki zintegrowanym funkcjom TiCEM8 i Insight BD8 zapewniającym uniwersalne, multimodalne podejście do kompleksowego odczytu obrazów piersi. 
  • Zapewnij sobie natychmiastową stratyfikację ryzyka dzięki idealnie dostosowanym układom oprogramowania Insight BD’s8 oraz Multiple ReportFlows 

  Zastosowanie kliniczne

  Lisbet Brønsro Larsen, MD, Senior RadiologistOdense University Hospital, Denmark
  ritse mann

  Poznaj najnowsze wypowiedzi ekspertów

  Zwiększenie dokładności diagnostycznej dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji

  Doktor Hamm jest specjalistą w dziedzinie radiologii w Radiologische Gemeinschaftspraxis w Chemnitz, centrum badań mammograficznych okręgu Centralnej Saksonii. W nagraniu Doktor Hamm opowiada o wyzwaniach w badaniach przesiewowych piersi oraz o przyszłych usprawnieniach w badaniach przesiewowych i diagnostyce, które są możliwe dzięki sztucznej inteligencji. Przedstawia on również wyniki niedawno przeprowadzonego przez niego badania, które pokazuje, jak sztuczna inteligencja może przyczynić się do obniżenia współczynnika wezwań na badania dodatkowe (ang. recall rate) i zmniejszenia obciążenia pracą wynikającego z konieczności uczestniczenia w spotkaniach weryfikujących podczas badań przesiewowych w kierunku raka piersi za pomocą mammografii cyfrowej.

  Sztuczna inteligencja w mammografii: wyrównywanie szans w celu zmniejszenia dysproporcji na świecie

  W swojej głównej prelekcji prof. dr Rachel Brem (George Washington University, Waszyngton, USA) omawia wpływ sztucznej inteligencji (AI) na wykrywanie raka i porównuje mammogramy 2D i 3D interpretowane przez sztuczną inteligencję oraz przez radiologów (Clinical Focus Talks, listopad 2021 r.).

  Sztuczna inteligencja w badaniach przesiewowych i diagnostyce piersi – dowody i wdrożenie w praktyce klinicznej

  Prof. dr Nico Karssemeijer (ScreenPoint Medical, Nijmegen, Holandia) i Henny Rijken (ScreenPoint Medical, Nijmegen, Holandia) rozmawiają o sztucznej inteligencji (AI) w badaniach przesiewowych i diagnostyce chorób piersi oraz omawiają dowody i sposoby wdrożenia jej w praktyce klinicznej (lipiec 2020 r.).

  Zobacz, jak działa oprogramowanie MAMMOVISTA B.smart

  Zaawansowane rozwiązania zwiększające dokładność

  Najwyższa jakość obrazu i szybki odczyt badań wykonywanych metodą tomosyntezy wraz z diagnostyką multimodalną w pełnym spektrum umożliwiają holistyczne i spersonalizowane podejście, które może poprawić opiekę nad pacjentem i usprawnić zarządzanie danymi.

  MAMMOVISTA B.smart 

  Poznaj nowy wymiar rutynowych odczytów dzięki naszemu rozwiązaniu do kompleksowej diagnostyki w systemie Syngo Carbon. Wszystko jest tu zintegrowane w ramach jednego widoku. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję nowej generacji2 mogą zwiększyć dokładność, zmniejszyć obciążenie pracą i zoptymalizować strategie odczytu.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8