Mri Prdouctivity Keyvisual

Zwiększenie wydajności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego

productivity patients time period

W obliczu rosnącej liczby pacjentów i malejącej refundacji kosztów leczenia, zachodzi potrzeba zwiększenia wydajności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w placówkach służby zdrowia. Niska wydajność niekorzystnie wpływa na czas oczekiwania pacjentów na badania, proces kierowania na badania oraz poziom zadowolenia pacjentów. Dzięki naszym rozwiązaniom osiągamy zauważalną zmianę w wydajności obrazowania MR poprzez usprawnienie całego procesu: od przygotowania pacjenta do akwizycji obrazu i przetwarzania końcowego / przygotowania do badania kolejnego pacjenta, a wszystko to przy zachowaniu wysokiego standardu jakości obrazu i komfortu pacjenta.

MRI Comparison

Osiągamy zauważalną zmianę w wydajności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego poprzez usprawnienie całego przepływ pracy: od przygotowania pacjenta do akwizycji obrazu i przetwarzania końcowego. Technologia rekonstrukcji obrazu Deep Resolve jest najnowszym z naszych rozwiązań, które zwiększają wydajność obrazowania MR. Jest to technologia rekonstrukcji obrazu oparta na działaniu sztucznej inteligencji, która wykorzystuje inteligentną redukcję szumu oraz konwolucyjne sieci neuronowe. Pozwala ona użytkownikowi na szybsze generowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości. W niniejszej białej księdze dowiesz się, jak zwiększyć wydajność obrazowania MR dzięki technologii Deep Resolve oraz sztucznej inteligencji w całym przepływie pracy.

People

Zastanówmy się... Ilu pacjentów można przeskanować za pomocą 3-teslowego systemu BioMatrix w ciągu dwóch godzin?1

0 pacjentów

Dowiedz się, jak możesz zwiększyć efektywność podczas całej procedury obrazowania metodą rezonansu magnetycznego

Akwizycja obrazu przyspieszona nawet o 50%²Szybszy post -processingPrzygotowanie pacjenta przyspieszone nawet o 30%²

  Posłuchaj ekspertów, czyli jak to robią inni...

  DIE RADIOLOGIE5, duża sieć placówek wykonujących badania radiologiczne w Monachium w Niemczech, już korzysta z naszych rozwiązań zwiększających wydajność obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, wykonując różnorodne badania MR przy użyciu aparatów MAGNETOM Sola. Aparat MAGNETOM Sola pozwolił sieci DIE RADIOLOGIE na skrócenie średniego czasu badania pacjenta o 20 minut2, umożliwiając badanie 30 pacjentów podczas 10-godzinnej zmiany. Dzięki temu przyspieszonemu przepływowi pracy sieć DIE RADIOLOGIE zwiększyła liczbę pacjentów o 17%2, zachowując przy tym doskonałą jakość obrazu. Pobierz studium przypadku i dowiedz się, jak możesz wpłynąć na procedury obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.


  Szpital ZNA im. Jana Palfijna w Merksem5 w Belgii to ważny szpital ogólny w północnej części Antwerpii. Szpital wymienił swój 1,5-teslowy aparat MAGNETOM Aera na zupełnie nowy skaner MAGNETOM Sola Fit, na którym wykonuje pełen zakres badań MR, od badań neurologicznych do badań układu mięśniowo-szkieletowego, jamy brzusznej oraz piersi. Modernizacja sprzętu pozwoliła szpitalowi na znaczne skrócenie średniego czasu badania pacjentów przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu we wszystkich badanych obszarach. Szpital mógł również skrócić przerwy w skanowaniu średnio z 6 minut do 4:55 minut2. Nowy system jest wyposażony w technologię BioMatrix Select&GO z nowym, opartym na sztucznej inteligencji pozycjonowaniem pacjentów za jednym dotknięciem, co pozwala na skrócenie czasu badania przypadającego na jednego pacjenta. Wszystko to przyczyniło się do wzrostu wydajności o 30%2. Pobierz studium przypadku i dowiedz się, jak przejście na nowoczesny aparat MAGNETOM Sola Fit może wpłynąć na codzienną działalność Twojej placówki.

  1
  2
  3
  4
  5