Aparat MR-PET / molekularne obrazowanie MRI

System, który rewolucjonizuje obrazowanie diagnostyczne. Po raz pierwszy supernowoczesne obrazowanie 3T MRI zostało w pełni zintegrowane z nowatorskim obrazowaniem molekularnym.