MAGNETOM Sempra

MAGNETOM SempraDaily success with 1.5T.

The healthcare market is undergoing a fundamental change. Healthcare providers have to ensure better outcomes for more patients at lower cost – despite shortage of skilled personnel.
Siemens Healthineers understands this challenge. The new 1.5 Tesla scanner MAGNETOM Sempra provides answers to these challenges – helping you achieve daily success with

MAGNETOM Sempra Trailer

Cechy i korzyści

Codzienny sukces osiąga się wtedy, gdy wiele małych rzeczy przebiega prawidłowo, by łącznie generować rezultaty, których potrzebujesz. Aparat MAGNETOM Sempra został zaprojektowany tak, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość, poszerzyć możliwości kliniczne i zapewnić bezpieczeństwo finansowe. 75% rutynowych codziennych przypadków to badania mózgu, kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego. Aparat MAGNETOM Sempra jest doskonale wyposażony na potrzeby wykonywania takich badań i gwarantuje niezmiennie wysoką jakość dzięki trzem funkcjom Dot obsługującym przepływy pracy w ramach standardowego pakietu. Aparat umożliwia również badanie grup pacjentów, u których obrazowanie jest utrudnione. Oprócz tego aparat MAGNETOM Sempra pozwala na szybsze wykonywanie badań i obniżenie kosztów operacyjnych oraz umożliwia korzystanie z nowej innowacyjnej koncepcji obsługi serwisowej, co z kolei przekłada się na niższy całkowity koszt właścicielski (total cost of ownership, TCO) i zapewnia sukces w codziennej działalności.


Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Consistent quality, every day with DotGo automated workflow

Każdy pacjent jest inny. W placówce mogą też mieć miejsce zmiany kadrowe. Elastyczne strategie i wydajne przepływy pracy pozwalają na uniknięcie niespójności w badaniach, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na produktywność. Aparat MAGNETOM Sempra upraszcza procesy i zapewnia pracownikom służby zdrowia pełną kontrolę i elastyczność dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy DotGO.


Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - New clinical opportunities every day with Trendsetting Applications

Coraz większa konkurencja na lokalnym rynku, dobrze poinformowani pacjenci i ciągłe zapotrzebowanie na zlecenia powodują, że coraz bardziej istotne jest różnicowanie usług przy pomocy nowatorskich aplikacji. Na przykład aplikacja Advanced WARP, cewki wykonane w technologii Tim 4G oraz technologia Quiet Suite (ograniczająca hałas towarzyszący badaniu MR) umożliwiają badanie wcześniej wykluczonych grup pacjentów (np. pacjentów z metalowymi implantami, pacjentów w podeszłym wieku z bólem, niespokojnych pacjentów). Jednocześnie zwiększają one komfort pacjentów i dostarczają obrazy o wysokiej jakości diagnostycznej.


Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Financial certainty, every day with cost-cutting technologies and services

Cięcia wydatków na refundację na całym świecie oraz rosnące koszty operacyjne powodują, że podmioty służby zdrowia znajdują się pod coraz większą presją finansową. Technologie obniżania kosztów, takie jak 10-minutowe protokoły badań, mogą zwiększyć przepustowość, a pakiet usług serwisowych Siemens Healthineers Connect Plan2 przyczynia się do obniżenia całkowitego kosztu właścicielskiego (total cost of ownership, TCO). Aparat MAGNETOM Sempra usprawnia działalność operacyjną, zmniejsza zużycie zasobów i zapewnia ochronę inwestycji.

Zastosowanie kliniczne

Aparat MAGNETOM Sempra to wszechstronny skaner, który jest szczególnie przydatny do wykonywania rutynowych badań, a te z kolei stanowią najbardziej istotną część codziennej praktyki klinicznej. Skaner otwiera nowe możliwości kliniczne dzięki nowatorskim aplikacjom umożliwiającym wykonywanie różnorodnych badań wszystkich ważnych obszarów ciała u większej liczby pacjentów.


Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Neurology

Osiągnij wysoką rozdzielczość i skorzystaj z szybkich protokołów i cichszych badań dla pacjentów niewspółpracujących. Aparat MAGNETOM Sempra jest wyposażony w pakiet Neuro Suite, który zawiera zaawansowane protokoły do obrazowania dyfuzyjnego, perfuzyjnego oraz badań czynnościowych za pomocą rezonansu magnetycznego (badania fMRI). Funkcja Brain Dot Engine zapewnia większą spójność, nawet wtedy, gdy warunki zmieniają się w trakcie badania.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Orthopedics

Pakiet Ortho Suite to wszechstronny zestaw protokołów do obrazowania stawów, w tym kręgosłupa. Cewki Tim 4G o ultra wysokiej gęstości do obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego zapewniają lepszy stosunek sygnał/szum (SNR) oraz pokrycie anatomiczne. Dedykowane protokoły wykorzystujące różne techniki, takie jak zakresy wyższych szerokości pasma, nachylenie kąta widzenia i aplikacja Advanced WARP9, umożliwiają lepszą wizualizację tkanek miękkich w obecności metalowych implantów bezpiecznych w środowisku rezonansu magnetycznego.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Body MRI

Nowa pewność w obrazowaniu MR ciała: Pakiet do obrazowania FREEZEit jest odporny na artefakty i otwiera wiele możliwości diagnostycznych. Dzięki funkcji Abdomen Dot pakiet ten zapewnia znormalizowane, wydajne i wszechstronne przepływy pracy do badań narządów jamy brzusznej z doskonałą jakością obrazu. Natomiast pakiet LiverLab służy do szybkiej, nieinwazyjnej ilościowej oceny wątroby.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Cardiology

Pakiet Cardiac Suite obejmuje wszechstronne aplikacje do obrazowania 2D serca, począwszy od badań morfologicznych, poprzez obrazowanie czynności komór serca, a skończywszy na charakterystyce tkanek. MyoMaps – aplikacja do szybkiej oceny struktury mięśnia sercowego dostarcza dodatkowy zestaw cennych informacji diagnostycznych na temat nawet subtelnych zmian w strukturze tkanki. Dzięki wskazówkom aplikacji DotGO na pokładzie skanera badania serca stają się częścią rutynowej praktyki klinicznej. Funkcja Cardiac Dot Engine ułatwia pełną lokalizację serca dzięki opcji AutoAlign Heart do automatycznego wyrównywania położenia warstw.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Angiography

Pakiet Angio Suite pozwala na wykonywanie doskonałej angiografii MR tętnic i żył z użyciem środka kontrastowego lub bez. W przypadku skanów z środkiem kontrastowym funckja Angio Dot Engine zapewnia optymalną synchronizację bolusa w każdym badaniu. Grafika w czasie rzeczywistym i polecenia AutoVoice pomagają użytkownikowi w idealnej synchronizacji oddychania, skanowania oraz podawania środka kontrastowego.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Breast MRI

Aparat MAGNETOM Sempra oferuje szeroki zakres protokołów, od protokołów klinicznych do prowadnic biopsyjnych, w tym standardowe skany diagnostyczne, ocenę silikonowych implantów połączoną z oceną supresji pochodzącego od nich sygnału oraz biopsję. Doskonałe różnicowanie tkanek miękkich i elastyczna wizualizacja wielopłaszczyznowa pozwalają na szybką, prostą i powtarzalną ocenę obrazowych badań MR piersi. Funkcja Breast Dot Engine oferuje różne przepływy pracy w celu zoptymalizowania jakości i spójności obrazu.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Prostate MRI

Już dzięki samemu połączeniu cewek matryc o wysokiej gęstości do obrazowania kręgosłupa i ciała, aparat MAGNETOM Sempra umożliwia doskonałe wieloparametryczne obrazowanie prostaty pod względem morfologii, fizjologii i funkcjonowania. Aparat jest wyposażony w specjalistyczne rozwiązania do odczytu i raportowania oraz wszechstronny przepływ pracy od obrazowania MR gruczołu krokowego.

Siemens - MRI - MAGNETOM Sempra - Image - Oncology

Aparat MAGNETOM Sempra jest również wyposażony w pakiet Onco Suite zawierający szereg sekwencji, protokołów i narzędzi do oceny, które przeprowadzają użytkowników przez szczegółową ocenę różnych stanów onkologicznych. Ta innowacyjna technologia wraz ze wskazówkami DotGO na pokładzie skanera zwiększa liczbę badanych pacjentów i zapewnia doskonałą jakość obrazu.

 

Czasy relaksacji tkanek, z których zbudowane są organizmy dzieci10 znacznie różnią się do czasów relaksacji tkanek organizmów dorosłych. Przyczyny tych różnic są następujące: tkanki dziecięce są tkankami, które jeszcze znajdują się w fazie rozwoju, wielkość ciała, szybszy puls oraz trudność w wykonaniu polecenia wstrzymania oddechu. Pakiet Pediatric w aparacie MAGNETOM Sempra zawiera protokoły służące do obrazowania organizmów dziecięcych.

Dane techniczne

Aparat MAGNETOM Sempra został wyposażony w najnowsze funkcje technologiczne, które pozwalają na uzyskanie obrazu o doskonałej jakości oraz zwiększenie wydajności, by pomóc Ci w osiąganiu sukcesów każdego dnia.

System magnesu

 

Siła pola

1,5 tesli

Średnica otwou

60 cm / 1.97 ft

Zużycie helu

Technologia Zero Helium boil-off, zapobiegająca parowaniu helu

Shimming (ujednorodnianie pola magnetycznego)

Pasywne i aktywne

 

 

Technologia RF

 

Maksymalna liczba kanałów11

96

Liczba niezależnych kanałów odbiorczych, które mogą być używane jednocześnie w jednym pojedynczym skanie i jednym pojedynczym polu widzenia (FoV), z których każdy generuje niezależny obraz częściowy

8, 16

 

 

Zużycie energii

Technologia Eco-Power

 

 

Instalacja i posadowienie

 

Długość systemu

171 cm / 5.61 ft

Waga systemu (podczas działania)

4.55 tons / 10,035.44 lb

Minimalna wielkość pomieszczenia12

28 m12 / 302 stóp kwadratowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12