EPOC NXS - Zaawansowana opieka medyczna dzięki przyłóżkowym testom parametrów krytycznych

Co mogłoby się wydarzyć, gdyby badania parametrów krytycznych były wykonywane przy łóżku pacjenta w ciągu niecałej 1 minuty?

Dzięki analizatorowi epoc® jako centralnemu elementowi opieki, personel medyczny może zapewnić to, co najważniejsze - swoją obecność tam, gdzie pacjenci potrzebują go najbardziej.

Cechy i korzyści

Diagnoza i leczenie pacjenta może przebiegać szybciej. Szpital może lepiej wykorzystywać swoje zasoby. Bezpieczeństwo pacjentów może zostać zwiększone dzięki uproszczonej procedurze badań oraz zintegrowanej identyfikacji pacjentów z uzyskanymi wynikami. Uproszczona procedura badania może się przyczynić do zmniejszenia kosztów. Wyniki leczenia byłyby lepsze, a pełny, spójny obraz kliniczny byłby dostępny w całym kontinuum opieki.
epoc NXS Hospital Hotspot Ekosystem POC™Bezpieczne połączenie bezprzewodoweObrazowanieOddział intensywnej terapii Laboratorium centralne

Izba przyjęć / Oddział ratunkowy

Terapia oddechowa/oddział intensywnej terapiiSala operacyjnaHost NXS

Karty testowe epoc BGEM 

  Pracownicy służby zdrowia spędzają więcej czasu z pacjentem, by szybciej diagnozować i podejmować decyzje dotyczące leczenia.

  W jaki sposób zwiększone bezpieczeństwo i uproszczona procedura wykonywania badań mogą zapewnić pewność i spokój ducha?

  Analizator epoc pozwala Ci być tam, gdzie pacjenci potrzebują Cię najbardziej.

  Analizator epoc łączy cały zespół, więc nie ma znaczenia, czy personel laboratorium i osoby zapewniające bezpośrednią opiekę nad pacjentem pracują w różnych częściach szpitala. Aparat ten umożliwia współpracę, która przyspiesza świadczenie opieki.

  Integracja funkcji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów

  Zwiększ bezpieczeństwo pacjentów dzięki bezpiecznemu, bezprzewodowemu połączeniu, które umożliwia identyfikację pacjenta w czasie rzeczywistym, ograniczając błędy związane z wprowadzaniem i transkrypcją danych.

  Zadaniem krajowych celów bezpieczeństwa pacjentów z 2017 roku jest poprawa ich bezpieczeństwa. Dwa cele, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by rozwiązać problemy, to poprawna identyfikacja pacjentów oraz usprawnienie komunikacji wśród personelu.

  Szpital akredytowany przez Wspólną Komisję

  Integracja funkcji zapewniających bezpieczeństwo pacjentów

  Łatwy dostęp do kart testowych przy łóżku pacjenta pozwala na skrócenie bardziej złożonych przepływów pracy oraz przyspiesza uzyskanie gotowych do wykorzystania wyników.

  Wyniki mogą być dostępne w czasie krótszym niż 1 minuta i dokładnie odzwierciedlają aktualny stan pacjenta.

  “Natychmiastowe wprowadzenie próbki krwi do karty testowej epoc tuż przy łóżku pacjenta minimalizuje degradację próbki przed jej analizą”

  Clarke Woods, BS oraz Dave Culton, BA. Pinnacle Health

  Hospital bed

  Wykonywanie badań przy łóżku pacjenta upraszcza procedury, eliminując konieczność przewożenia próbek oraz zapobiegając ich degradacji przed analizą.

  W ramach programu leczenia sepsy Szpital Huntsville zmniejszył śmiertelność (z powodu sepsy) o ~ 50%.

  “Każda godzina oczekiwania na podanie antybiotyku zwiększa ryzyko zgonu pacjenta o 8%, więc teraz, gdy mamy urządzenie przenośne, pielęgniarka może uzyskać wyniki w ciągu 3 minut i wiemy, jak leczyć tego pacjenta.” - mówi Carissa Hicks, RN, Huntsville Hospital

  Gotowe do wykorzystania wyniki uzyskiwane przy łóżku pacjenta w ciągu niecałej minuty.

  Wyniki odzwierciedlają aktualny stan pacjenta, a nie stan sprzed 30 minut.

  Laboratorium poświęca mniej czasu na skomplikowane zarządzanie zasobami, optymalizując wykorzystanie czasu i zasobów.

  Co zapewnia pojedyncza karta testowa stabilna w temperaturze pokojowej z terminem ważności zapisanym w kodzie kreskowym?

  Analizator epoc pozwala Ci być tam, gdzie pacjenci potrzebują Cię najbardziej.

  Możliwość skoncentrowania się na tym, co ma największą wartość w opiece nad pacjentem.
  Karty testowe z kodem kreskowym automatyzują kontrolę jakości, a pojedyncza karta testowa stabilna w temperaturze pokojowej usprawnia zarządzanie zasobami.

  Zaawansowana technologia

  Automatyczna kontrola jakości eliminuje ryzyko używania przeterminowanych odczynników, co dodatkowo ogranicza ryzyko diagnozy i leczenia na podstawie błędnych wyników.

  “Każdy odczynnik przeznaczony do użytku w analizatorze epoc ma swój własny kod kreskowy, co ułatwia śledzenie drogi odczynników.”

  Shweta Agarwal, lek. med., Baylor College of Medicine i Texas Children’s Hospital

  Zaawansowana technologia

  Usprawnione zarządzanie zasobami ze względu na brak konieczności śledzenia drogi poszczególnych odczynników po ich wyjęciu z lodówki.

  “Analizator epoc wykorzystuje pojedynczą kartę testową ze wszystkimi różnymi analitami, podczas gdy konkurencyjny aparat używa wiele kartridżów testowych w celu uzyskania tych samych wyników. Na końcu należy wspomnieć, że inteligentna technologia kart epoc zmniejsza koszty i maksymalizuje wydajność w warunkach szpitalnych. ”

  Shweta Agarwal, lek. med., Baylor College of Medicine i Texas Children’s Hospital

  Orange Card

  Karty testowe są oznakowane kodem kreskowym, aby wyeliminować ryzyko uruchomienia przeterminowanej karty testowej.

  Wprowadź scentralizowaną kontrolę nad zdecentralizowanymi badaniami dzięki bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej i naszym rozwiązaniom informatycznym przeznaczonym do użytku w miejscu opieki nad pacjentem

  Analizator epoc zapewnia dwukierunkową komunikację za pośrednictwem menedżera danych POCcelerator, dzięki czemu świadczeniodawcy mogą zarządzać urządzeniami, operatorami i zasobami oraz kontrolować jakość. Pozwala to na aktywne zarządzanie danymi w całym szpitalu i umożliwia scentralizowaną kontrolę nad zdecentralizowanymi testami.

  Connected Comprehensive Care

  Połączona kompleksowa opieka

  Zarządzaj, konfiguruj, kontroluj oraz wyszukuj i usuwaj problemy z badaniami w analizatorach do gazometrii epoc, RAPIDPoint® orazRAPIDLab® za pomocą naszego rozwiązania POC Ecosystem™ Solution. Monitoruj informacje z każdego podłączonego analizatora, w tym aparatów do analizy krwi epoc i urządzeń do wykonywania badań od ponad 40 producentów przy pomocy naszego systemu zarządzania danymi POCcelerator.

  POC Ecosystem Solution

  Rozwiązanie POC Ecosystem™

  Niezależnie od posiadanych urządzeń oraz miejsca wykonywania badań o znaczeniu krytycznym, rozwiązanie informatyczne firmy Siemens Healthineers przeznaczone do użytku w miejscu opieki nad pacjentem pomaga zwiększyć produktywność personelu, usprawnić kliniczne przepływy pracy, spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami i wymogi akredytacyjne oraz zoptymalizować zarządzanie zasobami.

  Testy

  Parametry mierzone

  Parametr

  Jednostka

  Zakres pomiaru

  pH

  pH units

  6.5–8.0

  pCO2

  mmHg

  5-250

  kPa

  0.7-33.3

  pO2

  mmHg

  5–750

  kPa

  0.7–100

  TCO2

  mmol/L
  mEq/L

  5-50

  Na+

  mmol/L
  mEq/L

  85–180

  K+

  mmol/L
  mEq/L

  1.5–12.0

  Ca++

  mmol/L

  0.25–4.00

  mg/dL

  1.0–16.0

  mEq/L

  0.5–8.0

  Cl-

  mmol/L
  mEq/L

  65–140

  Hct

  % PCV

  10–75

  L/L

  0.10–0.75

  Glu

  mmol/L

  1.1–38.5

  mg/dL

  20-700

  g/L

  0.20-7.00

  Lac

  mmol/L

  0.30–20.00

  mg/dL

  2.7–180.2

  g/L

  0.03–1.80

  Crea

  mg/dL

  0.30–15.00

  μmol/L

  27–1326

  BUN

  mg/dL

  3-120

  Urea

  mmol/L

  1.1-42.8

  mg/dL

  7-257

  g/L

  0.07-2.57

  Parametry obliczane

  Parametr

  Jednostka 

  Zakres pomiaru

  cHgb

  mmol/L

  2.0-15.5

  g/dL

  3.3-25

  g/L

  33-250

  cHCO3-

  mmol/L

  1-85

  mEq/L

  cTCO2

  mmol/L

  1-85

  mEq/L

  BE(ecf)

  mmol/L

  30 – +30

  mEq/L

  BE(b)

  mmol/L

  -30 – +30

  mEq/L

  cSO2

  %

  0-100

  GFRmdr*

  mL/min/1.73m2

  2–60 or >60

  GFRmdr-a*

  mL/min/1.73m2

  2–60 or >60

  GFRckd

  mL/min/1.73m2

  1-225

  GFRckd-a

  mL/min/1.73m2

  1-225

  GFRswz§

  mL/min/1.73m2

  1-275

  AGap

  mmol/L

  -14 – +95

  mEq/L

  AGapK

  mmol/L

  -10 – +99

  mEq/L

  BUN/Crea

  mg/mg

  0.2-400.0

  Urea/Crea

  mmol/mmol

  0.8-1615.4

  mg/mg

  0.4-856.8

  A

  mmHg

  5-800

  kPa

  0.67-106.64

  A-a

  mmHg

  1-800

  kPa

  0.13-106.64

  a/A

  %

  0-100

  fraction

  0-1

  Detalhes técnicos

  Wielkość próbki

   

  Objętość próbki

  Co najmniej 92 μL

   

   

  Analiza

   

  Czas do uzyskania wyników

  Mniej niż 1 minuta

   

   

  Kontrola jakości

   

   

  Eurotrol GAS-ISE – kontrola parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, metabolitów, BUN

  Eurotrol Calibration Verification Fluids – płyn do weryfikacji pomiarów równowagi kwasowo-zasadowej,
  elektrolitów, metabolitów, BUN

  Eurotrol Hct Control – materiał kontrolny Eurotrol Hct

  Eurotrol Hematocrit Verification Fluid – płyn do weryfikacji badań poziomu hematokrytu

   

   

  Karta odczynnikowa

   

  Kalibracja

  Wykonywana automatycznie przed każdym testem

  Przechowywanie

  15–30°C

  Okres przydatności do użycia

  Do 5 miesięcy

   

   

  Zintegrowany czytnik kodów kreskowych

   

   

  Do identyfikatorów pacjentów i identyfikatorów operatorów oraz ampułkowej kontroli jakości;

  Format kodów kreskowych 1D i 2D

   

   

  System operacyjny

   

   

  Android 9.0

  Bezpieczeństwo danych

  Szyfrowanie danych pacjenta

  Szyfrowana transmisja danych w trybie end-to-end

  Bez zaszyfrowanego hasła

  Bez dostępu użytkownika do systemu operacyjnego

  Komunikacja

   

   

  Bezprzewodowa w czasie rzeczywistym, LIS/HIS za pośrednictwem systemu zarządzania danymi,
  POC Informatics Solution (rozwiązanie informatyczne do użytku w miejscu opieki nad pacjentem)