Corporate Info

Tvrtka / Company Name:
Siemens Healthcare d.o.o.

Sjedište društva / Corporate Headquarters:
10000 Zagreb
Heinzelova 70/A
Republika Hrvatska

Kontakt / Contact:
Tel: +385 1 610 5258
Tel: +385 1 633 1290
Fax: +385 1 610 5233
siemens.healthineers.hr.team@siemens-healthineers.com

Pozivni centar za prijavu kvara: +385 1 633 1212

Članovi Uprave:
Glavni Direktor / Managing Director:
Neven Carev

Financijski Direktor / Finance Director:
Snježana Dubravka Petrovečki

Sudski registar / Court Register:
Trgovački sud u Zagrebu / Commercial Court in Zagreb

MB / VAT Registration Number: 344969
VAT ID HR97824531898
MBS / Registration Number: 081010765
OIB / PIN: 97824531898

Temeljni kapital / Share Capital:
20.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)