Εξέταση προσδιορισμού Αντιθρομβίνης με το αντιδραστήριο INNOVANCE AntithrombinΈλεγχος αντιθρομβίνης τελευταίας τεχνολογίας

 

Η εξέταση προσδιορισμού αντιθρομβίνης INNOVANCE® Antithrombin είναι ένα αντιδραστήριο τελευταίας τεχνολογίας για την ανίχνευση συγγενών ή επίκτητων ανεπαρκειών της αντιθρομβίνης. Το έτοιμο προς χρήση αντιδραστήριο προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα επί του αναλυτή και, επειδή βασίζεται στη δραστικότητα του παράγοντα Χa, δείχνει εξαιρετική ευαισθησία στην ανίχνευση μεταλλάξεων της αντιθρομβίνης.

Χαρακτηριστικά και Οφέλη


Stable reagents
  • Η καλή συσχέτιση της μεθόδου προσφέρει εναρμονισμένη ερμηνεία αποτελεσμάτων και συμβάλλει στην αποφυγή της ανάγκης επανάληψης της εξέτασης εξοικονομώντας χρόνο και αντιδραστήρια.
  • Το κιτ είναι διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη έτοιμα προς χρήση, μειώνει τα απόβλητα και προσφέρει οικονομική και εργαστηριακή αποδοτικότητα.

 


Fast turnaround time
  • Το έτοιμο προς χρήση υγρό αντιδραστήριο παρέχει εξαιρετική ακρίβεια και χρησιμοποιεί πρότυπους βαθμονομητές και υλικά ελέγχου για την απλοποιημένη προσαρμογή επί του συστήματος.
  • Διατίθεται για οποιουδήποτε μεγέθους εργαστήριο στο Σύστημα BCS® XP, τα Συστήματα Sysmex® CA-600 και CS, και το Σύστημα Atellica® COAG 3601

 


Validated diagnostic
  • Το έτοιμο προς χρήση αντιδραστήριο προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα επί του αναλυτή και, επειδή βασίζεται στη δραστικότητα του παράγοντα Χa δείχνει εξαιρετική ευαισθησία στην ανίχνευση μεταλλάξεων της αντιθρομβίνης.2

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

10 µL
Απαιτούμενος όγκος δείγματος, ανάλογα με την εφαρμογή επί του συστήματος

0–140% του φυσιολογικού
Εύρος μέτρησης στο Σύστημα BCS XP

48 ώρες
Σταθερότητα επί του αναλυτή στο Σύστημα BCS® XP

3.7%
Εντός της συσκευής/εργαστηρίου CV (%) του Υλικού Ελέγχου Plasma Ν στο Σύστημα BCS XP

100/430 δοκιμές ανά κιτ3
Αριθμός εξετάσεων ανά μικρό/μεγάλο κιτ

4 εβδομάδες
Σταθερότητα μετά την ανασύσταση στους 2-8 °C

Κλινική Χρήση


GTH COVID-19 treatment recommendations

Συστάσεις της GTH για τη θεραπεία της νόσου COVID-19

Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με λοίμωξη SARS-CoV-2 θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς. Οι εύλογες εργαστηριακές παράμετροι περιλαμβάνουν το D-διμερές, τον χρόνο προθρομβίνης (Quick/INR), τον αριθμό αιμοπεταλίων, το ινωδογόνο και την αντιθρομβίνη.4,5

1
2
3
4
5