Coronal T1 TSE-MAGNETOM Vida

01/30/2020
Coronal T1 TSE-MAGNETOM Vida

Coronal T1 TSE-MAGNETOM Vida/Coil-550 FOV Single FOV/Resolution-896