CORONAL PD TSE-MAGNETOM Vida

03/12/2020
CORONAL PD TSE-MAGNETOM Vida
CORONAL PD TSE/Coil-TxRx 18CH KNEE COIL/Resolution-464/Scan Time-0:52/Aceleration-SMS2 P3