CORONAL T1 TSE-MAGNETOM Vida

03/12/2020
CORONAL T1 TSE-MAGNETOM Vida
CORONAL T1 TSE/Coil-ULTRAFLEX 18 _ PEDS CASE/Resolution-704/Scan Time-3:20/Aceleration-p2