CORONAL PD TSE-MAGNETOM Vida

03/12/2020
CORONAL PD TSE-MAGNETOM Vida
CORONAL PD TSE-MAGNETOM Vida/Coil-HAND/WRIST 16/Resolution-384/Scan Time-2:56/Aceleration-p2