Coronal PD tse-MAGNETOM Vida

10/01/2019
Coronal PD tse
Coronal PD tse-MAGNETOM Vida

HIP unilateral/Coil-Body30 Spine72/Resolution-1024/Aceleration-p2