Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea

06/07/2021
Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea/Coil-SHA16/Resolution-512  140 FoV/Aceleration-p2

Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea/Coil-SHA16/Resolution-512 140 FoV/Aceleration-p2