Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea

06/07/2021
Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea/Coil-Knee18/Resolution-140 FoV/Aceleration-p2

Coronal PD TSE-MAGNETOM Altea/Coil-Knee18/Resolution-140 FoV/Aceleration-p2