Siemens Privatlivspolitik

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Siemens Healthineers (i det følgende kaldet Siemens) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt

 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Oplysninger vi automatisk modtager fra din webbrowser eller enhed er f.eks. din IP-adresse, enhedstype, browser-type, henvisende website, websites tilgået under dit besøg, dato og tidspunkt for besøgsklik. Ved udfyldelse af kontaktformularer indsamles: navn, e-mailadresse, arbejdssted/firma samt eventuelt telefonnummer, hvis du ønsker at blive kontaktet per telefon.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

  • Hvis du har afgivet samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)) til modtagelse af direkte markedsføring vil vi kontakte dig med markedsføringsmateriale baseret på dine angivne ønsker.
  • Hvis du har afgivet samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)) kan vi bruge dine persondata til at kontakte dig for at gennemføre netbaserede undersøgelser til bedre at forstå behovene hos vores kunder.

Siemens kan overføre personoplysninger til andre Siemens-selskaber eller tredjepart, men kun såfremt og i det omfang sådan overførsel er påkrævet.
Såfremt det er tilladt ved lov, kan Siemens overføre personoplysninger til domstole, ordensmagten, myndigheder og advokater, såfremt det er påkrævet for at overholde lovgivningen eller for at fastslå, håndhæve eller forsvare retskrav.


Siemens uddelegerer opgaver til serviceudbydere (såkaldte databehandlere) såsom udbydere af hosting eller it-vedligeholdelse, som udelukkende handler på instruks fra Siemens og er kontraktmæssigt forpligtet til at handle under iagttagelse af gældende databeskyttelseslovgivning.
Modtagere af personoplysninger kan eventuelt befinde sig i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (“tredjelande”), hvor gældende lovgivning ikke yder samme grad af databeskyttelse som lovgivningen i den enkeltes hjemland.
I sådanne tilfælde tager Siemens forholdsregler for at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger på anden vis.


3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 1 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor) eller afmelde dig direkte via f.eks. et elektronisk nyhedsbrev.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

Hvis du har afgivet samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6(a)) til modtagelse af direkte markedsføring vil vi kontakte dig med markedsføringsmateriale samt eventuelt bruge dine persondata til at kontakte dig for at gennemføre netbaserede undersøgelser til bedre at forstå behovene hos vores kunder.


4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.


6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte Siemens Healthineers EU Group Data Protection Officer Dr. Katja Stadelman via linket nedenfor


 Version 1.  september 2018