Umělá inteligence ve zdravotní péči

Transformace dat ve vědomosti

Využití umělé inteligence pro budoucnost zdravotní péče je výzvou

Naše řešení využívající umělou inteligenci (AI) řeší hlavní výzvy, kterým čelí oblast zdravotnictví. Aktuálně poptávka po diagnostických službách převyšuje nabídku odborníků. Vyřešit problém této stále rostoucí pracovní zátěže je ve zdravotnictví zásadní. S rostoucí pracovní vytížeností se navíc diagnostika a léčba stává složitější. Diagnostičtí experti a lékaři potřebují novou sadu nástrojů, které pomohou zvládnou velké objemy lékařských dat rychle a přesně, což umožňuje objektivnější rozhodnutí o léčbě na základě kvantitativních údajů a přizpůsobení potřebám každého pacienta. Abychom toto mohli poskytnout, je třeba využít nástroje umělé inteligence (AI).

Budoucnost digitálního zdravotnictví v našich řešeních s umělou inteligencí

AI je klíčovou technologií pro digitalizaci zdravotní péče a umožňuje transformovat poskytování péče, rozvíjet precizní medicínu a zlepšovat zkušenosti pacientů. Vyvinuli jsme portfolio více než 63 řešení využívajících umělou inteligenci, které pomáhá automatizovat a standardizovat nejen pracovní postupy, ale také komplexní diagnostiku dle potřeb jednotlivých pacientů. Vstupujeme do další éry řešení využívajících umělou inteligenci.

Přečtěte si další informace o naší nejnovější nabídce s umělou inteligencí, která znamená budoucnost zdravotní péče:

Klíčové koncepty AI

Umělá inteligence (AI) je počítačově podporovaný proces pro řešení složitých problémů, které jsou obvykle vyhrazeny pro lidi. Přesněji řečeno, jedná se o stroje napodobující kognitivní funkce obvykle spojené s lidským mozkem.1 Může se jednat o strojové vidění, rozpoznávání vzorů, rozpoznávání řeči a rozhodování založené na znalostech v širším slova smyslu. Zde se rozlišuje mezi klasickými algoritmy, které sledují příkazy nastavené programátorem, a aplikacemi strojového učení, které identifikují řešení nezávisle na dodaných datech.

Zvláštní roli zastává tzv. "učení do hloubky", které přesahuje možnosti tradičních algoritmů strojového učení. Tyto algoritmy jsou neustále vylepšovány přidáváním velkých objemů dat, aby se minimalizovala jejich chybovost. 

Traditional machine learning, deep machine learning, AI

Strojové učení umožňuje stroji přizpůsobit se novým okolnostem a detekovat a extrapolovat vzory.1 Strojové učení lze dále rozdělit na tradiční strojové učení a (strojové) učení do hloubky.


Tradiční strojové učení používá algoritmy ručně vytvořené, nastálo zakódované a navržené tak, aby hledaly konkrétní funkce. Jsou "specializované" a nelze je snadno znovu použít pro různé úkoly.


(Strojové) učení do hloubky je typ učení, který používá vícevrstvé neuronové sítě s více skrytými vrstvami mezi vstupní a výstupní vrstvou. Tyto algoritmy mohou identifikovat vztahy, které by pravděpodobně nebyly rozpoznány pomocí tradičních technik.

Proč jsme spolehlivým partnerem pro řešení využívající umělou inteligenci

Jsme globálním lídrem, pokud jde o patentové aplikace AI ve zdravotnictví, a již více než 20 let jsme průkopníkem ve vývoji AI. Vlastníme více než 500 patentových řad souvisejících se strojovým učením, z nichž více než 125 má základy v hlubokém učení. Díky zavedeným odborným znalostem v oblasti umělé inteligence, personálu orientovanému na budoucnost, rozsáhlým sadám lékařských dat a výjimečnému výpočetnímu výkonu potřebnému pro vytváření řešení pro zdravotnictví s podporou algoritmů jsme tím správným partnerem, když se vydáváte do světa umělé inteligence. Máme vše, co je potřeba k využití umělé inteligence do klinické rutiny:

high quality data

Vysoce kvalitní data

Vysoce kvalitní data jsou klíčovou složkou pro neustálé zlepšování výsledků. V průběhu několika posledních let společnost Siemens Healthineers investovala do specializovaného strukturovaného týmu pro čtení a vytvořila databázi, která může potenciálně přistupovat k více než 750 milionům obrazů, zpráv a klinických a provozních dat. 

Powerful infrastructure

Výkonná infrastruktura

Pro pokrok umělé inteligence a jejích algoritmů jsou nezbytná vysoce výkonné infrastruktury a datová centra. Naše široká škála regionálních datových center toto poskytuje. Superpočítač "Sherlock" provozuje NVIDA Tesla Tensor Coires s rychlostí 20 petaFLOPS (1015) operací s plovoucí desetinnou čárkou za sekundu. To znamená 20 000 000 000 000 000 plovoucích operací za sekundu.

Strong partners

Silní partneři

Úzká spolupráce s našimi partnery je nezbytná pro náš úspěch v tomto úsilí. Naši partneři jsou uznávaní poskytovatelé zdravotní péče, kteří spolupracují s týmem stovek talentovaných, oceněných vědců v oblasti AI a dat pro dosažení výjimečných výsledků.

Zhlédněte následující video s naší technologií AI v akci a poslechněte si odborníky, kteří objasňují klíčové výzvy ve zdravotnictví.

Zhlédněte následující video s naší technologií AI v akci a poslechněte si odborníky, kteří objasňují klíčové výzvy ve zdravotnictví 

V tomto videu se dozvíte, jak mohou algoritmy učení do hloubky zjednodušit a zvýšit přesnost lékařských postupů.

1