Digitální řešení pro klinické specializace

Pomohou vám při poskytování a koordinaci péče o pacienta

V každé fázi zdravotní péče vám pomohou naše digitální řešení poskytovat vysoce kvalitní služby, které pacienti očekávají. Naše portfolio digitálních produktů poskytuje interpretované a na akci zaměřené výsledky, které vám pomohou urychlit rozhodování, optimalizovat léčbu a zefektivnit práci napříč klinickými specializacemi kardiologie, onkologie a chronických onemocnění. Správné digitální řešení vám umožní trávit méně času přechodem mezi systémy a více času na to, na čem záleží nejvíce: na vaše pacienty.

Kardiologie

Digital Pathway Enablers - Cardiology

Se stále rostoucí prevalencí kardiovaskulárních onemocnění potřebujete agilitu při správě údajů o pacientech a přístup k důležitým poznatkům, aby se mohla dobře zacílit klinická péče. Digitální řešení Siemens Healthineers poskytují promyšlenou koordinaci kardiologických postupů díky propojení systémů, zprovozněním dat a vedení klinického rozhodnutí.

Naše digitální řešení vám umožňují dosáhnout lepších výsledků, a to díky nástrojům, které potřebujete k efektivnímu zvládnutí rostoucího počtu kardiologických pacientů bez závažných komplikací.

  • AI-Rad Companion Chest CT1,5 (Cardiovascular)
  • eHealth Solutions5
  • Digital Marketplace partners2,5:

           - Tepny

           - Kruhové kardiovaskulární zobrazování

           - Srdeční průtok

          - Pie Medical zobrazování

Onkologie

Digital pathway enablers - Oncology

Onkologie čelí jedinečným výzvám v péči o pacienty, přičemž komplexní rozhodnutí o vedení péče a léčbě jsou odvozena z mnoha variací onemocnění a zdrojů dat. Zmírnění těchto výzev vyžaduje dobrou spolupráci a koordinaci mezi zdravotníky a holistický pohled na pacienta prostřednictvím správy dat zaměřené na pacienty.

Díky integraci inteligence do dat a zajištění snadného přístupu vám naše digitální řešení poskytují nástroje pro:

  • holistické posouzení informací o pacientech
  • doporučení ohledně diagnostických a léčebných rozhodnutí
  • přizpůsobení léčby
  • Partneři digitálního tržiště2,5:

           - Mint Medical

Chronická onemocnění

Digital pathway enablers - chronic diseases

Klinický lékař se při péči o zdraví a prevenci chronických onemocnění spoléhá na data. Pacienti jsou zároveň zákazníci, a proto je čím dál více zajímá ochrana jejich zdraví pomocí digitálních technologií. K propojení dat a vašich pacientů jsou zapotřebí robustní digitální řešení – od screeningu přes diagnostiku, léčbu a následná opatření.


Možnost efektivně přistupovat k relevantním diagnostickým informacím o pacientech je nezbytná pro proaktivní zapojení pacientů, identifikaci rizika onemocnění a znemožnění progrese onemocnění. Naše digitální řešení spojují lékaře s údaji o zdravotním stavu pacientů v celé klinické síti a poskytují síťové služby a aplikace pro podporu interinstitucionální komunikace, čímž zlepšují výsledky a zároveň snižují náklady na péči.

1
2
3
4
5