Podpora operačního, klinického a sdíleného rozhodování

Tři pilíře na podporu informovaného rozhodování