Политика за поверителност на Siemens Healthineers

Версия: януари 2022 г

Siemens Healthineers се ангажира със защитата и зачитането на поверителността на вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност обяснява как компанията Siemens Healthineers („Siemens Healthineers“ или „ние“), посочена в задължителната информация по закона на този уебсайт, ще обработва вашите лични данни като администратор на данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД).

Siemens Healthineers обработва вашите лични данни като част от използването на нашите уебсайтове и онлайн услуги, както е описано по-долу:

Използване на уебсайтовете

Когато се използват нашите уебсайтове, Siemens Healthineers обработва информация, която е технически необходима за осъществяване на комуникация и която също може да ни бъде изпратена автоматично от вашия браузър или устройство, например IP адрес, тип устройство, тип браузър, посетени страници, дата и час на търсенето.

Ние обработваме тази информация, за да ви позволим да посещавате уебсайтовете, да подобрим и ускорим представянето на уебсайтовете, да адаптираме и подготвим предлаганата информация за конкретни целеви групи и да проектираме уебсайтовете според предпочитанията на потребителите.

В допълнение, ние обработваме тази информация, за да гарантираме спазването на нашите Условия за ползване, за да упражним или да се защитим срещу правни претенции и за предотвратяване и противодействие на измамни и други подобни действия, включително атаки срещу нашата ИТ инфраструктура.  

Правното основание за обработването е защитата на легитимните интереси на Siemens Healthineers като оператор на уебсайт (чл. 6, ал. 1, буква f, ОРЗД).

Абонамент за информация и участие в проучвания

На нашите уебсайтове можете да се абонирате за различна информация, като например да се абонирате за бюлетини или да ни предоставяте коментари и обратна връзка, като участвате в проучвания. Siemens Healthineers обработва личните данни, които сте въвели чрез уебсайта, например информация за контакт като име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер или коментари.

Siemens Healthineers използва тези лични данни, за да се свърже с вас и да предостави исканата информация, да обработи вашите коментари и обратна връзка и да адаптира и подготви информацията, предлагана за конкретни целеви групи.  

Правното основание за обработка на вашите лични данни е съгласието, което сте ни предоставили (чл. 6, ал. 1, буква a, ОРЗД).

Използване на контактни форми и чатботове

Можете да се свържете директно с нас чрез формуляри за контакт и чатботове на нашия уебсайт и по-специално да предоставите вашите данни за контакт. Siemens Healthineers обработва предоставената от вас информация за контакт, като вашето име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер, както и информация, която предоставяте в искането за подкрепа, за да отговори и изясни вашия контакт или искане.

Правното основание за обработката е вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a, ОРЗД). Ако вашето искане е насочено към сключване на договор, правното основание за обработката е изпълнението на договор (чл. 6, ал. 1, буква b, ОРЗД).

Онлайн услуги

На нашите уебсайтове можете да се регистрирате за различни онлайн услуги на Siemens Healthineers, като предоставите личните си данни, например за достъп до технически документи на нашите продукти или за обмен на информация в потребителски форуми.

Siemens Healthineers обработва личните данни, които сте въвели, когато използвате онлайн услугите на Siemens Healthineers, например при регистрация или влизане в системата, като вашето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, коментари или публикации във форума.

Siemens Healthineers обработва вашите лични данни,

 • за предоставяне на услугите и функциите на онлайн услугите и за управление на използването им от ваша страна; или за да ви позволим да използвате услугите и функциите на онлайн услугите;
 • за потвърждаване на вашата самоличност и възможност за удостоверяване на потребители;
 • за осигуряване на съответствие с нашите Условия за ползване, установяване или защита срещу правни претенции и предотвратяване на измамни или други подобни действия, включително атаки срещу нашата ИТ инфраструктура.

Обработването на вашите лични данни се основава на съгласието ви (чл. 6, ал. 1, буква a, ОРЗД), изпълнението на договор (чл. 6, ал. 1, буква b, ОРЗД) или на нашите законни бизнес интереси като доставчик на онлайн услуги (член 6, параграф 1, буква f, ОРЗД).

Когато Siemens Healthineers разчита на своите легитимни интереси за обработка на лични данни, Siemens Healthineers е определил, че след балансиране на интересите, неговите законни интереси не са по-важни от вашите интереси и права или свободи. Повече информация относно балансирането на интересите можете да получите, като се свържете с организацията за поверителност на данните на Siemens Healthineers.

Обработване на лични данни, свързани с вашите бизнес отношения със Siemens Healthineers

В контекста на бизнес отношенията със Siemens Healthineers ние обработваме лични данни на лица за контакт при клиенти, доставчици, търговски партньори и партньори („бизнес партньори“). За допълнителна информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Siemens Healthineers за бизнес партньори в долната част на страницата под „Изтегляния“.


Siemens Healthineers и нашите партньори използват бисквитки и други подобни технологии, за да управляват уебсайтовете на Siemens Healthineers и да персонализират съдържанието и рекламите. Може да научите повече за това как използваме бисквитки в нашата Политика за бисквитки.


Уебсайтовете на Siemens Healthineers може да съдържат връзки към уебсайтове и приложения на трети страни. Настоящата Политика за поверителност се отнася само за уебсайтовете на Siemens Healthineers и не включва как трети страни обработват лични данни. За информация относно обработката на вашите лични данни ви препоръчваме да прочетете техните политики за поверителност на данните.

Siemens Healthineers също предлага разнообразие от приложения, които можете да изтеглите на вашето мобилно устройство („Мобилни приложения“). Някои от тях имат собствени политики за поверителност. Те могат да бъдат прегледани в магазина за приложения App Store преди изтегляне на мобилното приложение и в самото мобилно приложение.

Siemens Healthineers може да споделя вашите лични данни със следните получатели, ако и доколкото такова предаване е необходимо:

 • компаниите на Siemens Healthineers, които обработват лични данни, за да подкрепят изпълнението на нашите договорни или правни задължения или вътрешни функции, като обслужване на клиенти;
 • други получатели като бизнес партньори или доставчици на  услуги (ИТ), които обработват лични данни като част от предоставянето на услуги за Siemens Healthineers (напр. хостинг или услуги за техническо обслужване и поддръжка на ИТ);
 • трети страни във връзка със спазване на правни задължения или установяване, упражняване или защита на права или искове или във връзка с корпоративни транзакции (напр. за съдебни и арбитражни производства, към правоприлагащи органи и регулатори, към адвокати и консултанти).

Понякога получател, на когото Siemens Healthineers прехвърля лични данни, е в държава, в която приложимите закони не осигуряват същото ниво на защита на данните като ОРЗД. В такива случаи и освен ако не е разрешено друго от приложимото законодателство, Siemens Healthineers предоставя лични данни само ако са въведени съответни и подходящи гаранции за защита на личните данни, по-специално, ако получателят е подписал с нас Общите договорни клаузи на ЕС за предаването на лични данни на трети страни или ако получателят е утвърдил в своята организация Задължителни фирмени правила

Допълнителна информация за действащите предпазни мерки можете да намерите, като се свържете с Организацията за защита на данните на Siemens Healthineers.


Siemens Healthineers ще обработва вашите лични данни само докато бъде необходимо, за да изпълним целта на обработката (напр. докато въпросът, за който сте се свързали с нас, бъде напълно изяснен) или докато не оттеглите съгласието си, освен ако законови задължения или установения ред, упражняване или защитата на правни претенции правят необходимо по-дългосрочно съхранение.


Съгласно ОРЗД имате конкретни права във връзка с личните ви данни. По-специално и при спазване на законовите изисквания може да имате право:

 • да получите потвърждение дали Siemens Healthineers обработва лични данни за вас и, когато случаят е такъв, да получите достъп до вашите лични данни, обработвани от Siemens Healthineers, както и до друга информация, 
 • да получите коригиране на вашите неверни лични данни, обработвани от Siemens Healthineers,
 • да получите от Siemens Healthineers заличаване на вашите лични данни, обработвани от Siemens Healthineers,
 • да получите от Siemens Healthineers ограничаване на обработката на личните ви данни,
 • да получите копие от вашата лична информация, която сте предоставили на Siemens Healthineers или да поискате личната ви информация да бъде предадена на друг получател,
 • да възразите срещу обработването на вашите лични данни от Siemens Healthineers на основания, свързани с конкретната ви ситуация, доколкото обработването на личните ви данни се основава на законни интереси.

Ако сте дали съгласието си на Siemens Healthineers за обработка на личните ви данни, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, т.е. вашето оттегляне не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.


Длъжностното лице по защита на данните на Siemens Healthineers и Организацията за защита на данните на Siemens Healthineers предоставят подкрепа по всякакви въпроси, коментари, притеснения или оплаквания, свързани с поверителността на данните, или в случай, че искате да упражните някое правата ви, свързани с поверителността на данните. С длъжностното лице по защита на данните и организацията за защита на данните на Siemens Healthineers можете да се свържете на dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.

Длъжностното лице по защита на данните на Siemens Healthineers и Организацията за защита на данните на Siemens Healthineers винаги ще полага максимални усилия за разглеждане и уреждане на всички искания или жалби, доведени до тяхното внимание. Освен това, с молби или жалби можете също да се свържете с надзорен орган. Компетентният водещ надзорен орган за Siemens Healthineers е: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Германия, lda.bayern.de/en/index/html

Промени в настоящата политика за поверителност

Редовно преглеждаме нашата Политика за поверителност, за да сме сигурни, че е актуална и точна. Датата на последната актуализация може да бъде намерена в началото на тази Политика за поверителност. Препоръчваме ви редовно да посещавате тази страница, за да проверявате за актуализации, които може да са направени.


Относно обработката на лични данни за клиенти, посещаващи Siemens Healthineers.