WeScanUzaktan MR teknisyenlerinden oluşan bir havuza erişim sağlayın ve MR taramanız için uzman desteği talep edin.

Genel Bilgi

Hastaneler ve sağlık sistemleri için temel zorluklar

Customer Services - WeScan - Access to care


Bakıma erişim sağlama ihtiyacı

günümüzün rekabetçi sağlık sistemlerinde giderek daha önemli hale gelmektedir. Ancak nitelikli radyoloji teknoloğu eksikliği varsa, belirli bir tetkik istenilen yer ve zamanda mümkün olmayabilir. Bu da hasta memnuniyetinin yanı sıra gelir akışını da riske atar.

Customer Services - WeScan - Productivity and efficiency of operations


Operasyonların üretkenliğini ve verimliliğini artırma ihtiyacı

sağlık hizmeti sağlayıcıları üzerinde artan ekonomik baskının bir sonucudur. Esnek olmayan çalışma saatleri ve sınırlı sayıda kalifiye uzman vardiya planlamasını zorlaştırmaktadır. Bu durum özellikle uzun çalışma saatleri, mesai saatleri dışındaki süreler ve yoğun saatlerde zorlayıcı olmakta, istenen bakım ve iş hacmi seviyesine ulaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Customer Services - WeScan - Knowledgeable and confident staff


Bilgili ve kendine güvenen personel ihtiyacı

Çünkü yüksek standartlarda hasta bakımı sunmanın kilit faktörü onlardır. Yüksek nitelikli radyoloji teknologları az olduğundan, diğer teknologların beceri düzeyini ve güvenini artırmak için bilgi aktarımı genellikle imkânsızdır. Bu durum klinik sonuçları etkileyebilir ve standardizasyonu engeller.

Bu zorlukların üstesinden gelmenize nasıl yardımcı olabiliriz?

Bakım hizmetlerine erişilebilirliği iyileştirerek gelir artışını ve hasta memnuniyetini yükseltin

WeScan Uzaktan Tarama, nitelikli MR teknoloğu eksikliğiniz olsa bile teşhis rutininizi tam ölçekte yürütmenizi sağlar. Personeliniz hastaya yerinde odaklanırken, Akıllı Uzaktan Servisler ve uzaktan tarama yazılımımız syngo Sanal Kokpit aracılığıyla tarayıcınızda oturum açan kalifiye bir teknologdan uzaktan MR tarama desteği talep edebilirsiniz.

Bakım hizmetlerine erişilebilirliği iyileştirerek gelir artışını ve hasta memnuniyetini yükseltin

İster sürekli personel sıkıntısı çekiyor olun, ister mesai saatleri dışında desteğe ihtiyacınız olsun ya da gerçekleştirdiğiniz muayenelerin yelpazesini genişletmek istiyor olun, WeScan Uzaktan Tarama, Siemens Healthineers tarayıcılarınızın yeteneklerinden yararlanmanızı sağlar. Sürekli üretkenlik ve hasta bakımında daha yüksek esneklik elde etmek için uzaktaki bir MR teknoloğunun uzman bilgisinden yararlanın.

1
2
3