Artis zeegoBenzersiz robotik teknolojisi, ameliyathanelerinize ve müdahale odalarınıza eşi görülmemiş bir esneklik kazandırıyor.