mycare companion

teamplay MyCare Companion, COVID-19 Hastalarının Uzaktan Takibini Sağlayacak Özellikler Sunuyor

Kronik hastalıklara yönelik uzaktan takip sistemi hastaların yaşam kalitesini iyileştirirken sağlık profesyonellerinin bakım süreçlerini yönetmesini kolaylaştırıyor.

Kronik hastalıklar, dünya çapında ölüm ve sakatlık nedenleri arasında ilk sıralarda geliyor. Nüfusun ve yaş ortalamasının yükselmesiyle birlikte hemen hemen tüm bölgelerde ve sosyo-ekonomik sınıflarda kronik hastalıklardan etkilenen bireylerin sayısı dünya genelinde giderek artış gösteriyor.

Kronik hastalık, etkileri uzun süren ya da sürekli olan ve zamanla gelişen hastalıklar olarak tanımlanırken kronik terimi, hastalığın 3 aydan uzun sürmesi halinde kullanılıyor. Bu hastalıklar birden fazla faktöre bağlı olarak ve herhangi bir belirti göstermeden gelişebiliyor.

Kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar, diyabet küresel çapta en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) tarafından yapılan bir araştırmaya1 göre Amerika Birleşik Devletleri’nde her 10 kişiden 6’sında en az bir, her 10 kişiden 4’ünde ise birden fazla kronik hastalık görülüyor.

Günümüzde dijital takip sistemleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarına hastalarının semptomlarını uzaktan takip etme imkânı sunuyor. Bu sayede belirli hastalıklara yönelik kritik parametrelerde riskli değerler tespit edildiğinde erken teşhis, kişiselleştirilmiş bakım yönetimi programları ve uygun müdahale sağlanabiliyor.

Uzaktan takip sistemleri, aynı zamanda bireylerin hastalıklarıyla ilgili verileri kendilerinin de düzenli olarak almasını sağlayarak, kendi sağlık durumları hakkında daha fazla farkındalık sahibi olmalarını ve tedavi sürecine katılmalarını kolaylaştırıyor. Diğer taraftan, kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili dijital verilerin toplanması ve kişisel sağlık kayıtlarında tutulması, tedavi sürecinin daha iyi izlenmesini ve yönetilmesini sağlıyor.

Siemens Healthineers Türkiye In Vivo Dijital Sağlık Müdürü Onur Ağuş, hastanın kendi bakım sürecine dahil olması konusunda International Journal of Nursing Studies dergisinde yayınlanan araştırmaya2 dikkat çekerek şu sözleri ifade ediyor: “Düzenli bakım, kronik hastalıkları olan kişilerin yaşam sürelerinin uzamasına ve sağlıklı yaşam deneyimlerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayabilir. Bu konuda yapılan araştırma da hem varlıklı hem de düşük gelirli topluluklarda öz bakımın önemine işaret ediyor.”

Öte yandan, Deloitte Insights dergisinde yayınlanan bir başka araştırmaya göre de günümüzde hastaların yüzde 60’ı, kendilerine daha iyi bakım sunulmasına yardımcı olmak için tüm sağlık verilerini doktorlarıyla paylaşma konusunda istekli; kronik hastalığı olan kişiler için ise bu oranın yüzde 66 seviyesine ulaştığını görülüyor3.

Kronik hastalıkları uzaktan takip etmeyi sağlayan yazılımlar, COVID-19 salgınıyla mücadele için de çözüm sağlayabilir. Evde takibi yapılabilecek COVID-19 hastaları, kendileri için belirlenen zaman aralıklarında ateş ve oksijen saturasyonu gibi bilgileri sisteme girdiklerinde sağlık profesyonelleri, hastalığın ilerleyişi ile ilgili uzaktan bilgi edinebilir. Tele tıp merkezindeki uzmanlar, müdahalenin gerekebileceği veya rutin kontrollere ihtiyaç duyabilecek hastaları belirlemek için bu verileri kullanabilir. Bu, plansız hastane yatışlarının sayısını azaltmanın yanı sıra risk grubundaki hastaları SARS-CoV-2 ile enfekte olma olasılığından korumak için de önemli bir destek sağlayabilir.

Aynı zamanda hastalarla ilgilenen sağlık profesyonelleri de kendi hayati parametrelerini belirlenen aralıklarla ölçebilir. Bu parametrelerin değerlendirilmesi ile tüm ekip üyelerinin sağlığı hakkında günlük güncellemeler alınması, herhangi bir olumsuz gelişme karşısında hızlı bir şekilde yanıt vermeye olanak tanıyabilir.

Ağuş, şirketin kronik hastalık yönetim yazılımı olan teamplay MyCare Companion’un kronik hastalık yönetim süreçlerine yararlarını şu sözlerle ifade ediyor: “teamplay MyCare Companion ile sağlanan sürekli izleme daha hızlı reaksiyon sürelerine, kılavuz odaklı bakıma ve tedaviye daha yüksek uyuma olanak tanıyor; bu da hastalar için daha iyi bir yaşam kalitesi ile sonuçlanıyor. Bu çözüm, hastaneye yatışlarda tekrarların önemli oranda azalmasına katkıda bulunabilir.”

teamplay MyCare Companion, bakım ve tedavi sürecindeki tüm paydaşları dahil ederek hastalara ev ortamında daha iyi bakım sunulmasını amaçlıyor. Çözümün sunduğu olanaklar sayesinde hastalar daha fazla ve sürdürülebilir bir bağımsızlığa kavuşurken hastaların yaşam kalitesinde iyileşme ve kendi kendilerini yönetme becerilerinin gelişmesi sağlanabilir. Oluşturulacak uzaktan izleme programına sınırlı süreli kayıt sona erdikten sonra bile, hasta sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilen bir hastalık yönetim sürecine sahip olabilir. Sağlık profesyonelleri açısından da tekrarlayan hastaneye yatışların önlenmesine yardımcı olmakla birlikte takip maliyetlerinden tasarruf etmeye de katkıda bulunabilir.