Taşıma ve Montaj Hizmetleri

Anjiografi, Floroskopi, Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi, Röntgen, Taşkırma, Moleküler Görüntüleme sistemlerinizin hizmet alım süresi sona mı erdi? Ya da hastanenin başka bir bölümüne mi taşınması gerekiyor? Cihazlarınızı yeni yerleşkede mi değerlendirmek istiyorsunuz? Size çözüm önerimiz var...