xSPECT Quant

Klinik rutin için güvenilir SPECT / BT kantifikasyonu

xSPECT Quant

Geleneksel SPECT / BT kantifikasyonu manuel ve uzun zamanlıdır. Bu da genellikle karmaşıklığı ve hata potansiyelini önlemek için özel kaynaklar gerektirir. Sonuç olarak, kantitatif SPECT / BT klinik olarak nadiren kullanılır.

Bir dizi izotop için otomatik, doğru ve tekrarlanabilir kantifikasyon sunan tek araç olan xSPECT QuantTM, rutin SPECT / BT kantifikasyonunun yolunu açmıştır.

xSPECT QuantTM, farklı kameralar, doz kalibratörleri ve hastaneler arasında çekim değerlerini kolayca standartlaştırmanıza olanak tanıyan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) % 3 izlenebilir hassasiyet kaynağını kullanır.

% 5 oranında1 doğruluk sağlayan xSPECT QuantTM, endüstrinin en hassas ve tekrarlanabilir SPECT / BT kantitatif çözümüdür. 99mTc, 123I, 177Lu, 111In ve 131I2 görüntüleme için uygulanabilir olan xSPECT Quant, hastalığı daha hassas şekilde tespit etmek ve tedaviyi daha iyi yönetmek için klinik SPECT / BT taramasına olanak tanır.

xSPECT Quant'in mutlak kantifikasyon yetenekleri, teşhis ve tedaviyi birleştirmenin benzersiz yaklaşımı olan teranostikler için de bir temel oluşturur.


Uzmanlar ne diyor

John Prior, PhD, MD, FEBNMCentre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)Lausanne, Switzerland
Imaging life

İsviçre'nin Lozan kentindeki Centre Hospitalier Universitaire Vaudois' daki (CHUV) hızlı tanıları belirlemek ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri geliştirmek için kantitatif SPECT / BT görüntülemenin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

To learn more about theranostics visit SPECT/CT Quantification for theranostics

Clinical image gallery

Case studies

White paper

White paper
Data courtesy of Friedrich Alexander University, Erlangen, Germany.

Written by A. Hans Vija, PhD, Carl von Gall, MD, and Partha Ghosh, MD
Siemens Healthineers Molecular Imaging

1
2
3
4