SARS-CoV-2 Total Antikor TestiBilimi ve kapasiteyi kullanarak güvenliği sağlayın

COVID-19 pandemisinin zorluklarını ele almak amacıyla geniş ölçekli, hızlı ve doğru antikor testi. Siemens Healthineers SARS-CoV-2 Total (COV2T) Antikor Testi* geniş kapsamlı popülasyon testi için etkili bir şekilde kullanılabilir. Antikorların geniş kapsamlı popülasyonda test edilmesi, normal toplum hayatına geçişte yardımcı olabilir.

COV2T testi, laboratuarların bizden beklediği hassasiyet ve özgüllükle saatte 440'a kadar test kapasitesine sahip Atellica® IM Analizöründe 10 dakika kadar kısa bir sürede sonuç üretir.

Bilim

COV2T testi, yakın zamanlı ve önceki enfeksiyona ait IgM ve daha uzun süreli IgG antikorlarını yüksek hassasiyetle saptar. Bu sayede, yakın zamanda gerçekleşen bir enfeksiyona veya virüse daha önce maruz kalındığına işaret eden adaptif bağışıklık yanıtı geliştiren hastalar belirlenebilir.


COV2T testi, tek bir SARS-CoV-2 antikorunun birbirinin aynısı olan iki SARS-CoV-2 antijenine bağlanmasını içeren, kanıtlanmış bir antikor köprüleyen test mimarisinden faydalanır ve böylece yanlış pozitif sonuçları önlemeye yardımcı olur. İnsan vücudu, SARS-CoV-2 virüsünün diğer proteinlerinin yanı sıra, hem nükleokapsid (N) hem de spike (S) proteinlerine karşı antikorlar üretir ancak antikorların virüse karşı etkili olmaları için nötrleştirici özellikte olmaları gerekir.

Hem N hem de S proteinlerine (S1 RBD antijeni dahil) karşı üretilen antikorları saptamaya yönelik testler geliştirilmiştir ve enfeksiyona karşı bir bağışıklık yanıtına işaret etmektedir. Gitgide artan kanıtlar, in vitro verilere dayalı olarak, spike proteini antikorlarının nötrleştirici olduğunu göstermektedir.1 N proteinine karşı üretilen nötrleştirici antikorların varlığına dair kanıtlar şu an için nadirdir. 

Siemens Healthineers, virüsün hücrelere girişini engelleyen antikorları saptamak amacıyla, S1 spike proteininin reseptöre bağlanan bölgesini (RBD) seçerek akıllı bir seçim yapmıştır. Bu seçim, spike proteinini hedefleyen geliştirme aşamasındaki mevcut aşılar ile uyumludur.

Kapasite

SARS-CoV-2 key visual

Hem referans laboratuvarları hem de akut tedavi ortamları için yüksek hacimli, güvenilir ve hızlı SARS-CoV-2 antikor testi
COV2T testi, aşağıdaki Siemens Healthineers sistemleriyle birlikte kullanılabilir:

Böylece hem referans laboratuvarları hem de akut tedavi ortamlarında çok yüksek hacimli ve doğru SARS-CoV-2 antikor testi yapılabilir. Test 10 dakika gibi kısa bir sürede, saatte 440'a kadar test işleme kapasitesine sahip Atellica IM Analyzer'da hızlı sonuçlar üretir.


20.000'i aşkın cihazdan oluşan§ dünya genelinde kurulu altyapısı ve ayda 50 milyonun üzerinde test üretme kapasitesiyle Siemens Healthineers, COVID-19 tehdidinin etkili yönetimi hedefine yakında ulaşacağımıza dair umut veriyor.

1