VersaCell X3 Çözümü

Robotik aracılığıyla gelişmiş iş akışı ve optimal bir analitik karışımı ile Dinamik STAT önceliklendirilmesi

VersaCell® X3 Çözümü*, tek dokunuşla numune yönetimi ile kimya ve/veya immünoassay analitiğinin optimal karışımını sağlamak için dinamik STAT yönetimine sahip robotik kullanır. Bu, laboratuvarlara şunları yapma yetkisi verir:

  • Değişen ihtiyaçları kolayca karşılayın
  • Operasyonel verimliliği kolaylaştırın
  • Gelişmiş iş akışı yeteneklerine sahip olun
  • Üretkenliği haklı bir maliyetle artırın 

Özellikler ve Faydalar

Laboratuvarınızın tek bir robotik numune arayüzü aracılığıyla üç adede kadar analiz cihazını bağlama gereksinimine en uygun cihaz ve menü için VersaCell® X3 Çözümünü* seçin.

VersaCell X3 Solutions Agile

VersaCell X3 Çözümü, teslimat hedeflerine ulaşmak için çeşitli konfigürasyonlarda birden fazla Siemens analiz cihazının üç cihaz bağlantısına kolayca izin vererek laboratuvarlara en uygun analitik karışımı sağlar. Bu konfigürasyonlar, üretkenliği ve büyümeyi desteklemek için laboratuvar gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bağlanabilen Siemens Healthineers analizörleri aşağıdadır:

  • ADVIA® 1800 Kimya Sistemi—kapsamlı bir menüye sahip yüksek verimli bir analizör
  • ADVIA Centaur® XP İmmünoassay Sistemi—kapsamlı bir menü ve yerleşik reaktif kapasitesi ile yüksek hacimli bir immünoassay test analizörü
  • IMMULITE® 2000 XPi İmmünoassay Sistemi—rutin immünoassay ve ezoterik testleri (örn. alerji ve bulaşıcı hastalık) birleştiren özel bir immünolojik test analizörü
  • Dimension® EXL™ Entegre Kimya Sistemleri—kardiyovasküler immünoassay testi dahil genel ve özel kimya testleri ile entegre kimya ve immünoassay analizörleri 
VersaCell X3 Solution Advanced

VersaCell X3 Sistemi, ilave ekipman gereksinimi olmadan numuneleri otomatik olarak sınıflandırma özelliğiyle geliştirilmiştir. Akıllı numune işleme, numunelerin verimli bir şekilde işlenmesini sağlar. Bağlı analizörlerin çıktısı, mümkün olan en kısa geri dönüş süresinin (TAT) sağlanmasına yardımcı olarak sonuçların klinik personele ve nihayetinde hastalara daha hızlı sunulmasını sağlar.

VersaCell X3 Solution - Streamlined

VersaCell X3 Çözümü, özellikle personel ve finansal kaynaklar sınırlı olduğunda üretkenlik hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için operasyonel verimlilik için geliştirilmiştir. Çözüm, personelin ve kaynakların daha etkin kullanımı için operatörün uygulamalı çalışma süresini azaltmaya yardımcı olur. VersaCell X3 Çözümü verimi korumaya yardımcı olurken, bağlı analizörler numune işlemeyi kesintiye uğratmadan sarf malzemelerinin yenilenmesine izin verir.

VersaCell X3 Solution - Justified

VersaCell X3 Çözümü, esnekliği ve çeşitli bağlantı seçenekleriyle uygun maliyetlidir. Test yeteneklerini artırma ve şirket içi testler için menü seçeneklerini genişletme kapasitesi sağlayarak büyüme ve tasarruf fırsatlarını destekler. Çözüm, parça tabanlı otomasyonun karmaşıklığı, maliyeti ve gayrimenkul gereksinimlerine ihtiyaç duymadan otomatik olmayan bir ortamı düzene sokabilir.

Teknik Detaylar

Yeni özellikler, örneklerin bağlı analizörlere verimli bir şekilde teslimi için gelişmiş robotik kullanan temel VersaCell X3 Çözümü tasarımını tamamlar. Verimli işleme ve tutarlı geri dönüş süresi için her bağlı analizörde numune bekleme süresini azaltır.

VersaCell X3 Solution - CL

VersaCell X3 Çözümü, Atellica® Data Manager ile konsolidasyon yeteneklerini daha da artırır. Atellica® Data Manager sisteminin uygulanması ile kimya ve immunoassay gibi birden fazla disiplin için tüm veriler tek bir ekrandan incelenebilir.

Cihazların tek bir konuma rapor edilmesini sağlayarak, merkezi terminal, laboratuvar teknoloji uzmanlarının sonuçları gözden geçirmesi ve doğrulaması için gereken bilgileri içerir. Atellica® Data Manager, verileri gözden geçirme süreçlerini hızlandırır ve sonuç olarak daha hızlı klinik kararlar alınmasını sağlar. 

VersaCell X3 Solution - Justified

Otomatikleştirilmiş süreç, tüm numuneler için tek bir erişim noktası yoluyla laboratuvar verimliliğini ve üretkenliğini önemli ölçüde artırır.

VersaCell X3 Solution - Flexible configurations

VersaCell X3 Çözümü, tek bir robotik numune arayüzünde üç analizörü bağlama esnekliğiyle kimya ve immünolojik testlerini laboratuvar gereksinimlerini karşılayacak şekilde genişletebilir (laboratuvar kimya, immünolojik test veya entegre sistemler çalıştırıyor olsa da).

VersaCell X3 Solution - Automatic Sorting Capabilities
Numuneleri tek bir konsolide çözüm ve ayak izi içinde analiz öncesi ve sonrası olarak sıralayabilirsiniz.