Kurumsal Servisler ve Çözümlerin Faydalarıİşbirliğiyle gelen yüksek performans

Kurumsal Servisler ve Çözümler (ES), daha derinlikli ve uzun vadeli ilişkiler sayesinde daha yüksek kaliteli sağlık hizmetleri performansı kazandıran ürünleri ve çözümleri bir araya getiriyor. Siemens ES, hastane yönetimindeki stratejik iş ortağınız olarak, ortak hedeflere ulaşmanın yeni ve yenilikçi yollarını bulmak üzere çalışıyor.


Enterprise Services and Solutions Flagg Image

Müşterilerimiz neden bizi tercih ediyor:

Yönetilen Ekipman Servisleri, bir özel sektör servis sağlayıcı ile esnek ve uzmanlığa dayalı bir işbirliği yaparak, inovatif medikal teknolojilere ve ekipmana uzun süreli olarak ve yıllık sabit bir ücret karşılığında erişim kazanmanızı sağlıyor.

Servis Performansı

 • Varlıklardan geri dönüşü maksimum düzeye çıkarmak için varlık ve filo optimizasyonu
 • Performans kıyaslama ve iyileştirme programları
 • Tek noktadan iletişim sayesinde daha sade süreçler
 • Verimli tedarik süreçleri

 

Teknoloji Uygulamaları

 • Hasta güvenliğini artırmak için en başarılı klinik uygulamalar
 • Klinik ihtiyaçları karşılamak için doğru ölçekte teknoloji
 • Projelerin hedef doğrultusunda ve zamanında teslimi
 • Hastaneler için klinik hizmetlere odaklanma imkanı

 

Ekipman Yaşam Döngüsü Bakımı

 • Ekipmanın yaşam döngüsünün tamamının yönetilmesi
 • Özel MES ekibi ve saha uzmanlığı
 • Hastanenin sunduğu hizmetlerde minimum aksamayla, verimli kurulum
 • Personelin ve motivasyonun sürekli iyileştirilmesi

 

 

“Siemens pazarda uzun süredir aktif rol oynuyor ve büyük bir klinik deneyim sahibi. İşbirliğimiz çok güzel ilerliyor; bölümümüzdeki iş hacmi birkaç noktada birden arttı.


Gé Hoffland
Radyolog, VieCuri Medical Center, Hollanda

 

Siemens Healthineers Kurumsal Servisler ve Çözümler (ES), sağlık kuruluşlarının genel kurumsal performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere, kuruluşlara özel, uzun vadeli iş ortaklıkları sunuyor.

ES’in uyguladığı yaklaşımda, sağlık kuruluşuyla sürekli işbirliği içinde çözümler geliştiriliyor ve bu süreçte Siemens Healthineers portföyü, her bir müşterinin ihtiyaçlarına özel şekilde değerlendiriliyor.

Strateji ve iş akışı danışmanlığı

 • Medikal portföy planlama
 • Kaynaklar için varlık kapasitesi ve talep analizi
 • Modaliteler, genişletmeye yönelik fizibilite çalışmaları ve fonksiyonel geliştirmeler için incelemeler (inovasyon/yeni servis (hat) konseptleri; örneğin hibrit ameliyathane)
 • Hastane master planlaması
 • Sürdürülebilir hastane çözümler; örneğin Green+ hastaneler
 • İş akışının optimizasyon planlaması

 

 

“Siemens’in uyguladığı sistem, inme programımızın performansını hızla artıran pratik önerileri de içeren, hızlı ve kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Tarafsız, yetkin ve bilgiye dayalı bir değerlendirme çok önemli.”


Prof. Dr. Vincent Thijs
İnme Programı Direktörü, Nöroloji Kliniği, University Clinical Center Leuven, Belçika
Avrupa İnme Örgütü Kurulu Üyesi

ES olarak inovasyon odaklı hareket ediyor, klinik uzmanlığımızdan güç alarak, çeşitli araştırma projelerini ve kapsamlı bir fikir önderleri ağını destekliyoruz. Sunduğumuz faydaları şöyle özetleyebiliriz:

Ortak araştırma programı:

 • Araştırma stratejilerinin geliştirilmesi ve ortak bir düşünce kuruluşunun yönlendirilmesi/kurulması
 • Yüksek teknolojili bir araştırma merkezinin kurulması ve sarf malzemeleriyle desteklenmesi
 • Araştırma personeli için araştırma süreçlerinin cazip hale getirilmesi
 • Müşterilerin fon faaliyetlerinin desteklenmesi


Bilgi paylaşım platformu oluşturulması ve Siemens ağına erişim sağlanması

 • Siemens’in şirket içi uzmanlığına açık erişim
 • Siemens’in şirket dışı işbirliği ağına açık erişim
 • Yayınların/bilgi yönetimi ve paylaşımı stratejisinin oluşturulması
 • Ortak pazarlama faaliyetleri ve destek


Entegre eğitim konseptleri

 • Personelin memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi ve bağlılığının sağlanması
 • İyileştirilmiş klinik sonuçlar

 


Financing solutions Image

Finansman çözümleri
Sağlık kuruluşlarının esnek finansman çözümlerine yönelik ihtiyaçları, Siemens gibi şirketlerle uzun vadeli anlaşmalar yapmasında etkili oluyor. Siemens Finansal Servisler (SFS), bu birime bağlı global sağlık ekipleri ve ES’nin işbirliğiyle, müşteriler geniş bir finansman çözümleri yelpazesine ve sağlık hizmetleri pazarında finansman konusunda bilgi birikimine kavuşuyor. Böylece, sağlık kuruluşuna özel finansman çözümlerimiz daha sade ve daha uygun maliyetli hale geliyor.

 


New business approaches Image

Yeni iş yaklaşımları
ES olarak, müşterilerimizin uzun vadeli iş ortağı oluyor, klinik operasyonların tamamında ve finansal çözümlerde performansı iyileştirmeye yönelik ortak hedef doğrultusunda hareket ediyoruz.

Müşterilerimizle işbirliği ve fikir alışverişi yaparak ortak çözümler üretirken, medikal ekipman operasyonları ya da başka radyoloji servisleri gibi yeni iş modellerini de keşfediyoruz. Bu tür yaklaşımlar, faydaların ve risklerin yepyeni yöntemlerle paylaşılmasını da kapsıyor.
Müşterilerimizle işbirliği içinde hareket ederek, onların asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz: klinik kaliteyi iyileştirmek, hasta memnuniyetini artırmak, maliyetleri düşürmek.