FAST Entegre İş Akışı

Otomatik hassas hasta konumlandırma

Hastalarınızı tam olarak konumlandırmanıza yardımcı olacak yeni bir iş akışı icat ettik. Bu, dünyanın ilk FAST 3D Kamerası, BT tarayıcımız SOMATOM Force, SOMATOM Drive veya SOMATOM Edge Plus üzerindeki Dokunmatik Paneller, algoritmaların akıllı kullanımı ve elbette siz kullanıcıların karşılıklı etkileşimidir. Bu iş akışının BT'ye olan bakışınızı nasıl değiştireceği hakkında daha fazla bilgi edinin. 


Aşağıda yer alan beceriler görevinde uygun oryantasyonu, tarama aralığını ve tutarlı izomerkez konumlandırmayı seçerek yeteneklerinizi test edin. Doğru cevaplara ve görevi bitirme sürenize göre puanlandırılacaksınız. Vakalar arasında zaman işlemeyecek ancak hasta masaya geldiği anda süreniz başlar. Sonuçlarınızı meslektaşlarınızla paylaşın ve görevi onlara gönderin. 


Günümüz tıp dünyasında birçok faktör, bir hastanın BT'de tam olarak konumlandırılmasını siz teknisyen veya radyologlar için zorlu hale getiriyor. Her şeyden önce, hastaları seçemezsiniz. Beden, boy ve ağırlık olarak önemli ölçüde farklılaşıyorlar böylece manuel konumlandırma yapmak başlı başına bir iş ve zaman alıyor. Ancak teknisyenler de farklılık gösterir, çeşitli iş akışları ve farklı vücut uzunlukları tekrarı mümkün olmayan konumlandırmaya yol açabilir. Aslında vakaların %95'inde izomerkezden ortalama sapma 2.6 cm'dir1. Sonuç olarak bu durum dozun artırılmasına yol açar ve görüntü kalitesini etkiler ve olasılıklı olarak geri ödenmeyen yeniden taramalara sebep olur. 


Dört kolay adım, iş akışı otomasyonu ve standardizasyonunu yeni bir seviyeye taşıyabilir. 

Adım 1. 3D ölçüm ile başlama

A picture of a CT with a patient and a technician

Hastalarınızı hassasiyetle konumlandırmanıza yardım etmek için FAST Entegre İş Akışını icat ettik. FAST, "Tam Yardımcı Tarayıcı Teknolojileri" anlamına gelir. Her şey SOMATOM Force, SOMATOM Drive veya SOMATOM Edge Plus üzerinde 3D ölçümleri ile başlar.

● FAST 3D Kamera hastanın vücut şeklini, konumunu ve uzunluğunu üç boyutlu olarak çeker.

● Kızıl ötesi ölçümleri kullanarak örneğin hastanın kalın giysiler giydiği durumlarda özellikle faydası olan vücut hatlarını bile tanır. 

Adım 2. Doğru şekilde hesaplama

A patient placed on a CT shown from above illustrating the view of the FAST 3D Camera

Artık bir düğmeye basarak doğru ve tekrarlanabilir konumlandırma için otomasyonun gücünden yararlanabilirsiniz. Dokunmatik Paneller'deki yeni "sıfır-tıklama" çözümü, doğru ve tekrarlanabilir konumlandırmayı desteklemek için aynı anda üç eşsiz algoritmayı çalıştırır:

● Z-yönündeki vücut bölümleri

● Hastanın yönü – " baş önceye karşı ayaklar önce" ve ayrıca "yüzüstü veya sırtüstü"

● Masa yüksekliği ve hastanın ölçüleri 

Adım 3. Bir düğmeye dokunarak hassasiyeti otomatikleştirme

A technician touching the Touch Panels making adjustments within the FAST Integrated Workflow

Doğru ve tekrarlanabilir konumlandırmayı desteklemek için özel uygulamalar:

● FAST İzomerkezleştirme: doğru izomerkez konumu sunarak uygun doz modülasyonu ve tutarlı görüntüler sağlar

● FAST Aralığı: otomatik olarak tanımlanan anatomik pozisyonu protokolle hizalayarak doğru vücut bölgesinin kesilme olmadan taranmasını destekler

● FAST Yönü: infüze edilmiş hastalarla masayı hareket ettirirken büyük öneme sahip doğru tarama yönünün korunmasına yardımcı olur  

● FAST Topo: nefes tutma artefaktlarını önleyen topogramlarda daha yüksek tarama hızları sağlar, ayrıca topogram dozunu azaltma potansiyeline sahiptir

● FAST Planlama: sistemin kim tarafından çalıştırıldığına bakılmaksızın, tarama aralığını hastanızın anatomisine uyarlar, aşırı taramayı azaltır ve tutarlılığı artırır

● FAST 3D Hizalama: yeniden yapılandırma aralığını hastanızın anatomisine göre adapte eder 

Adım 4. Hastalarınıza yakın olun ve kontrolde kalın

● Hasta ile iletişimde olmaya devam ederken tüm parametrelerin ayarlanmasına ve kontrol edilmesine imkan verir

● Protokol seçimi ve hasta konumlandırma daha kolay ve hassas hale gelir

● FAST EKG Kontrolü ile, EKG empedanslı hasta değişkenleri ve elektrot teması dışarıda tutularak her hasta için en doğru EKG sinyaline izin verilir 

1