Görüntüler ve cevaplar arasındaki farklılık

Dual Energy spektral görüntüleme

Dual Energy Heart PBV

Fransa, Lille, Calmette Lille Hastanesinin izniyle

Dual Energy spektral görüntülemeyi günlük klinik rutininizin önemli bir parçası yapın. Geleneksel tek enerji taramasına kıyasla daha fazla bilgi derinliği elde edebildiğiniz için Dual Energy görüntüler ve cevaplar arasında farklılık yaratabilir. Tarayıcılarımız optimize edilmiş tarama teknolojileri ve otomatik sonuçlarla ile kesintisiz bir çözüm sunar. Bu, çeşitli materyalleri sanal olarak neredeyse tüm hastalarınız ve çok çeşitli klinik sorular için kişiselleştirilmiş ve tutarlı bir şekilde görselleştirmenize, karakterize etmenize ve ölçmenize izin verir.

Dual Energy spektral görüntüleme, sadece Dual Energy ile ilgili cevaplara dayanarak sizin kendinden emin bir şekilde tanı koyma ve tedavi kararları vermenizi destekler. Bu, klinik sonucu etkilemenize ve hastalarınıza en uygun bakımı sunmanıza yardım eder. 

Özellikler ve Faydalar

Dual Energy spectral imaging provides clinical answers that let you move to functional imaging by offering clinical information beyond morphology. Dedicated applications fine‐tuned for your specific clinical questions support you in all clinical fields. These range e.g. from quantifying iodine concentrations of oncological lesions, assessing lung perfusion defects, differentiating brain hemorrhages to visualizing bone marrow edemas and quantifying gout.

A Dual Energy CT scan using the Siemens Healthineers Monoenergetic Plus algorithm, which enhances contrast depending on the energy.

syngo.CT DE Monoenergetic Plus

syngo.CT DE Monoenergetic Plus, enerjiye (keV) bağlı olarak tek bir foton enerji ışını ile taranan görüntülere eşdeğer görüntüleri simüle eder. Enerjiyi (keV) değiştirerek farklı maddeler arasındaki kontrastı artırabilirsiniz. syngo.CT DE Monoergetic Plus 40-190 keV arasında değişen bir dizi keV değeri sunar.

İZİN: Çin, Pekin, Peking Union Tıp Kolejinin izniyle 

A Dual Energy CT scan using syngo.CT showing a virtual non-contrast image, created by subtracting iodine from the datasets.

syngo.CT DE Virtual Unenhanced

syngo.CT DE Virtual Unenhanced, kontrast madde yoğunluğunu yumuşak vücut dokusunda görselleştirmenizi sağlar. Uygulama, Dual Energy veri setlerinden iyodu çıkararak sanal kontrast olmayan (VNC) görüntüler üretir. VNC görüntüleri temel yoğunluk ölçümleri için kullanılabilir.

İZİN: Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Peking Union Tıp Kolejinin izniyle 

A Dual Energy CT scan of the lung using syngo.CT from Siemens Healthineers.

syngo.CT DE Lung Analysis

syngo.CT DE Lung Analysis, Lung Vessels ve Lung PBV'yi birleştirir. Lung Vessels, pulmoner damarlarda iyot gelişimini görselleştirmek için tasarlanmıştır. Perfüze ve perfüze edilmemiş pulmoner damarlar arasında ayrım için farklı renkler atanır. Lung PBV (Perfüze Kan Hacmi), akciğer parankimadaki iyot alımını görselleştirmek ve ölçmek için tasarlanmıştır.

İzin: Fransa, Lille, Calmette Lille Hastanesinin izniyle 

Hassas tıbbı genişletmek, çok sayıda zorlu klinik soruları içeren yaş ve vücut seviyelerine uyum sağlayarak çeşitli hastalara göre teknolojiyi uyarlamamızı gerektirir.

Siemens Healthineers'in güçlü Dual Energy çözümleri ile hastalar, güvenilir klinik cevaplar için ek doz olmadan kişiselleştirilmiş protokollerden faydalanır.

Aynı zamanda siz de tarama ayarlarının otomatik seçiminden ve doğru birleşiminden yararlanırsınız. Çoklu kV düzeyleri, hastanın boyutuna uyum sağlamanıza izin verir. Geniş bir spektral ayrım, kemik iliği ödemlerinin görselleştirilmesi gibi en zorlu muayenelerin bile yapılabileceği anlamına gelir. Her zaman mevcut olan doz modülasyonu, geleneksel 120 kV BT taramasına eşit veya daha düşük doz sunar ve doz-nötr bir alıma sonuç verir.

Dual Source Dual Energy taraması sırasında, farklı maddelerin atenüasyon katsayılarının enerji bağımlılığındaki farklılıkları görselleştirmenize olanak tanıyan farklı kV ve mA düzeylerine sahip iki BT veri seti aynı anda elde edilir. Bu görüntüler anatomik ve patolojik yapılar hakkındaki bilgiyi görselleştirmeniz için birleştirilir ve analiz edilir.

Dual Source BT için mevcuttur (SOMATOM Drive ve SOMATOM Force).

TwinBeam Dual Energy (TBDE), X-ray demetini hastaya ulaşmadan önce iki filtreye bölerek tek bir spektral BT taramasında yüksek ve düşük kV veri setlerinin eşzamanlı olarak elde edilmesine izin verir ve yüksek kontrastlı dinamik uygulamalara olanak tanır.

SOMATOM X.citeSOMATOM go.Top SOMATOM Edge PlusSOMATOM Definition Edge


Twin Spiral Dual Energy tarama modu, anlaşılması kolay tek bir UI zaman çizelgesinde farklı kV ve mA düzeylerinde iki ardışık spiral veri setleri alır. Ek Tin Filter, Dual Energy uygulamalarına gelişmiş madde ayrımını getirir. CARE kV doz nötr Dual Energy alımları için mevcut doz azaltma teknolojilerini tamamlar. Dual Spiral Dual Energy tarama modu, farklı kV ve mA düzeylerinde iki ardışık spiral taramadan oluşur. 

Available for SOMATOM X.cite, SOMATOM Edge Plus, SOMATOM Definition Edge and SOMATOM go.platform

Dual Energy veri işleme, Hounsfield birimlerindeki küçük değişiklere karşı hassas olduğundan, güvenilir DECT görüntülemesi için görüntü kalitesi çok önemlidir. İlgili kriterler, düşük ve yüksek enerji verilerinin spektral ayrımı ve zamansal tutarlılığın yanı sıra BT görüntülerinin zamansal ve mekansal çözünürlüğünü içerir, ancak elbette doz verimliliği veya iş akışı yönleri de günlük rutin içerisinde verimli DECT görüntülemenin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Tek enerjili gri tonlamalı görüntü (solda) iki maddenin ayırt edilmesine izin vermez. İç spektral ayrıma sahip spektral görüntüleme (ortadaki), maddenin ayırt edilmesine olanak tanısa da sınırlı bir ayrıma (yeşil/turuncu madde alanında gürültü) sahiptir. Mükemmel bir spektral ayrım ile fark nettir (sağda; yani, Dual Source Dual Energy, TwinSpiral Dual Energy).

Spektral ayrım, tespit edilen düşük ve yüksek enerjili X-ray spektrumu arasındaki örtüşme miktarını ifade eder. Daha büyük spektral ayrım, güvenilir ve ölçülebilir madde ayrışması ile sonuçlanır ki bu da şekilde görüldüğü gibi daha iyi görüntü kalitesi ile ilişkilidir.

Toplama yöntemlerinin kendine özgü spektral ayrım düzeyleri vardır. Ek özel ışın filtrelemeyi birleştirebilen teknikler, kemik iliği ödemini ayırt etme gibi zorlu spektral görüntüleme görevleri için gerekli olan önemli ölçüde geliştirilmiş spektral ayrıma sahiptir. Bu aynı zamanda doğrudan radyasyon dozu ile de ilgilidir çünkü daha iyi spektral ayrım ile aynı görüntü kalitesini elde etmek için daha az doz gerekir. 1,2

CT DE Booklet Graphic

CARE Dose4D

Dual Energy spektral görüntüleme ek tanısal bilgi sunabilir ancak bu, geleneksel tek enerjili muayeneye kıyasla hasta dozunu artırma pahasına yapılmamalıdır. Siemens Healthineers Dual Energy çözümleri, doz nötr spektral görüntüleme alımlarına izin vermek için tüp akımı modülasyonu veya tekrarlanan yeniden yapılandırma gibi tüm son teknoloji doz azaltma özelliklerini içerir. Spektral ayrım, özel filtrelemeye sahip sistemler bir doz içermeden en yüksek spektral ayrımı gerçekleştirdiğinden dolayı önemli bir rol oynar.1,2


Operasyonel, finansal veya klinik sınırlamalar olmaksızın tüm hastalarınız için daha iyi sonuçlar temin etmenize yardımcı olan Dual Energy, Siemens Healthineers BT tarayıcıları portföyünde mevcuttur. Dual Energy spektral görüntüleme size otomasyon, kontrol ve seçenek sunar. Seçtiğiniz spektral seri birleşimleri PACS'nize tamamen otomatik olarak işlenir ve transfer edilir. Böylece sonuçlar, ihtiyaç duyduğunuz her yerde ve her zaman, hatta geriye dönük analiz için bile erişilebilirdir. 

An illustration showing a Dual Energy CT scanner communicating directly with a PACS system.

Rapid Results, syngo.via ve SOMATOM BT tarayıcıları arasında direkt iletişime izin vererek, seçilen tarama protokolü içinde sıfır tıklama işlem sonrasını harekete geçirir. Bu şekilde, syngo.via otomatik olarak, okunmaya hazır sonuçları üretir ve PACS'ye gönderir. Hızlı Sonuçlar, tüm Dual Energy uygulamaları için gerekli herhangi bir oryantasyon ve kalınlıkta farklı anatomilerin standart görselleştirmelerini otomatik şekilde oluşturur.

Düşük ve yüksek kV verilerinin DICOM uyumlu spektral görüntüleme veri formatı ile birleştirilmesi ile, SPP (Spectral Post Processing), PACS'ye veri ve aktarım süreleri azaltılır. SPP veri seti, PACS'nizde düşük ve yüksek Dual Energy bilgisini eksiksiz tutarken, Mixed veya Monoenergetic Plus görüntüleri olarak tek bir DICOM veri setini gösterir. SPP İnteraktif Spektral Görüntülemeyi etkinleştirir ve kullanıcıya kapsüllü spektral verilere herhangi bir zamanda geriye dönük erişim imkanı verir.  

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Peking Union Tıp Kolejinin izniyle

Anında spektral görüntüleme görünümleri arasında geçiş yapın. MM Reading ve BT View&Go spektral görüntü verilerine dayanan ek tanısal bilgileri bir bakışta kullanın. İyot haritalarınız ve VNCs veri setleri arasında geçiş yapın ve Monoenergetic Plus görüntülerin keV düzeylerini sayfa açar gibi kolayca değiştirin. Yeni Spektral Post Processing (SPP) veri formatı tarafından karmaşıklığı ve depolama ihtiyaçlarını azaltmak için etkinleştirilmiştir. 

Anında spektral görüntüleme görünümleri arasında geçiş yapın. MM Reading ve BT View&Go spektral görüntü verilerine dayanan ek tanısal bilgileri bir bakışta kullanın. İyot haritalarınız ve VNCs veri setleri arasında geçiş yapın ve Monoenergetic Plus görüntülerin keV düzeylerini sayfa açar gibi kolayca değiştirin. Yeni Spektral Post Processing (SPP) veri formatı tarafından karmaşıklığı ve depolama ihtiyaçlarını azaltmak için etkinleştirilmiştir. 

Recon&Go inline results - A customizable Dual Energy CT workflow that standardizes results in any required orientation

Recon&GO, gereken herhangi bir oryantasyon ve kalınlıkta en uygun DE inline sonuçlarını otomatik olarak üreterek sonuçları standartlaştırır. İş akışınızı sadece bir kez tanımlayın ve Recon&GO'nun karar dayanaklarını oluşturmasına izin verin.

Mixed, Monoenergetic Plus, VNC, Iodine Maps, Liver VNC, Lung Analysis (incl. Lung PBV), Brain hemorrhage, Direct Angio, Bone Marrow, Gout, Calculi Characterization and Rho/Z için mevcuttur.

Parameters and orientations for Dual Energy CT reconstructions calculated directly on the IRS.

Verileri ve PACS'ye transfer sürelerini azaltırken, ham veri halinde mevcut olan spektral bilgiye dayanarak direkt IRS üzerinde hesaplanmış Dual Energy yeniden yapılandırmalarının hızından yararlanın.

Rekon parametreleri (örneğin, çekirdekler, eğik dahil olmak üzere farklı oryantasyonlar gibi rekon seçenekleri) için tam serbestlik sunar. Daha ileri çok düzlemli yeniden yapılandırmalar ve DE ilişkili parametrelerin ölçülmesi için tam serbestlik.

Mixed, Monoenergetic Plus, VNC (Virtual Non-Contrast) ve Iodine Maps için mevcuttur.

The user interface showing spectral results sent from the Dual Energy CT scanner direct to PACS.

FAST DE Results, spektral sonuçları direkt olarak tarayıcıdan PACS'ye gönderir. Tek bir rekon işi için en fazla 3 Dual Energy yeniden yapılandırmaları gönderilebilir.

Iodine Maps, Monoenergetic Plus, VNC, Lung PBV, Liver VNC ve Rho/Z için mevcuttur.

A radiologist records insights from scan data using Siemens Healthineers Dual Energy CT.

syngo.CT Dual Energy, Dual Energy verilerinin geriye dönük etkileşimine izin verir ve Dual Energy analizinin klinik soruya göre özelleştirilmesine imkan tanır. Bu, örneğin değişen keV düzeyleri veya Fat Maps gösterimi gibi klinik sorular temelinde kullanıcının okumalarını özelleştirmesine yetki verir. syngo.CT Dual Energy, daha ileri araştırma soruları için bile kullanıcıya kendi uygulama sınıflarını yaratması olanağı sağlar. 

Klinik Kullanım

Bilim Köşesi

Dual Energy BT ile ilgili en yeni araştırmalar ve klinik trendler hakkında bilgi edinin. SOMATOM World Summit 2019'daki bilimsel oturumlara ait kayıtları izleyin:

Jeong Min Lee, Seul Ulusal Üniversite Hastanesi

Harald Seifarth, Esslingen Hastanesi

Martine Rémy-Jardin, Centre of Lille Üniversitesi

Moritz Albrecht, Frankfurt Üniversite Hastanesi

Lorenz Biggemann, Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi

Mathias Meyer
Mannheim Üniversitesi Tıp Merkezi 

1
2
3