Kardiyak BT’de Üstün Spesifite

 Coronary CT angiography
Kardiyak BT’de Üstün Spesifite

 

Hareket artefaktlarını minimize etmek için en yüksek temporal çözünürlük
Hareket artefaktlarını minimize etmek için en yüksek temporal çözünürlük
Dual Source BT – Tüm hastaların ve tüm kalp atım hızlarının görüntülenmesi için yüksek hız
Dual Source BT – Tüm hastaların ve tüm kalp atım hızlarının görüntülenmesi için yüksek hız
iTRIM ile zamansal çözünürlüğün iyileştirilmesi
iTRIM ile zamansal çözünürlüğün iyileştirilmesi
Her zaman kaliteli Doz-Nötr Kardiyak Dual Energy
Her zaman kaliteli Doz-Nötr Kardiyak Dual Energy
Kantitatif dinamik miyokardiyal perfüzyon değerlendirmesi
Kantitatif dinamik miyokardiyal perfüzyon değerlendirmesi

Koroner BT anjiyografisi düşük ve orta seviyede koroner arter hastalığı riski taşıyan semptomatik hastalar için non-invazif bir test olarak gittikçe daha fazla kabul görüyor. CAD ihtimalini elemek gibi güçlü bir yöne sahip olmasına rağmen cCTA’nın bazı sınırlamaları bulunuyor. Parlama veya hareket artefaktları nedeniyle görüntü kalitesinin azalması gibi durumlarda görüntü hassasiyeti zarar görebiliyor. Siemens, yanlış bulguları azaltmak ve kardiyak görüntülemede kesinliği artırmak için güçlü özellikler ortaya koydu.

İlgili Ürünler, Servisler ve Kaynaklar