Kardiyak BT’de Üstün Spesifite

Koroner BT anjiyografisi düşük ve orta seviyede koroner arter hastalığı riski taşıyan semptomatik hastalar için non-invazif bir test olarak gittikçe daha fazla kabul görüyor. CAD ihtimalini elemek gibi güçlü bir yöne sahip olmasına rağmen cCTA’nın bazı sınırlamaları bulunuyor. Parlama veya hareket artefaktları nedeniyle görüntü kalitesinin azalması gibi durumlarda görüntü hassasiyeti zarar görebiliyor. Siemens, yanlış bulguları azaltmak ve kardiyak görüntülemede kesinliği artırmak için güçlü özellikler ortaya koydu.

  • Koroner arter hastalığına tanı koyarken kesinlik sağlayın
  • Stenozun hemodinamik ilişkisini belirlerken kesinlik sağlayın
  • Kişisel ihtiyaçlarınız konusunda kesinlik sağlayın