Sağlıkta Yeni Bir Dönemin Habercisi: Siemens Healthineers Dijital İkiz Teknolojisi

digital Twin web

Sağlık alanında, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’imizin ilk röntgen cihazına kadar, 135 yıldır bu coğrafyada imzası olan Siemens Healthineers Türkiye, ürün ve hizmetleriyle bugün ülkemizde diagnostik görüntülemeden laboratuvar hizmetlerine, ileri tedavilerden satış sonrası servis ve bakıma kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. 2021 yılında kanser bakımında dünyanın önde gelen şirketlerin biri olan Varian’ı bünyesine dahil ederek alanına yeni bir iş segmenti daha ekleyen Siemens Healthineers, medikal teknoloji sektörünün en kapsamlı portföyüne sahip şirketlerinden biri.

Global olarak on sekiz bin patente sahip tıbbi teknoloji şirketi olan Siemens Healthineers, bir hastanın dijital ikizini oluşturma, hassas ve kişiselleştirilmiş tıp, dijital çözümlerle sağlık verilerinin kullanımı ve yapay zekâ alanlarında sunduğu çözümlerle sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmeleri için destek oluyor; sektöre diagnostik görüntüleme, laboratuvar çözümleri ve servis hizmetleri ile altmış beşin üzerinde yapay zekâ destekli ürün sunuyor. Büyüme vektörlerinde sağlık hizmetlerini dijitalle dönüştürme ve yakın geleceğin en tehdit edici hastalıklarıyla mücadele hedefi olan şirket, kardiyovasküler ve nörovasküler bakım ile kanser bakımına odaklanıyor.

Şirketin en dikkat çekici inovasyonlarından biri olan ve geliştirilmeye devam eden ‘’Dijital İkiz’’ kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti ile bireye doğru zamanda, doğru tedaviyi sunmanın mümkün olacağı bir geleceğe işaret ediyor. Dijital ikiz ile doğumdan itibaren toplanmaya başlayan sağlık verilerinin fizyolojik ve dijital bir model olarak kişiyi hayatı boyunca takip edebilecek olması, sağlıkta yeni bir dönemin habercisi.

Dijital İkiz Nedir?

En temel anlatımı ile gerçek dünyadaki bir ürün, süreç veya sistemin dijital bir kopyası olarak tanımlayabileceğimiz ‘’Dijital İkiz’’ kavramı aslında yeni değil; farklı endüstrilerde hali hazırda uzun yıllardır kullanılan bir model. Örneğin, neredeyse hepimiz günlük hayatımızda navigasyon sistemleri kullanıyoruz ve harita formunda dijital ikize başvuruyoruz. Kullandığımız navigasyon sistemini sürekli olarak dijital bir veriyle besliyoruz. Bu veriler bizlere mevcut trafik koşullarının dijital bir gölgesini verebiliyor. Dijital ikizler bu tür kullanımlar ile fiziksel nesnelerin gerçek zamanlı sanal replikaları oluşturularak, sorunların önceden tespit edilmesine, daha doğru sonuçların tahmin edilmesine ve daha iyi ürünlerin tasarımına ve inşasına yardımcı oluyor. Günümüzde sağlık sektörü de bu güçlü modelden faydalanmaya başlamıştır.

Gelişen temel hesaplama modelleri, hastanın yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş biyofizyolojik simülasyonunu oluşturmak için kullanılabiliyor. Dijital İkiz ile yakın gelecekte, kişinin doğumdan itibaren toplanan tıbbi verileri (laboratuvar sonuçları, tıbbi görüntüler, muayene bulguları, klinik kararlar, davranış bilgileri, genomik veriler) birleştirilerek biyolojik bir modelinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Dijital İkiz ile Kişiselleştirilmiş Tedavi

Siemens Healthineers, daha kesin teşhis, en doğru ve uygun tedavi seçimi ve kişiselleştirilmiş tedavi sonuçları dahil olmak üzere hassas tıbbı genişletmek için henüz ilk aşamalarında bulunan dijital ikizleri günümüzde kullanmaktadır. Şirket, sağlık kurumlarındaki verimliliği en üst düzeye çıkarmak, hasta sağlığını daha iyi anlamak, değişiklikleri ve tedavi sonuçlarını tahmin etmek amacıyla dijital ikiz konseptini halihazırda iş akışlarına ve insan organlarına uyguluyor. Bu alanda ilk olarak kalbin dijital ikizini oluşturan bir yazılım geliştiren Siemens Healthineers sağlık profesyonellerine daha kesin teşhisler koymada yardımcı oluyor. Örneğin, ameliyattan önce kalp pili için en uygun yeri belirlemeyi sağlıyor. Cerrahi prosedürlerin sonuçlarını ve yan etki ihtimallerini sanal olarak önceden simüle edebiliyor ve böylece riskli operasyonlardaki başarı oranını artırmak hedeflenirken, gerek olmayan cerrahi müdahalelerden kaçınılmasını sağlayabiliyor.

Şirket, sağlık kurumlarındaki iş akışlarında verimliliği en üst düzeye çıkarmak, hasta bakımını iyileştirmek, değişiklikleri ve tedavi sonuçlarını tahmin etmek için dijital ikiz teknolojisine dayalı çeşitli ürünler de geliştiriyor. Bu noktada en yüksek veri güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yapan Siemens Healthineers sağlık hizmetlerini daha insan merkezli ve uygun maliyetli hale getirmek için dijital ikiz kavramını dikkatli ve sorumlu bir şekilde uygulamaya odaklanıyor.

Siemens Healthineers, aynı zamanda akıllı elektronik tıbbi kayıtları bu çözümler için bir başlangıç noktası olarak kullanarak, görüntüleme ya da laboratuvar tanılama alanlarında dijital ikizlerin geliştirilmesi ile sağlık profeyonellerine destek sunuyor. Örneğin, doktorların tıbbi görüntüleri yorumlarken temel olarak tekrarlayan görevlerinin yüklerini azaltmaya ve teşhis kesinliğini geliştirmesine yardım edebilecek yapay zeka destekli, bulut tabanlı iş akışı çözümleri sunuyor. Bu anlamda Siemens Healthineers AI-Rad Companion ailesi, görüntü veri kümelerinin otomatik olarak işlenmesini sağlayan algoritmalar sunuyor. Bu içgörüler ve algoritmalar, radyologların iş yükünü hafifleyerek enerjilerini daha kritik konularda daha odaklı kullanmalarına yardımcı oluyor.

Dijital İkizin Geleceği

Dijital ikiz teknolojisi ile gelecekte, her bir insanın verilerinin doğumdan itibaren toplanması ve zamanla fiziksel taramalar ve muayenelerle güncellenebilecek hale getirilmesi hedefleniyor. Bu veriler, insanların hayat boyunca sağlıklı kalmalarına yardımcı olan kapsamlı bir fizyolojik model oluşturabilecek. Algoritmalar geliştikçe, daha fazla bilgi entegre edilecek ve insanların verileri sürekli olarak değerlendirilecek ve analiz edilebilecek. Böylece, dijital ikizimiz, hastalıkların klinik olarak fark edilmeden önce tanımlanmasına ve spesifik sağlık önerilerinin sunulmasına olanak tanıyacak. Hastalık durumunda ise, doktorları doğru tanıya ve en uygun tedaviye yönlendirecek doğru bilgiler sunacak. Ancak, biliyoruz ki insan dünyadaki en kompleks varlıklardan biri ve bu nedenle tam kapsamlı dijital ikizlerimizin ortaya çıkabilmesi için çok sayıda araştırma yapılması gerekmektedir. Siemens Healthineers bu anlamda AR-Ge çalışmalarına ve projelerine devam ediyor. Geliştirilen projelerin iddialı hedefi ise bizi dijital hasta ikizi vizyonuna bir adım daha yaklaştıracak bir cep telefonu uygulaması geliştirmek. Uygulama, mümkün olan en kapsamlı resmi oluşturmak için çeşitli veri silolarıyla bağlantı kurarak kişinin sağlık verilerini, örneğin fiziksel aktiviteleri ve yaşamsal belirtileri hakkında bilgi verecek olan akıllı saati ve diğer dijital takip sistemleri ile bağlantı kurarak toplayabilecek. Dijital ikiz uygulaması, CT ve MR gibi görüntüleme süreçlerinden gelen tıbbi görüntü verilerinin yanı sıra kişilerin sağlık geçmişini yönetmek ve arşivlemek için kullanılan dijital teknoloji sisteminlerini uygulama ile konuşturarak , hastanın daha önceki muayene verileri, kullandığı ilaçlar, laboratuvar testleri gibi veriler de dijital ikize dahil edilebilecek.