Siemens Healthineers kurum çapında görüntü dağıtım ve raporlama için yeni bir yazılım olan Syngo Carbon’u sunuyor.

Syngo Carbon

Siemens Healthineers, Syngo Carbon1 ile görüntüleme ve raporlama süreçlerinde oluşturulan ilgili verilere kolay erişim imkânı sunuyor. Farklı departmanlardan gelen veriler çeşitli silolardan alınarak, tanı ve değerlendirme de dâhil olmak üzere, birleşik bir ortamın parçası olacak şekilde entegre ediliyor. Böylelikle, iş akışları sadeleşiyor ve farklı alanların birlikte çalışması kolaylaşıyor. “Günlük klinik ortamımız çok sayıda parçalı işten oluşuyor” diyen Siemens Healthineers’taki Syngo İş Alanı Müdürü Christian Zapf, “Bilginin paylaşılabilir olmasını sağlamak üzere klinik görüntülerin ve veri setlerinin yapay zekâ (AI) kullanılarak kapsamlı bir şekilde hazırlanması ve geliştirilmesi yönünde taleplerle karşılaşıyoruz. Pek çok klinik departman görüntü yönetimi, arşivleme ve bulgu düzenlemesi için kendi sistemini kullanıyor. Bu da raporlarda büyük farklılıklara ve verinin evrensel olarak ulaşılabilir olmamasına yol açıyor. Syngo Carbon müşterilerimize her türlü görüntünün ve raporun erişilmesini ve yönetilmesini hastayı merkeze alarak erişilmesini ve yönetilmesini sağlayan, modüler, departmanlar arası bir çözüm sunuyor. Yapılandırılmış veriler otomatik olarak oluşturuluyor ve FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) gibi standardize edilmiş arayüzler aracılığıyla kullanıma açık hale geliyor. Klinik görüntülerdeki ölçümlerin sorunsuz bir şekilde iletilmesi de tanı sürecini hızlandırıyor ve sadeleştiriyor. Syngo Carbon sayesinde, önceden yalnızca düz metin şeklinde bulunan raporlar otomatik işleme, örneğin tedaviye ilişkin kılavuz ilkelerin uygulanması için kantifiye edilmiş biçimde bütün departmanların erişimine sunulabiliyor. Bütün bunlar sayesinde tanı güvenliği, veriye erşim süresinde azalma ve günlük klinik faaliyetlerde verimlilik sağlanıyor.” diye belirtiyor.

Syngo Carbon mevcut teknolojileri ve verileri entegre edip kullanmaya devam ederek mevcut yatırımları koruyor. Mevcut Syngo çözümlerini de kullanımı kolay bir şekilde bünyesinde topluyor. Açık veri konsepti ise bu cihazın üçüncü taraf çözümleriyle bir arada çalışmasını mümkün kılarak bir hastane içindeki farklı departmanların veri yönetimini ve arşivleme sistemlerini birleştirmeye ve konsolide etmeye olanak tanıyor. Entegre yapay zekâ (AI) araçları görüntüye dayalı tanı performansının verimli olmasına yardımcı oluyor. Geleneksel bir Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi’nin (PACS- Picture Archiving and Communication System) aksine, DICOM-tabanlı tıbbi görüntülerden daha fazlasıni klinik süreçlere dahil ediyor. Syngo Carbon, tanı ve karar alma açısından önem taşıyan, görüntülerle ilişkili bütün verilerle çalışıyor. Bunun örnekleri arasında patolojiden, endoskopiden ve kardiyolojiden elde edilen görüntüler ve daha uzun bir süreç kapsamında oluşturulan bilgiler (ör. bir yaranın durumunu belgelemek için cerrahiden alınan ameliyat videoları) yer alıyor.

Syngo Carbon, görüntüleme ve raporlama için kurum çapında yeni tip bir sistemin başlangıç noktasını oluşturuyor. Bu sistem, mevcut teknolojileri tek bir birleşik çözüm oluşturacak şekilde bir araya getiriyor. Rötuşlar kullanıcılarla yakın bir iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Açık mimarisi sayesinde, sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlayabiliyor, modüllerinin ve fonksiyonlarının kapsamı genişletilebiliyor ve sistem müşterilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde ölçeklendirilebiliyor.

1Syngo Carbon’ın geliştirme süreci devam etmektedir ve gelecekte satışa sunulacağı garanti edilemez.