SIEMENS HEALTHCARE SAĞLIK A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Siemens Healthcare Sağlık AŞ. tarafından hazırlanmıştır.

Siemens Healthcare tarafından gerçekleştirilen ve/veya desteklenen kongre, sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara ve etkinliklere katılımınız ile ilgili gerekli olan kimlik ve iletişim bilgileriniz, diploma tescil numarası, uyruk ve çalıştığınız ülke, uzmanlık alanınız, unvanınız, bağlı bulunduğunuz kuruma ait bilgiler, özgeçmişiniz Siemens Healthcare tarafından toplanmakta, kaydedilmekte, düzenlenmekte, depolanmakta ve benzer şekillerde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili diğer mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sizinle zaman zaman hizmet almak amaçlı imzalamış olduğumuz sözleşmeler de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin elektronik veya kağıt ortamında işlenme amacı; şirkete ait tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; uluslararası uzmanlık dernekleri (Medtech, COCIR) ve/veya şirket kuralları, mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; ayrıca izin vermeniz halinde pazar araştırmaları, online dergi gönderimi, tanıtım, anket vb. amaçlı pazarlama faaliyetlerini yürütmek; sağlık meslek mensuplarının kongre ve eğitim seyahatlerini organize etmek; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ticari iletiler göndermek; e-posta veya kısa mesaj bilgilendirmeleri yapmaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, Siemens Healthcare grup şirketleri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Siemens Healthcare olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız; örneğin, seyahat/organizasyon acentesi, Pazar araştırma şirketi, bilgi teknolojileri sistemleri servis-bakım hizmet tedarikçileri ve benzeri yurt içi/yurt dışı üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz dijital form ile toplanmaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi’nin Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal, Istanbul – Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Siemens Healthcare Sağlık A.Ş.