Smart Remote Services (SRS)Zdalne wsparcie, kiedy go potrzebujesz.

Smart Remote Services

Smart Remote Services (SRS) są częścią naszej potężnej infrastruktury, która obejmuje całe spektrum usług zdalnych. Dzięki bezpiecznemu połączeniu z nami możemy Państwu zapewnić:

 • Szybkie i kompleksowe wsparcie techniczne w codziennej pracy
 • Wsparcie aplikacyjne w czasie rzeczywistym
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie aplikacji i sprzętu medycznego
 • Ciągłe monitorowanie parametrów oprogramowania i stanu urządzenia w czasie rzeczywistym

 

Cechy i korzyści

Usługi w ramach Smart Remote Services

Dzięki Smart Remote Services usługi, które wcześniej wymagały wizyt na miejscu, są teraz dostępne za pośrednictwem łącza internetowego. Ale to nie wszystko. SRS pozwala Państwu w pełni wykorzystać potencjał systemu, na przykład poprzez proaktywne monitorowanie sprzętu. Możemy wykryć odchylenia parametrów, zanim pojawią się problemy, zabezpieczyć sprzęt medyczny przed złośliwym oprogramowaniem, zoptymalizować eksploatację urządzeń sprzętu i przyspieszyć codzienne zadania.


Remote Software Updates & Upgrades

Zdalne aktualizacje i modernizacje oprogramowania

Regularne zdalne przesyłanie aktualizacji (updates) oraz aktualizacji do nowych wersji (updrages) oprogramowania zapewnia:

 • Bezpieczeństwo inwestycji
 • Ochronę sprzętu medycznego przed zagrożeniami cybernetycznymi
 • Niezawodne działanie sprzętu medycznego

 

Remote Diagnosis & Repair

Zdalna diagnoza i naprawa

Zdalne wykrywanie błędów, diagnostyka i naprawa za pomocą zaawansowanych narzędzi do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem zapewniają:

 • Zmniejszenie wpływu awarii na codzienną działalność
 • Maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia
 • Stabilność i niezawodność sprzętu

 

Remote Assist

Remote Assist – zdalna pomoc

Interakcja w czasie rzeczywistym pomiędzy personelem klinicznym a specjalistami aplikacyjnymi zawsze wtedy, gdy potrzebne jest wsparcie:

 • Natychmiastowy i bezpieczny dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej aplikacji klinicznych
 • Wykorzystanie pełnego potencjału aplikacji klinicznych
 • Efektywne wykonywanie codziennych zadań

 

Remote Trainer

Zdalna pomoc aplikacyjna

Zdalne szkolenie przeprowadzane na sprzęcie klienta przez wykwalifikowanych specjalistów aplikacyjnych zapewnia:

 • Doskonalenie wiedzy i kompetencji
 • Poprawę wydajności siły roboczej
 • Wzrost zadowolenia i zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów

 

Remote Proactive & Predictive Monitoring: Guardian Program

Proaktywne monitorowanie w sposób zdalny: Program monitorowania Guardian

Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym krytycznych parametrów sprzętu medycznego i oprogramowania w celu:

 • Zapewnienia maksymalnego bezawaryjnego czasu działania dzięki informacjom w czasie rzeczywistym
 • Optymalnego działania sprzętu medycznego i oprogramowania
 • Zminimalizowania zakłóceń wynikających z napraw

 

Specyfikacja techniczna

Koncepcja bezpieczeństwa

Smart Remote Services (SRS) mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu poufności i integralności danych pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności. Infrastruktura SRS wykorzystuje zaawansowane procedury uwierzytelniania i autoryzacji, najnowocześniejsze technologie szyfrowania i procedury rejestrowania wraz ze ściśle egzekwowanymi środkami organizacyjnymi, które zapewniają optymalne bezpieczeństwo danych pacjenta i ochronę dostępu. Oferowane przez nas rozwiązanie bierze pod uwagę zarówno techniczną stronę, jak i wytyczne regulacyjne w USA, Europie i Japonii.


Wymagania techniczne

Zdecydowanie zalecamy szerokopasmowe łącze VPN, które zapewnia następujące korzyści:

 • Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa
 • Najlepszą jakość i dostępność przesyłu danych
 • Dostęp do wszystkich usług opartych na SRS


Warunki wstępne

 • Punkt końcowy sieci VPN (urządzenie brzegowe musi być kompatybilne z technologią VPN)
 • Stałe połączenie z Internetem
 • Statyczny adres IP1

 

1