Welcome to a new world of CT simulation

Witamy w nowym świecie symulacji TK

Nowoczesne planowanie radioterapii wymaga takiego obrazowania, które dostarcza wiarygodnych informacji na temat nowotworu i otaczających go narządów. Dotychczas proces pozyskiwania takich informacji był czasochłonny i podatny na błędy. Diagnostyka już od dawna czekała na ważny krok naprzód w obszarze symulacji TK.

Jesteśmy świadkami kluczowej zmiany.

Zmodyfikowaliśmy technologię TK i opracowaliśmy przełomowe rozwiązania służące obrazowaniu w radioterapii, wykorzystujące gantry o dużej średnicy. Umożliwiają one wprowadzanie kluczowych innowacji w obszarze poszczególnych specjalizacji. Dzięki integracji odpowiedniego sprzętu do radioterapii z oprogramowaniem wspieranym przez sztuczną inteligencję rozwiązania te oferują nową jakość w walce z nowotworami.

Nasze nowe rozwiązania w obszarze symulacji TK zmieniają jakość opieki medycznej. Każdy etap procesu jest idealnie dopasowany do potrzeb, by stworzyć idealne warunki do rozpoczęcia optymalnego planowania radioterapii, a co za tym idzie - uzyskania lepszych jej wyników.

SOMATOM go.Sim i go.Open Pro są w trakcie procedury uzyskania dopuszczenia do obrotu zgodnie z 510(k) FDA i nie są jeszcze dostępne w obrocie handlowym w Stanach Zjednoczonych.

Skontaktuj się z nami

Zachować konkurencyjność na rozwijającym się rynku

Obecnie podmioty świadczące opiekę zdrowotną znajdują się pod stałą presją, aby zapewnić dostęp do radioterapii niespotykanej dotąd liczbie pacjentów. Wymaga to zastosowania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą lekarzom na bardziej wydajną pracę i stworzenie podstaw do przeprowadzania możliwie najlepszych terapii oraz uzyskiwania optymalnych wyników pacjentów.


Cancer is the world leading cause of death worldwide, causing 17% of<br />aII deaths in 2017.
Źródło (1): Światowa Organizacja Zdrowia, 2018: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/cancer.

Nowotwór to choroba demokratyczna, dotykająca wszystkich. Stanowi drugą przyczynę śmierci pacjentów na świecie, w 2017 r. odpowiadała za 17% wszystkich zgonów1. Średni wiek populacji na świecie zwiększa się, liczba osób po 60. roku życia znacznie wzrośnie do roku 2050.2

Cancer - a growing problem
Źródło (3): Union for International Cancer Control (UICCI), źródło (4): RTAnswers.com6

W związku z szacowanym wzrostem liczby zachorowań na nowotwory do roku 2030,3 oddziały radioterapii będą musiały leczyć więcej pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej. Nowotwory zlokalizowane w obszarach, które podlegają ruchom w związku z oddychaniem, będą stanowiły główne utrudnienie w wielu przypadkach leczenia.


Nowe aparaty TK do symulacji

W Siemens Healthineers specjalizujemy się w tworzeniu odpowiednich warunków do skutecznego leczenia. Dlatego chcemy zoptymalizować tę część procesu poprzez zajęcie się problemem braku integracji pomiędzy istniejącymi systemami.

Nasze rozwiązania są idealnie dopasowane do potrzeb i tworzą idealne warunki do rozpoczęcia optymalnego planowania radioterapii oraz uzyskania lepszych jej wyników.

We spoke to over 300 RT professionals in different markets

Aby dotrzeć do istoty Waszych potrzeb, poprosiliśmy 300 specjalistów z dziedziny radioterapii - onkologów radioterapeutów, fizyków medycznych, dozymetrystów, techników radioterapii oraz osoby podejmujące decyzje finansowe - o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat rzeczywistości, w jakiej pracują.

Poweredby artificial intelligence

Nasze nowe rozwiązania umożliwiają precyzyjne obrazowanie i automatyczne konturowanie narządów ryzyka, w oparciu o sztuczną inteligencję. Nasze urządzenia automatyzują i standaryzują kluczowe etapy symulacji TK i dostarczają wysokiej jakości dane przygotowane do TPS (systemów planowania leczenia).

SOMATOM go.Sim i go.Open Pro są w trakcie procedury uzyskania dopuszczenia do obrotu zgodnie z 510(k) FDA i nie są jeszcze dostępne w obrocie handlowym w Stanach Zjednoczonych.

1

2

3

4

5

6