Strategia podatkowaInformacja o realizowanej strategii podatkowej

Grupa Siemens w tym Siemens Healthcare Sp. z o.o. realizuje strategię podatkową w oparciu o najwyższe standardy prawnopodatkowe. W tym celu, zarówno lokalne jak i globalne struktury Grupy działają w zgodzie z ogólnymi zasadami, obowiązującymi wszystkie podmioty działające w ramach Grupy. Realizując założone cele i strategię biznesową, priorytetem Siemens Healthcare jest prawidłowość rozliczeń podatkowych, a sama strategia podatkowa jest nieodłącznym elementem strategii biznesowej Spółki. 

Strategia podatkowa 2021-2022

Strategia podatkowa 2020-2021