Diagnostyka obrazowa pacjentów z nadwagą i otyłością – Polanica-Zdrój z nowym tomografem

W Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju otwarto nową pracownię tomografii komputerowej. Aparat będzie wykorzystywany do diagnostyki chorób serca, między innymi u pacjentów z nadwagą i otyłością. Ośrodek, jako jeden z kilku w Polsce, świadczy kompleksową pomoc medyczną dla pacjentów bariatrycznych.

17.05.2023

Nowy tomograf komputerowy, który został zakupiony na potrzeby naszego ośrodka ma służyć między innymi pacjentom otyłym, których wcześniej nie można było zbadać, ponieważ nie pozwalały na to parametry techniczne skanera TK - mówi dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec, specjalista radiolog, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Dzięki nowemu skanerowi tomografii komputerowej poszerzamy katalog badań radiologicznych. Poza standardowymi badaniami głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy będziemy oceniać także serce, naczynia wieńcowe oraz główne i obwodowe naczynia krwionośne tętnicze i żylne. Specjalna aplikacja komputerowa stworzona z myślą o pacjentach otyłych umożliwi nam wykonywanie postprocesingowej oceny objętości tkanki tłuszczowej – dodaje. 

Nowy skaner tomografii komputerowej umożliwia ponadto dokładną ocenę miąższu płuc pod kątem zaburzeń wentylacji i monitorowania procesu włóknienia pozapalnego m.in. u chorych po covid-19, jak również stopnia zaawansowania procesu włóknienia w przypadku pylic płuc (występujących przede wszystkim u osób narażonych na wdychanie różnych pyłów np. pyłu węgłowego, powodującego pylicę węglową).

Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie z otyłością zmaga się 800 milionów osób, a ich liczba stale rośnie. Nadmierna masa ciała to nie tylko globalny problem zdrowotny, ale też duże wyzwanie dla dostawców technologii medycznych, ponieważ pacjenci z otyłością wymagają między innymi odpowiedniej infrastruktury sprzętowej. To wyzwanie dla współczesnej medycyny z tego względu, że ci chorzy muszą być badani, muszą być operowani. Ten sprzęt na którym pracujemy, na którym pracują chirurdzy, też musi być dostosowany do pacjentów otyłych – podkreśla dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec. Skaner, który zainstalowaliśmy w naszej nowej drugiej Pracowni Tomografii Komputerowej jest w pełni przystosowany do potrzeb diagnostyki obrazowej takich pacjentów.

SOMATOM X.ceed to niskodawkowy tomograf komputerowy o dużej mocy, zapewniający najwyższej jakości obrazowanie ludzkiego ciała. Tomograf z technologią rekonstrukcji obrazu zapewnia bezpieczeństwo pacjentów dzięki minimalizacji dawki promieniowania jonizującego i minimalne wartości środka kontrastowego. Duży udźwig stołu 307 kilogramów i duża średnica otworu gantry 82 centymetry to dwa kluczowe fizyczne parametry tomografu umożliwiające wykonywanie badań obrazowych u pacjentów zmagających się z problemem nadmiernej masy ciała. Dodatkowo, oparta na sztucznej inteligencji technologia myExam Companion wspiera personel pod kątem sprawnego i prawidłowego przeprowadzania procedur w celu uzyskania wystandaryzowanych i optymalnych parametrów dopasowanych do danej procedury klinicznej. Z kolei oprogramowanie myNeedle Companion znacznie podnosi komfort i precyzję wykonywanych zabiegów interwencyjnych, pokazując miejsce i ścieżkę wkłucia igły, przy stałym zachowaniu odpowiedniego kąta. 

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju świadczy usługi diagnostyczne nie tylko dla osób z nadwagą i otyłością olbrzymią, ale zajmuje się również kompleksową diagnostyką pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. Druga pracownia tomografii komputerowej została utworzona do celów diagnostycznych pod kątem bariatrii, ale również dla chorych m.in. oddziału kardiologii i chirurgii naczyniowej - mówi dr hab. n. med. Przemysław Jaźwiec. - Są to chorzy, którzy uzyskują pomoc medyczną na oddziale chirurgii naczyniowej, gdzie między innymi przeprowadza się zabieg implantacji stentgraftu w obręb zmienionej chorobowo aorty, a na oddziale kardiologii wykonuje się m.in. zabiegi interwencyjne, podczas których poszerzane jest światło zwężonego naczynia wieńcowego serca z następową implantacją stentu, którego obecność zapobiega jego restenozie – dodaje.