Sprzęt Siemens Healthineers w zmodernizowanym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka

19.06.2020

Ci, którzy pracownie diagnostyki obrazowej warszawskiego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” widzieli już wcześniej, teraz ich nie poznają. Modernizacja całkowicie zmieniła wygląd i funkcjonalność tego miejsca. Zasadniczą częścią projektu była dostawa nowoczesnych aparatów Siemens Healthineers: rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola, tomografu komputerowego SOMATOM Force i RTG Luminos dRF Max. Uroczyste otwarcie odnowionego Zakładu Diagnostyki Obrazowej – który stał się Ośrodkiem Referencyjnym Siemens Healthineers – odbyło się w piątek 19 czerwca 2020 r.

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej, obejmująca kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń, została przeprowadzona w ramach większego projektu o wartości ponad 21 mln zł. Dzięki temu można było usprawnić diagnostykę i leczenie, a w konsekwencji skrócić czas pobytu w szpitalu oraz przenieść wykonywanie części procedur do lecznictwa ambulatoryjnego.

Pracownicy, a przede wszystkim pacjenci doceniają przeprowadzony na tak szeroką skalę zakres rewitalizacji, która otwiera nowe możliwości w leczeniu, a także wpływa na zwiększenie komfortu ciężko chorych dzieci trafiających do naszego Instytutu – podkreślił dr Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Projekt został częściowo sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia. Z tych środków zakupiono aparat do rezonansu magnetycznego MAGNETOM Sola.

 

MAGNETOM Sola
MAGNETOM Sola

MAGNETOM Sola to 1,5-teslowy aparat rezonansu magnetycznego z technologią BioMatrix. Dzięki niej możliwie jest przebadanie każdego pacjenta w dowolnym zakresie, ponieważ aparat automatycznie dostosowuje się do bioróżnorodności pacjentów i eliminuje wszelkie wynikające z niej niepożądane odchylenia w badaniach. Aparat, wyposażony w przestronny magnes o średnicy 70 cm, oferuje wiele rozwiązań technologicznych zwiększających komfort pacjenta i szybkość badania przy najwyższej jakości obrazowania. Wyjątkowe pakiety Turbo Suite i Quiet Suite pozwalają zastosować sekwencje szybkie i ciche, zintegrowany z aparatem czujnik oddechowy po ułożeniu pacjenta automatycznie pokazuje krzywą oddechową bez kabli, a sekwencja do badania jamy brzusznej STAR-VIBE umożliwia wykonywanie badania na swobodnym oddechu.

Modernizację wsparła także Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała IPCZD tomograf komputerowy SOMATOM Force i aparat rentgenowski Luminos dRF Max.

 

SOMATOM Force
SOMATOM Force

SOMATOM Force wyróżnia się spośród innych aparatów najwyższej klasy zastosowaniem dwu lamp i detektorów. Dzięki dwóm źródłom możliwe jest uzyskiwanie obrazów o większej rozdzielczości w krótszym czasie, przy jednoczesnej minimalizacji otrzymywanej przez pacjenta dawki promieniowania. SOMATOM Force pozwala uzyskać 384 (2x192) warstw o minimalnej grubości 0,6 mm. Bardzo duża szybkość badania umożliwia skanowanie pacjentów mających problemy ze wstrzymaniem oddechu, jak również tych niewspółpracujących z personelem medycznym. Możliwe jest także wysokiej jakości obrazowanie serca bez użycia spowalniających jego akcję beta blokerów czy badanie dzieci bez farmakologicznego uspokojenia, na swobodnym oddechu. Komfort badania zwiększa również szeroki (78 cm średnicy) otwór gantry.

Luminos dRF Max
Luminos dRF Max

Luminos dRF Max to w pełni cyfrowy aparat rentgenowski typu telekomando, który oferuje maksymalne możliwości zarówno w radiografii, jak i fluoroskopii. Zdjęcia wykonywane są znacznie szybciej, w większości przypadków można uniknąć przenoszenia pacjenta w trakcie badania. Szczególny nacisk położono także na komfort badanego dziecka. Aparat jest łatwo dostępny dla małych pacjentów dzięki przechylanemu stołowi z możliwością obniżenia blatu do wysokości 50 cm nad podłogą. Co więcej, dostęp do urządzenia możliwy jest ze wszystkich stron, co zwiększa możliwość kontaktu dziecka z rodzicem.

Zmodernizowany zakład stał się Ośrodkiem Referencyjnym Siemens Healthineers. Jestem dumna, że Zakład Diagnostyki Obrazowej CZD został naszym ośrodkiem referencyjnym, łącząc imponujące kompetencje i doświadczenie kadry medycznej CZD z naszymi nowoczesnymi rozwiązaniami sprzętowymi i informatycznymi – skomentowała Joanna Miłachowska, prezes polskiego oddziału Siemens Healthineers.

Modernizacja to jednak nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, ale także zmiany zwiększające komfort małych pacjentów. Aparaty i ściany pracowni ozdobione są rysunkami kolorowych zwierzątek, a w poczekalni czas oczekiwania umilają filmy dla dzieci, wyświetlane na wielkim „kinowym” ekranie.