Marek Witulski: AI natrafia na bariery psychologiczne i legislacyjneNasi eksperci

07.01.2020

Marek Witulski, dyrektor działów Diagnostic Imaging i Advanced Therapies w Siemens Healthcare, wziął udział w debacie „Sztuczna inteligencja w medycynie” w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Relacja z wydarzenia ukazała się w portalu Rynek Zdrowia.

Eksperci podkreślali, że co prawda w medycynie wykorzystywane są liczne algorytmy, których zadaniem jest wspieranie lekarzy, ale przed badaczami i naukowcami jest jeszcze ogrom pracy w tym zakresie. Przyszłość zaś bez wątpienia należy do samouczącej się sztucznej inteligencji.

Marek Witulski przybliżył bariery, spowalniające rozwój AI. Z jednej strony to trudności przy konstruowaniu odpowiednio obszernych i dobrej jakości zuniformizowanych danych. Z kolei ograniczenia legislacyjne nie pozwalają na wprowadzenie do użytku samouczących się narzędzi. Musimy nauczyć czegoś aplikację, a następnie zamrozić jej stan wiedzy. Dopiero wówczas może zostać dopuszczona do używania na rynku medycznym.

Dyrektor zauważył też, że znaczenie mają obawy użytkowników. Algorytmy sztucznej inteligencji, które wspomagają lekarza i automatyzują pewne operacje są akceptowane. Natomiast ta część, która ma zalecać decyzje terapeutyczne już z szeroką akceptacją się nie spotyka.