AI-Rad Companion supports the physicians reading workflow and may increase your diagnostic precision when interpreting medical images

LUX MED Diagnostyka wykorzysta sztuczną inteligencję do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki chorób płuc

  

W trzech placówkach LUX MED Diagnostyka zainstalowano system oparty na sztucznej inteligencji, który wspiera ocenę obrazów klinicznych klatki piersiowej. Rozwiązanie AI-Rad Companion Chest CT firmy Siemens Healthineers zwiększa precyzję diagnostyczną przy interpretacji obrazów medycznych i zmniejsza obciążenie lekarzy radiologów związane z powtarzalnymi zadaniami. Inwestycję poprzedziły kilkumiesięczne testy. 

Szybsza interpretacja wyników, automatyczna segmentacja obrazów klinicznych i precyzyjne wskazówki terapeutyczne to przykłady możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce obrazowej. W diagnostyce medycznej najważniejszą rolę odgrywają czas i precyzja. Oba te czynniki mają ogromne znaczenie dla pacjenta i jego leczenia. Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala lepiej wykorzystać cenny czas lekarza radiologa, bo wyręcza go w rutynowych czynnościach, jak np. pomiary czy podział struktur anatomicznych na segmenty i porównanie wyników z wartościami referencyjnymi. Wspiera także precyzyjne rozpoznanie nieprawidłowości, wskazując obszary potencjalnych zmian w oparciu o obrazy tomograficzne. AI to ogromne wsparcie dla lekarzy, ale ostatecznie pracuje na rzecz pacjentów. Dlatego bardzo się cieszymy, że nowe technologie są coraz powszechniej dostępne – mówi Marek Witulski, Dyrektor Diagnostic Imaging i Advanced Therapies .

skan aorty

Skan aorty

System AI-Rad Companion Chest CT to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie medyczne do wspierania interpretacji obrazów TK klatki piersiowej, które dzięki segmentacji płuc i kwantyfikacji miąższu umożliwia – w wysoce zautomatyzowany sposób – wykrycie i pomiar występujących w nim zmian. Moduł zapewnia ponadto segmentację budowy anatomicznej serca i detekcję istniejących zwapnień, jak również segmentację aorty i kręgów. AI-Rad Companion Chest CT to jedyne komercyjnie dostępne oprogramowanie obejmujące „wielką trójkę” w jednym skanie: choroby sercowo-naczyniowe, POChP i infekcje układu oddechowego oraz nowotwory płuc. To naprawdę bezcenne narzędzie do szybkiej i dokładnej diagnostyki radiologicznej chorób dróg oddechowych – mówi Łukasz Kliszcz, Digital Health Solution Manager, Siemens Healthineers. 

skan płuc

Skan płuc

Rozwiązanie AI-Rad Companion Chest CT jest także niezwykle przydatne w diagnostyce płuc u osób, które przeszły COVID-19. System segmentuje obrazy płuc pacjentów pod kątem ich zajętości, a następnie  dokonuje analizy ilościowej. Funkcjonalności związane z diagnostyką COVID-19 powstały, a następnie zostały wdrożone w ekspresowym tempieDecyzję o rozpoczęciu prac nad oprogramowaniem umożliwiającym szybki staging pacjentów, czyli ocenę zaawansowania anatomicznego choroby w celu pomocy przeciążonym oddziałom, podjęto niezwłocznie po wybuchu pandemii, czyli w marcu 2020 roku. W ekspresowym tempie, bo już w kwietniu rozpoczęto współpracę z ośrodkami w Niemczech i USA (Princeton) nad algorytmem detekcji, pomiarów, monitorowania oraz oceny ryzyka covidowych zmian w tomografii komputerowej. Na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy zebrano zestaw uczący i stworzono algorytm, a następnie – po zakończeniu fazy testów – stworzono drugą wersję algorytmu.