GUMed i Siemens Healthineers podsumowały pilotaż projektu poświęconego udarom mózgu

24.09.2020

W hybrydowej formule odbyło się podsumowanie wyników pierwszego etapu projektu badawczego, którego celem jest ograniczenie liczby powikłań po udarach mózgu. W warsztatach wzięli udział prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor GUMed, prof. dr hab. med. Bartosz Karaszewski – kierownik Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed i szef zespołu badawczego, Joanna Miłachowska – prezes Siemens Healthineers w Polsce, a także przedstawiciele centralnych działów badawczo-rozwojowych firmy.

Projekt pod nazwą „Identyfikacja markerów ryzyka wystąpienia krwawienia śródczaszkowego związanego z leczeniem trombolitycznym ostrych udarów niedokrwiennych” rozpoczął się w 2018 r. Dzięki ulepszonemu diagnozowaniu ryzyka możliwe będzie ograniczenie liczby najpoważniejszych skutków niepożądanych leczenia specyficznego udaru mózgu, takich jak krwotok śródczaszkowy.

Podsumowanie pierwszego etapu wypadło pomyślnie. Celem pilotażu było przede wszystkim stworzenie efektywnego, działającego 24/7 systemu selekcji pacjentów spełniających warunki wzięcia udziału w badaniu. W przedsięwzięciu zebrano dane od kilkudziesięciu pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. W zasadniczej części projektu, wykorzystując analizę matematyczną i głębokie uczenie maszynowe na zbiorze danych obrazowych, klinicznych i proteomicznych, badacze wytypują czynniki pozwalające przewidzieć, u których pacjentów w czasie leczenia może wystąpić krwawienie śródczaszkowe. Mając taką wiedzę, lekarz będzie mógł ocenić, z jakim ryzykiem wiąże się poddanie danego pacjenta terapii trombolitycznej i zaproponować inne, bezpieczne leczenie.

Głównym źródłem informacji o pacjentach uczestniczących w badaniu jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Lekarze z Kliniki Neurologii wykonują badania na wyprodukowanym przez Siemens Healthineers 1,5-teslowym aparacie MAGNETOM Aera, wykorzystując zespół szybkich sekwencji do badania mózgu – GOBrain.